Vrouwen bij KitePride (foto met dank)

Nederlands + English

“Slachtoffers hebben geen medelijden nodig – ze hebben banen nodig.” Al meer dan tien jaar werkt een echtpaar samen om mensen te bevrijden van dwangarbeid en prostitutie.

Door: Allisrael News – Tuvia Pollak

Een Zwitsers stel runt een kleine fabriek met het modemerk KitePride, in Tel Aviv, waar tientallen mensen werken die zijn gered van sekshandel.

Matthias en Tabea Oppliger, en hun Israëlische non-profit, Hope Center, werken samen met de Israëlische regering om slachtoffers van sekshandel en voormalige prostituees toe te rusten en te helpen bij het vinden van werk. Hun doel is om gedurende drie jaar 100 mensen op te leiden en ze vervolgens te integreren in vaste banen in Israël.

Het werk van de Oppligers met gemarginaliseerde mensen (zelfkant mij.) begon in 2011, maar in 2012 begonnen ze verliefd te worden op Israël. In 2014 verhuisden ze met hun drie kinderen definitief naar Tel Aviv.

“Ik kwam naar Israël voor een vijfdaags bezoek met een paar vrienden”, zei Matthias in juli in een interview met de Israëlische krant Yediot Ahronot. “Ik kan het niet uitleggen, maar alleen al door Tel Aviv van bovenaf te bekijken, kreeg ik een sterk gevoel van thuis. Ik sms’te mijn vrouw Tabea: ‘Ik denk dat we hierheen gaan verhuizen.’ Ze dacht dat ik gek was geworden. Nadat ik thuiskwam in Zürich, kon ik Israël niet uit mijn gedachten krijgen. Er was iets veranderd.”

Een paar maanden later bezocht Tabea Israël met Matthias en vond dat ze hier thuishoorden.

“Ik zat voor de lobby van het hotel en zag een vrouw op straat. Ik zag meteen dat ze een prostituee was’, zei ze. “Haar pooier liep achter haar aan. Ik herkende hun gedrag: ze wilde niet met deze man meegaan.”

Tabea zei dat de vrouw “zich omdraaide en me recht in mijn ogen aankeek.”

“Ze kwam naar me toe en deze man zei: ‘Je moet gaan werken.’ Ik schreeuwde naar hen: ‘Ze wil niet naar haar werk.’ Ik wenkte haar, stelde mezelf voor en vroeg of ze wilde gaan zitten om met me te praten”, vertelde ze. ‘Op de een of andere manier stond hij toe dat ze een paar minuten met me kwam praten. Ik voelde dat ik haar herkende. Ze sprak Frans en ze vertelde me dat ze in het verleden in Duitsland en Zürich had gewoond.

Tabea traceerde hun geschiedenis en zei dat de vrouw haar herkende: “Ik had massagetherapie gegeven aan prostituees in Zürich, en ze herkende me van daaruit.”

Na die ervaring namen de Oppligers de beslissing om hun gezin naar Israël te verhuizen en hun werk uit te breiden naar Tel Aviv.

Matthias en Tabea Oppliger (Foto met dank)

Het stel werd beiden geboren in Papoea-Nieuw-Guinea uit Zwitserse ouders en kenden elkaar van kinds af aan. Ze trouwden in Zwitserland en Matthias studeerde Werktuigbouwkunde. Hij werkte 13 jaar bij de politie als rechercheur in misdaadonderzoek in Zürich, waar hij in aanraking kwam met prostitutie en mensenhandel.

Tabea werkte bijna tien jaar als reisagent voordat zij fitnessinstructeur en massagetherapeut werd; maar in haar onvermoeibare strijd voor gerechtigheid en vrijheid, en haar betrokkenheid bij het helpen van mensen die vastzitten in de sekshandel, richtte ze in 2011 de Zwitserse organisatie GlowbalAct op, die dient als een organisatie die hun werk in Israël dekt.

Tabea begon gratis massagetherapie aan te bieden aan gekwetste sekswerkers in de bordelen van Zürich.

In een interview dat ze in 2020 aan het Israëlische Channel 11 gaf, zei ze: “Alles wat ik in het begin deed, was alleen maar om hen waardigheid te geven. Omdat elke keer dat deze mensen worden aangeraakt, ze in feite van hun waardigheid worden beroofd. Maar als therapeut kan ik dichterbij hen komen en ze iets geven.”

“En het was op een gegeven moment, toen ik gewoon elke week doorging en ik deze mensen aan het masseren was, schoot plotseling een van de meisjes overeind van de tafel en zei: ‘Stop onmiddellijk, ik kan mijn lichaam voelen, en de pijn is te groot.’ En op dat moment, telkens als ik erin slaagde lichaam, ziel en geest met elkaar te verbinden, zeiden ze allemaal tegen me: ‘Ik wil een uitweg’,’ vertelde ze.

“Uiteindelijk realiseerden we ons dat veel vrouwen en mannen die de seksindustrie wilden verlaten tegen ons zeiden: ‘We hebben geen medelijden nodig, we hebben banen nodig.’ En we kwamen tot de conclusie dat er niemand in de beroepsbevolking was die bereid en in staat was om banen te creëren voor deze specifieke bevolkingsgroep”, zei Matthias tegen ALL ISRAEL NEWS. “Dit leidde tot de visie om een ​​sociale onderneming te starten en oplossingen te creëren voor een deel van de bevolking die erg wordt verwaarloosd in de samenleving.”

De Oppligers arriveerden in Israël en richtten KitePride en het Hope Center op, dat nu samen met de Israëlische regering onderwijs- en arbeidsbemiddelingsprogramma’s ontwikkelt.

Een tas gemaakt door KitePride (foto met dank)

Een onderzoek uit 2016 toont aan dat van de 14.000 mannen, vrouwen en kinderen die als prostituee in Israël werken, ongeveer 76% onmiddellijk zou willen vertrekken als ze hulp hadden bij het vinden van ander werk. In december 2018 keurde de Knesset een wet goed die het gebruik van prostitutie verbiedt. Die is in juli 2020 in werking getreden.

“In november 2020 nam de Israëlische regering contact op met onze lokale non-profitorganisatie Hope Center en vroeg om een ​​partnerschap”, vertelde Matthias aan ALL ISRAEL NEWS. “Ze vroegen ons om nieuwe programma’s te ontwikkelen ter ondersteuning van overlevenden van gedwongen prostitutie. We hadden maar een paar weken om professioneel personeel aan te nemen, maar sindsdien zijn we een nieuw programma gestart, dus nu trainen en scholen we mensen die de seksindustrie in Israël hebben verlaten en helpen we hen bij het vinden van een baan. Dat is echt onze missie.”

“ KitePrideis ons modemerk. We verzamelen de stof van gebruikte kitesurfvliegers, zeilen en parachutes, duizenden vierkante meters materiaal, en we hergebruiken ze om tassen, rugzakken en accessoires te maken, en dit is een van de bronnen voor het creëren van banen in Tel Aviv via ons eigen label. Maar het is niet genoeg,’ zei Matthias.

Een vrouw die bij KitePride werkt (foto met dank)

Naast de 34 werknemers die de seksindustrie hebben verlaten, heeft Hope Centre professionele maatschappelijk werkers en mensen met een achtergrond in psychologie in dienst om hun personeel te helpen navigeren op alle gebieden die nodig zijn.

In het interview met Channel 11 in 2020 zei Tabea: “Ik vind het geweldig dat we tassen maken van oude en kapotte vliegers die mensen weggooien, en we maken iets moois. En het is net als het leven van onze mensen die we in dienst hebben. Ze werden weggegooid en behandeld als handelswaar, als producten, en we geven ze een tweede kans, een nieuw leven.”

De Oppligers hopen dat KitePride de Israëlische arbeidsmarkt zal inspireren, maar het is slechts een druppel op een gloeiende plaat in vergelijking met de bestaande behoeften. Hope Centre heeft zich ten doel gesteld om het initiatief op te schalen en meer mensen te helpen via een opleidingsschool en een opleidingsprogramma.

Hope Centre biedt een basiscursus algemeen vormend onderwijs, cv’s schrijven, sollicitatiegesprekken voorbereiden, woedebeheersing, projectmanagement, hoe zich te kleden voor een werkdag, gedrag in crisissituaties, doelen stellen en meer.

Vrouwen werken bij KitePride (foto met dank)

Hope Center werkt samen met de gemeente, sociale diensten, sociale verzekeringen en gezondheidsklinieken om hun deelnemers te verbinden met de specifieke hulp die ze nodig hebben.

“Je kunt je voorstellen dat wij een platform zijn waar ze op stappen, waar specialisten zijn om ze naar een hoger niveau te tillen en ze te helpen bij hun moeilijkheden”, zei Matthias.

Toen Channel 11 enkele KitePride-medewerkers vroeg naar hun werkplek in 2020, antwoordde een van hen: “Allereerst: de werkomgeving: ’s ochtends opstaan ​​en weten dat je een plek hebt om naartoe te gaan, een plek die ons respecteert zoals we zijn zonder ons te veroordelen, waar waarde aan je ziel gehecht wordt. Het is een goed gevoel.”

“We worden gedreven door liefde voor mensen,” zei Matthias. “Mensenhandel is schandalig. Het is een misdaad; het behandelt een mens als handelswaar, als een object, en dat is in strijd met alles. Het is iets dat we niet kunnen tolereren. En we vertrouwen erop dat iedereen die het met ons eens is, zal opstaan ​​en zich bij deze missie zal aansluiten.”

“Het was verbazingwekkend om te zien hoeveel Israëli’s door het hele land aan boord zijn gekomen. Niet alleen door donaties, maar ook op andere manieren. De Israëlische media kwamen en berichtten over wat we doen, dus ons verhaal kwam op het nieuws, wat gratis publiciteit is”, zei hij. “Er zijn hi-tech bedrijven die onze laptoptassen kopen in plaats van ze uit China te halen, omdat onze producten waarde en een doel hebben.”

 

Tassen gemaakt door KitePride (foto met dank)

De Oppligers zeiden dat ze gebed en financiële steun nodig hebben voor hun outreach.

“Hun trauma is altijd erg groot en ze hebben vaak een lange weg afgelegd om los te komen van de verslaving die achter hen ligt. Zelfs als ze vrijkomen van alcohol en drugs, is het trauma nog steeds aanwezig”, zeiden ze. “Bid dat ze ware vrijheid en ware genezing zullen vinden. En ook voor ons om de kracht en de financiën te hebben om dit door te zetten, want Israël is erg duur geworden en we moeten geld zien los te krijgen. We hebben vaak willen opgeven, maar we gingen door.”

Aanbevolen door de redactie van IsraelCNN
Zelfs met wat overheidsfinanciering maakt de bureaucratie die erbij komt kijken doorontwikkeling ingewikkeld; de Oppligers moeten zelf ten minste 50% van hun behoeften financieren. Half november lanceert de organisatie van het stel een online crowdfunding-campagne in het Hebreeuws en Engels om lokaal geld in te zamelen voor 2023. Als je wilt deelnemen en helpen aan dit gezegende initiatief, kun je doneren via GlowbalAct.

 

*************************************************************

 

 

Women at KitePride (Photo courtesy)

ENGLISH

A Swiss couple is running a small fashion-brand factory, KitePride, in Tel Aviv which employs dozens of people who have been rescued from sex-trafficking. 

By Allisrael News – Tuvia Pollak

Matthias and Tabea Oppliger, and their Israeli non-profit, Hope Center, are working with the Israeli government to equip and help victims of sex trafficking and former prostitutes to find jobs. Their goal is to train 100 people for three years and then to integrate them into steady jobs in Israel.

The Oppligers’ work with marginalized people began in 2011, but in 2012, they started to fall in love with Israel. In 2014, they moved to Tel Aviv permanently with their three children.

“I came to Israel for a five-day visit with a few friends,” Matthias said in an interview with the Israeli newspaper Yediot Ahronot in July. “I can’t explain it, but just from looking at Tel Aviv from above, I felt a strong sense of home. I texted my wife Tabea, ‘I think we will move here.’ She thought I had gone crazy. After I came home to Zurich, I couldn’t get Israel out of my mind. Something had changed.”

A few months later, Tabea visited Israel with Matthias and felt they belonged here.

“I was sitting in front of the lobby of the hotel, and noticed a woman on the street. I immediately saw that she was a prostitute,” she said. “Her pimp walked behind her. I recognized their behavior: She didn’t want to go with this man.”

Tabea said the woman “turned and looked at me, right into my eyes.”

“She came up to me, and this man said, ‘You have to go to work.’ I shouted to them, ‘She doesn’t want to go to work.’ I beckoned to her, introduced myself, and asked if she wanted to sit down and talk to me,” she said. “Somehow, he allowed her to come and talk to me for a few minutes. I felt I recognized her. She spoke French, and she told me she had lived in Germany and Zurich in the past.”

Tracing their histories, Tabea said the woman recognized her: “I had given massage therapy to prostitutes in Zurich, and she recognized me from there.”

After that experience, the Oppligers made the decision to move their family to Israel and expand their work into Tel Aviv.

Matthias and Tabea Oppliger (Photo courtesy)

The couple were both born in Papua New Guinea to Swiss parents and had known each other from childhood. They married in Switzerland, and Matthias studied Mechanical Engineering. He worked with the police force as a detective in crime investigation for 13 years in Zurich, where he was exposed to the issues of prostitution and human trafficking.

Tabea worked as a travel agent for almost a decade before becoming a fitness instructor and a massage therapist; but in her tireless fight for justice and freedom, and her involvement in helping people who are stuck in the sex trade, she founded the Swiss organization GlowbalAct in 2011, which serves as an organization that covers their work in Israel.

Tabea started to offer free massage therapy to hurting sex workers in the brothels of Zurich.

In an interview she gave to Israeli Channel 11 in 2020, she said, “All I did in the beginning was just to add value to them. Because every time these people are touched, they’re basically robbed of their dignity. But, as a therapist, I can come and I can give them something.”

“And it was at one point, when I just kept going in every week, and I was massaging these people, suddenly one of the girls shot up from the table, and she said, ‘Stop immediately, I can feel my body, and the pain is too big.’ And at that moment, whenever I succeeded in connecting body, soul and mind, they would all tell me, ‘I want a way out,’” she said.

“Eventually, we realized that a lot of the women and men who wanted to exit the sex industry were telling us, ‘We don’t need pity, we need jobs.’ And we concluded that there was no one in the workforce willing and able to create jobs for this specific population,” Matthias said to ALL ISRAEL NEWS. “This led to the vision of starting a social business and creating solutions for a population that is very neglected in society.”

The Oppligers arrived in Israel and established KitePride and the Hope Center, which is now developing education and job-placement programs with the Israeli government.

A bag made by KitePride (Photo courtesy)

A 2016 study shows that out of the 14,000 men, women and children who work as prostitutes in Israel, about 76% would want to exit immediately if they had help in finding alternative employment. In December 2018, the Knesset passed a law outlawing the consumption of prostitution, which went into effect in July 2020.

“In November 2020, the Israeli government contacted our local non-profit, Hope Center and requested a partnership,” Matthias told ALL ISRAEL NEWS. “They asked us to develop new programs supporting survivors of forced prostitution. We had very few weeks to hire professional staff but, since then, we initiated a new program, so now we are training and schooling people who have left the sex industry in Israel and helping them find jobs. That is really our mission.”

KitePride is our fashion brand. We collect used kite-surfing kites, sails and parachutes, thousands of square meters of material, and we repurpose them to make bags, backpacks and accessories, and this is one source of creating jobs in Tel Aviv through our own label. But it’s not enough,” Matthias said.

A woman working at KitePride (Photo courtesy)

Besides its 34 employees who have left the sex industry, Hope Center employs professional social workers and people with a background in psychology to help their staff navigate all areas needed.

In the 2020 interview with Channel 11, Tabea said, “I love the fact that we are making bags from old and broken kites that people throw away, and we make something beautiful. And it’s like the life of our people that we employ. They were discarded and treated like commodities, like products, and we give them a second chance, a new life.”

The Oppligers hope KitePride will inspire the Israeli employment market, but it’s just a drop in the bucket compared to the existing needs. Hope Center has set a goal to scale the initiative and help more people through a training school and job-training program.

Hope Center offers a basic course in general education, writing resumes, preparing for job interviews, anger management, project management, how to dress for a workday, conduct in crisis, setting goals and more.

Women working at KitePride (Photo courtesy)

Hope Center works in coordination with the municipality, social services, national insurance, and health clinics to connect their participants to the specific help they need.

“You can imagine us as the platform they step onto. Where we specialize in taking them to the next level and help them through their challenges,” Matthias said.

When Channel 11 asked some KitePride employees about their workplace in 2020, one responded, “First of all – the framework: Getting up in the morning and knowing you have a place to go, a place that respects us as we are without judging us. Someone who values your soul. It’s a good feeling.”

“We are driven by love for people,” Matthias said. “Human trafficking is outrageous. It’s a crime; it’s treating a human being as a commodity, as an object, and that is contrary to everything. It’s something we cannot tolerate. And we trust that anyone who agrees with us will step up and join us in this mission.”

“It has been amazing to see how many Israelis have come onboard all across the country. Not only through donations, but in other ways, too. Israeli media came and did coverage of what we do, so our story came on the news which is free publicity,” he said. “There are hi-tech companies who purchase our laptop bags instead of getting them from China, because our products have value and purpose.”

Bags made by KitePride (Photo courtesy)

The Oppligers said they need prayer and financial support for their outreach.

“Their trauma is always very high, and they often have a long journey of getting free from the addiction that is behind them. Even if they get free from alcohol and drugs, the trauma is still there and present,” they said. “Pray that they will find true freedom and true healing. And also for us to have the strength and the finances to see this thing through, because Israel has become very expensive and we need to raise money. We’ve wanted to give up many times, but we kept going.”

Recommended by the editors of IsraelCNN
Even with some government funding, the bureaucracy involved makes continued development complicated; the Oppligers need to fundraise at least 50% of their needs on their own. In mid-November, the couple’s organization will launch an online crowdfunding campaign in Hebrew and English to fundraise locally for 2023. If you wish to take part and help in this blessed initiative, you can donate through GlowbalAct.