Premier Benjamin Netanyahu, links, en minister van Justitie Yariv Levin,
rechts, in de Knesset in Jeruzalem, 20 februari 2023.
(Yonatan Sindel/Flash90)

Nederlands + English

Na een dag van felle protesten en heftige toespraken is de stemming een belangrijke stap op weg naar regeringsbevoegdheid over de selectie van rechters.

Door: The Times of Israel

De Knesset heeft dinsdag in de eerste van drie lezingen een eerste en belangrijke wet van de hard-rechtse coalitie van premier Benjamin Netanyahu goedgekeurd om de Israëlische rechterlijke macht te herzien. Dit gebeurde ondanks de bittere kritiek van de oppositie en nadat tienduizenden anti-hervormings demonstranten zich buiten de poorten van het parlement in Jeruzalem hadden verzameld.

De stemming was 63 voor en 47 tegen, zonder onthoudingen, hoewel sommige parlementsleden de stemming boycotten. De wetgeving gaat nu terug naar de Commissie Grondwet, Commissie Recht en Justitie van de Knesset ter voorbereiding van de tweede en derde lezing, die naar verwachting eind maart zullen plaatsvinden.

Gekoppeld aan een back-to-back stemming met een gerelateerde technische wet, heeft de wetgeving tot doel de grondwet te wijzigen: De rechterlijke macht om de controle van de regering over rechterlijke benoemingen te vergroten en de bevoegdheid van het Hooggerechtshof om basiswetten te herzien, in te trekken.

Het wetsvoorstel, dat wordt gesteund door de Commissie grondwet, recht en justitie, stelt voor de selectieprocedure voor rechters te veranderen, waardoor de benoeming van rechters volledig onder controle van de regering komt te staan. Het zou het Hooggerechtshof ook beletten toezicht uit te oefenen op Israëls quasi-grondwettelijke basiswetten. (Deze blokkering is ook bedoeld om toetsing door het Hooggerechtshof te voorkomen over dezelfde wetswijziging van de grondwet die het systeem creëert).

De stemming werd voorafgegaan door meer dan zes uur van vurige debatten waarin MK’s van de coalitie volhielden dat de wetgeving de Israëlische democratie zou verbeteren, terwijl de oppositie waarschuwde dat de regering de fundamenten ervan zou vernietigen. De stemming vond uiteindelijk kort na middernacht plaats.

De stemming kwam ook nadat tienduizenden demonstranten zich buiten de Knesset hadden verzameld, zwaaiend met Israëlische vlaggen en “de-mo-cra-cy” roepend, terwijl zij eisten dat de regering stopt met de pogingen om de rechterlijke macht radicaal te veranderen.

Minister van Justitie Yariv Levin bij de Knesset in Jeruzalem,
op 20 februari 2023 (Yonatan Sindel/Flash90)

Minister van Justitie Yariv Levin, een belangrijke ontwerper van de herziening, verwelkomde de stemming als een stap in de richting van “het terugbrengen van de democratie” door een bredere vertegenwoordiging in de rechterlijke macht mogelijk te maken.

Netanyahu vierde de stemming als “een grote dag”.

Oppositieleider Yair Lapid hekelde de coalitie en waarschuwde dat de wetgeving ernstige gevolgen zal hebben. “Coalitieleden – de geschiedenis zal jullie beoordelen voor vanavond. Voor de schade aan de democratie, voor de schade aan de economie, voor de schade aan de veiligheid, voor jullie verscheuring van de natie Israël en dat het jullie gewoon niets kan schelen,” zei Lapid, het hoofd van de Yesh Atid partij.

Oppositieleider Benny Gantz van de Nationale Eenheidspartij noemde het “een zwarte dag voor de democratie.”

“Morgenochtend zetten we de strijd voort,” zei Gantz.

Vóór de stemming protesteerde een aantal parlementsleden van de Yesh Atid oppositie in het parlement en wikkelden zich in Israëlische vlaggen toen het debat begon. Zij werden uit de zaal weggeleid. Naast de parlementsleden liepen ook een aantal waarnemers op de tribune naar de glazen scheidingswanden en bonsden luid totdat zij met geweld werden verwijderd.

Hoewel het slechts de eerste van een aantal wetsvoorstellen was, die deel uitmaken van de ingrijpende justitiële hervorming van de regering, was de stemming een potentieel keerpunt in het politieke debat over het regeringsplan.

MK’s van de oppositie wikkelen zich in Israëlische vlaggen tijdens een debat in de Knesset over
het eerste wetsvoorstel van de coalitie voor justitiële hervorming, 20 februari 2023.
(Yonatan Sindel/ Flash90)

De pleitbezorgers van de coalitie, voornamelijk Levin en de voorzitter van de Commissie Grondwet, Commissie Recht en Justitie, Simcha Rothman, hadden gezegd dat zij een “dialoog” zouden aangaan met de oppositie zodra de wetsvoorstellen in eerste lezing zouden zijn goedgekeurd. Oppositieleiders hadden gewaarschuwd dat het uitvoeren van de eerste lezing de doodsteek zou kunnen zijn voor eventuele onderhandelingen.

Rothman vertelde de plenaire vergadering dat hij na de stemming graag een dialoog zou aangaan onder bemiddeling van president Isaac Herzog. Vorige week riep Herzog de coalitie op de voortgang van de wetgeving stop te zetten om besprekingen mogelijk te maken, en oppositieleiders blijven zeggen dat zij niet met de coalitie in zee zullen gaan tenzij deze de wetgeving blokkeert. De coalitie heeft haar inspanningen nog niet gestaakt.

Mochten de partijen aan de onderhandelingstafel gaan zitten, dan kan het door de coalitie vastgestelde tijdschema een zware tijdsdruk leggen op elke onderhandelingsinspanning.

Levin bevestigde tijdens het debat van maandag dat hij hoopt de “eerste fase af te ronden tegen het einde van de [Knesset]zittingsperiode” in minder dan zes weken, “en daarna de tweede fase”.

Naast de huidige wetsvoorstellen en het meer-punten-plan dat Levin vorige maand beschreef als fase één – waaronder een radicale beperking van het vermogen van het Hooggerechtshof om wetten nietig te verklaren en een eenvoudige Knesset meerderheid in staat te stellen die wetten opnieuw uit te vaardigen – heeft de coalitie nog niet laten doorschemeren welke aanvullende justitiële wijzigingen gepland zijn.

In zijn opmerkingen vlak voor de stemming zei Levin dat de wijziging van het gerechtelijk selectiecomité “pluralisme (een open houding) mogelijk zou maken”, “rechters uit alle delen van het volk” zou aantrekken en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht zou handhaven.

Hij hekelde wat hij noemde “intimidatiecampagnes” tegen de verandering. “Pogingen om de wetgeving te verhinderen zijn mislukt en zullen mislukken,” zei Levin.

Niettemin drong hij er bij de oppositieleiders Lapid en Gantz op aan om “te gaan zitten en te praten” over zijn hele programma van ingrijpende hervormingen: “Ik geloof dat we tot overeenstemming kunnen komen.” Hij vergeleek de dialoogweigering van de oppositie met het afwijzingsbeleid van de Arabische Liga tegen Israël, waarbij hij het “nee, nee, nee” van de resolutie van Khartoem van 1967 aanhaalde.

“We nemen vanavond de eerste lezing aan,” zei Levin. “We hebben de politieke macht om de tweede en derde lezing aan te nemen… Maar ik zal nooit ophouden om alles in het werk te stellen om tot begrip te komen.”

Tegelijkertijd zei hij: “Ik beloof alle burgers van Israël dat niets mij zal weerhouden om het juiste te doen – het instellen van een diepgaande en noodzakelijke hervorming van het Israëlische rechtssysteem – zonder uitstel.”

Demonstranten worden weggestuurd uit een Knesset-debat over het eerste wetsvoorstel
van de coalitie voor justitiële hervorming, 20 februari 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)

Het wetsvoorstel van maandag herverdeelt de macht in de gerechtelijke selectiecommissie, maakt een einde aan het huidige evenwicht dat overeenstemming vereist tussen politieke en professionele vertegenwoordigers en creëert in plaats daarvan een meerderheid voor coalitie- en regeringspolitici om alle benoemingen door te drukken.

De wetgeving schrapt twee vertegenwoordigers van de Israëlische orde van advocaten en verdeelt de negen zetels van het comité gelijkelijk tussen de rechterlijke, de wetgevende en de uitvoerende macht, maar geeft de coalitie de controle over vijf van de negen stemmen en vereist slechts vijf stemmen voor een benoeming.

De minister van Justitie zal het panel blijven voorzitten, samen met twee door de Knesset gekozen ministers. De coalitie zal ook twee parlementsleden in het panel hebben: het hoofd van het Constitutioneel Comité en een tweede MK van de coalitie. Van de oppositie is er één MK.

Hoewel het al lang gebruikelijk is dat een lid van de oppositie deel uitmaakt van de jury, is dit de eerste keer dat dit wettelijk verplicht is. Het tweede coalitieparlementslid wordt gekozen door de voorzitter van de Knesset, terwijl het enige oppositieparlementslid wordt gekozen door de oppositiepartijen.

De president van het Hooggerechtshof zal de rechterlijke macht vertegenwoordigen, naast twee gepensioneerde rechters, in plaats van twee huidige rechters van het Hooggerechtshof. De minister van Justitie kiest de rechters in het panel, maar moet voor zijn keuze de goedkeuring krijgen van de president van het Hooggerechtshof.

Israëliërs verzamelen zich op het treinstation van Jeruzalem op weg naar een protest buiten de Knesset,
waar tienduizenden zich verzamelden om zich te verzetten tegen de herziening
van de rechterlijke macht door de regering, 20 februari 2023. (Flash90)

Eerder op maandag ging Rothman’s commissie door met het volgende wetsvoorstel van de coalitie voor justitiële hervorming, dat een preventieve immuniteit zou creëren voor bepaalde wetten, waardoor het Hooggerechtshof deze niet zou kunnen toetsen.

Het door Rothman ingediende wetsvoorstel, dat een “niettegenstaande-clausule” wordt genoemd, zou voor parlementsleden een mechanisme creëren om in specifieke wetten immuniteit tegen toetsing op te nemen. Hoewel het soms wordt verward met een override clausule, die de Knesset in staat zou stellen om wetten die door de rechtbank zijn afgekeurd opnieuw in te voeren, verhindert een desondanks clausule de rechtbank om ze überhaupt af te keuren.

Voorzitter van de Commissie Grondwet, Commissie Recht en Justitie van de Knesset,
MK Simcha Rothman (midden) tijdens een hoorzitting op 19 februari 2023.
(Yonatan Sindel/Flash90)

Lid Yulia Malinovsky van de Commissie Grondwet, Commissie Recht en Justitie betwijfelde of een dialoog substantiële wijzigingen in de wetgeving zou opleveren.

“De wetgeving voorbereiden voor de eerste lezing was als een geladen pistool op tafel leggen. De wetgeving in eerste lezing aannemen is als een pistool tegen het hoofd zetten,” zei de Yisrael Beytenu oppositie-MK tegen The Times of Israel buiten het parlementaire debat op maandagavond.

Haar partijleider, Avigdor Liberman, vertelde het parlement later dat hij de regering van Netanyahu niet vertrouwt om in goed vertrouwen een dialoog over de hervormingen aan te gaan. Yisrael Beytenu boycotte de stemming in de Knesset over het wetsvoorstel, waarbij Liberman zei dat hij de voorstellen niet wilde legitimeren door erover te stemmen.

Tijdens de maandenlange discussie over de justitiële hervorming die tot de stemming van dinsdag heeft geleid, hebben parlementsleden van de coalitie een aantal rechtse oppositie-MK’s eraan herinnerd dat zij in het verleden delen van het huidige regeringsplatform hebben gesteund. Met name de voormalige minister van Justitie en MK Gideon Sa’ar van de Nationale Eenheid had onlangs een opheffingsclausule voorgesteld. Sa’ar heeft gezegd dat hij een veel beperktere hervorming steunt.

Voormalig Yisrael Beytenu-minister Oded Forer zei dat de vergelijking misleidend was, omdat individuele hervormingen op zichzelf “misschien oké zijn”, maar “het probleem is wanneer je ze allemaal samenvoegt”, waardoor een gelaagd systeem van politieke suprematie over de rechterlijke macht ontstaat.

Na de eerste lezing gaan de wetsvoorstellen van het parlement terug naar hetzelfde Knessetcomité, dat ze voorbereidt op de tweede en derde lezing, die vaak achter elkaar plaatsvinden. Die lezingen kunnen in theorie binnen enkele dagen plaatsvinden, maar het wordt waarschijnlijker geacht dat het proces weken zal duren.

Een breed en luidruchtig koor van kritiek, dat zich uitstrekt van de rechterlijke macht via het maatschappelijk middenveld tot het bedrijfsleven, heeft gewaarschuwd dat de herzieningsmaatregelen in wezen het democratische systeem van checks and balances in Israël zullen ontkrachten. Ondertussen hebben buitenlandse bondgenoten hun bezorgdheid geuit dat de rechten van minderheden hierdoor onbeschermd zouden kunnen blijven, en het bedrijfsleven heeft gewaarschuwd dat de onrust het investeringsklimaat in Israël zou kunnen verstoren.

Netanyahu zei eerder maandag dat de stemmingen in het parlement zouden doorgaan zoals gepland, maar dat hij de dialoog “morgen” zou aanmoedigen.

In een afzonderlijk wetsontwerp dat dinsdagochtend vroeg is aangenomen, heeft de Knesset definitief ingestemd met de heroprichting van het ministerie van Strategische Zaken. Het kantoor werd door de vorige regering gesloten, maar door de coalitie van Netanyahu weer opgericht.

Het ministerie zal worden geleid door Netanyahu-betrouweling Ron Dermer, voormalig Israëlisch ambassadeur in de VS. Dermer zal de onduidelijk omschreven rol gebruiken om te werken aan de uitbreiding van de Abraham-akkoorden, kwesties in verband met het streven van Iran naar kernwapens te behandelen en deze en andere kwesties in coördinatie met het Witte Huis af te handelen.

 

****************************************

 

Prime Minister Benjamin Netanyahu, left, and Justice Minister Yariv Levin,
right, at the Knesset in Jerusalem, February 20, 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)

ENGLISH

After day of fiery protests and warring speeches, vote marks major step en route to gov’t authority over judicial selection; also limits the High Court’s capacity to review laws

By The Times of Israel

The Knesset early Tuesday passed, in the first of three readings, a first and significant bill by Prime Minister Benjamin Netanyahu’s hard-right coalition to overhaul Israel’s judiciary. It did so in the face of bitter opposition criticism and after tens of thousands of anti-reform protesters gathered outside the parliament’s Jerusalem gates.

The vote was 63 in favor and 47 against, with no abstentions, although some lawmakers boycotted the vote. The legislation now returns to the Knesset Constitution, Law and Justice Committee for preparation for its second and third readings, which are expected by the end of March.

Paired in a back-to-back vote with a related technical bill, the legislation aims to amend the Basic Law: The Judiciary to cement government control over judicial appointments and revoke the High Court’s ability to review Basic Laws.

Sponsored by the Constitution, Law and Justice Committee, the bill proposes to transform the selection process for judges, effectively putting judicial appointments under full governmental control. It also would block the High Court from exercising oversight over Israel’s quasi-constitutional Basic Laws. (This block is also aimed at preventing High Court scrutiny over the same Basic Law amendment bill that creates the mechanism.)

The vote was preceded by more than six hours of fiery debate in which coalition MKs insisted the legislation would strengthen Israeli democracy, while the opposition warned the government was destroying its foundations. The vote finally took place shortly after midnight.

The vote also came after tens of thousands of demonstrators gathered outside the Knesset waving Israeli flags and chanting “de-mo-cra-cy” as they demanded the government halt its efforts to radically transform the judiciary.

Justice Minister Yariv Levin at the Knesset in
Jerusalem, on February 20, 2023 (Yonatan Sindel/Flash90)

Justice Minister Yariv Levin, a key architect of the overhaul, hailed the vote as a move toward “bringing back democracy” by enabling wider representation on the judiciary.

Netanyahu celebrated the vote as “a great day.”

Opposition leader Yair Lapid lambasted the coalition, warning that the legislation will cause severe repercussions. “Coalition members — history will judge you for tonight. For the damage to democracy, for the damage to the economy, for the damage to security, for you tearing apart the nation of Israel and that you just don’t care,” said Lapid, the head of the Yesh Atid party.

Opposition National Unity Party leader Benny Gantz called it “a black day for democracy.”

“Tomorrow morning we continue the struggle,” Gantz said.

Before the vote, a number of Yesh Atid opposition MKs staged a protest in the plenum, wrapping themselves in Israeli flags as the debate started. They were escorted out of the hall. In addition to the lawmakers, a number of observers in the viewer’s gallery walked up to its glass dividers and banged loudly until they were forcibly removed.

Although it was only the first of several planned bills that make up the government’s sweeping judicial reform, the vote was a potential turning point in political discourse over the government’s shakeup plan.

Opposition MKs drape themselves in Israelis flags during a Knesset debate on the coalition’s
first judicial reform bill, February 20, 2023. (Yonatan Sindel/ Flash90)

Its coalition backers, primarily Levin and the chair of the Constitution, Law and Justice Committee, Simcha Rothman, had said they would engage in “dialogue” with the opposition once the bills cleared their first reading. Opposition leaders had warned that carrying out the first reading could be a death knell to any potential negotiations.

Rothman told the plenum that, after the vote, he would be happy to engage in dialogue mediated by President Isaac Herzog. Last week, Herzog called for the coalition to halt the legislation’s progress to enable discussion, and opposition leaders continue to say they will not engage with the coalition unless it jams the legislative brakes. The coalition has yet to pause its efforts.

Should the sides come to the discussion table, the coalition’s declared timeline may put severe time pressure on any negotiation effort.

Levin confirmed during Monday’s debate that he hopes to wrap up the “first phase by the end of the [Knesset] seating” in under six weeks, “and then the second phase” afterward.

Beyond the current bills and the multi-point plan Levin last month described as phase one — which includes radically limiting the High Court’s capacity to strike down laws, and enabling a simple Knesset majority to re-legislate them — the coalition has yet to hint at what additional judicial changes are planned.

In remarks just before the vote, Levin said the change in the judicial selection panel would “enable pluralism,” draw “judges from all parts of the people” and maintain judicial independence.

He decried what he called “campaigns of intimidation” against the change. “Efforts to prevent the legislation have failed and will fail,” Levin said.

Nonetheless, he urged opposition leaders Lapid and Gantz to “sit and talk” on his entire program of sweeping reforms, saying, “I believe we can reach understandings.” He compared the opposition’s refusal of dialogue to Arab League rejectionism against Israel, citing the “no, no, no” of the 1967 Khartoum resolution.

“We’re passing the first reading tonight,” said Levin. “We have the political power to pass the second and third readings… But I will never stop from making every effort to achieve understandings.”

At the same time, he said, “I promise all citizens of Israel that nothing will deter me from doing the right thing — [instituting] a deep and necessary reform of the Israeli judicial system — without delays.”

Protesters get ejected from a Knesset debate on the coalition’s first judicial reform bill,
February 20, 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)

Monday’s bill redistributes power on the Judicial Selection Committee, ending the current balance that requires agreement between political and professional representatives and instead creating a majority for coalition and government politicians to push through all appointments.

Removing two representatives from the Israel Bar Association, the legislation divides the panel’s nine seats equally between the judicial, legislative, and executive branches, but gives the coalition control of five votes of the nine, and requires only five votes for an appointment.

The justice minister will continue to chair the panel, and be joined by two ministers of the Knesset’s choosing. The coalition will also have two lawmakers on the panel: the head of the Constitution Committee and a second coalition MK. There will be one MK from the opposition.

Although it has long been customary to include an opposition member among the selection panel’s ranks, this will be the first time it is required by law. The second coalition lawmaker will be chosen by the Knesset speaker, while the lone opposition lawmaker will be chosen by the opposition parties.

The Supreme Court president will represent the judiciary, alongside two retired judges, in place of two current Supreme Court justices. The justice minister will choose the judges on the panel, but will obtain the Supreme Court president’s approval for his picks.

Israelis crowd Jerusalem train station on their way to a protest outside the Knesset,
where tens of thousands gathered to oppose the government’s judicial overhaul,
February 20, 2023. (Flash90)

Earlier on Monday, Rothman’s committee continued to press ahead with the coalition’s next judicial reform bill, which would create preemptive immunity for certain laws, blocking the High Court from reviewing them.

Called a “notwithstanding clause,” the private member’s bill submitted by Rothman would create a mechanism for lawmakers to insert immunity from review into specific bills. Although sometimes confused with an override clause, which would enable the Knesset to reinstate laws struck down by the court, a notwithstanding clause blocks the court from striking them down in the first place.

Chairman of the Knesset Constitution, Law and Justice Committee
MK Simcha Rothman (center)  at a hearing on February 19, 2023.
(Yonatan Sindel/Flash90)

Constitution, Law and Justice Committee member Yulia Malinovsky expressed doubt that any dialogue would yield substantive changes to the legislation.

“Preparing the legislation for the first reading was like putting a loaded gun on the table. Passing it on the first reading is like putting a gun to the head,” the Yisrael Beytenu opposition MK told The Times of Israel outside of the plenum debate on Monday evening.

Her party leader, Avigdor Liberman, later told the plenum that he does not trust Netanyahu’s government to engage in good faith dialogue over the reforms. Yisrael Beytenu boycotted the Knesset vote on the bill, with Liberman saying that he did not want to lend the proposals legitimacy by voting on them.

Throughout the months-long discussion over judicial reform leading to Tuesday’s vote, coalition lawmakers have reminded a number of right-wing opposition MKs that they in the past supported pieces of the government’s current platform. In particular, former justice minister and National Unity MK Gideon Sa’ar had recently proposed an override clause. Sa’ar has said he supported a far more limited reform.

Former Yisrael Beytenu minister Oded Forer said the comparison was misleading, because individual reforms on their own “may be okay,” but “the problem is when you put them all together,” creating a layered system of political supremacy over the judiciary.

After passing their first reading, the bills advanced by the plenum are slated to return to the same Knesset committee, which will prepare them for the second and third readings, often conducted back-to-back. Those readings could in theory take place within days, but it is thought more likely that the process will take weeks.

A broad and vocal chorus of criticism stretching from the judiciary through civil society and to the business community has warned that the overhaul moves will essentially neuter Israel’s democratic system of checks and balances. Meanwhile, foreign allies have expressed worries that the moves could leave minority rights unprotected, and the business community has warned that the turmoil could sour the investment environment in Israel, heaping more pressure on the government to enter talks and water down the plans.

Netanyahu said earlier Monday that the votes would go ahead as planned in the plenum, but that he would encourage dialogue “tomorrow.”

In a separate bill passed early Tuesday morning, the Knesset gave final approval to re-establishing the Strategic Affairs Ministry. The office was shuttered by the previous government but resurrected by Netanyahu’s coalition.

The ministry will be led by Netanyahu confidante Ron Dermer, a former Israeli ambassador to the US. Dermer will reportedly use the vaguely defined role to work toward expanding the Abraham Accords, deal with issues related to Iran’s nuclear weapons drive, and handle those and other issues in coordination with the White House.