Gal Gadot (links) en haar ‘Death on the Nile’ co-ster, Ali Fazal.
Gal Gadot (left) and her ‘Death on the Nile’ co-star, Ali Fazal.
(Instagram/Ali Fazal/Screenshot)

Nederlands – English

Het Koeweitse Ministerie van Informatie zegt dat de nieuwste film van Gal Gadot niet in het land mag worden vertoond omdat ze in de IDF heeft gediend.

Door World Israel News

Koeweit heeft de vertoning van de nieuwe film van Gal Gadot, Death on the Nile, verboden, enkele dagen voordat de film in het land zou worden uitgebracht.

In een verklaring op zondag zei het Koeweitse Ministerie van Informatie dat de beslissing deels werd genomen vanwege haar status als “voormalig soldaat in het Zionistische bezettingsleger.” Gadot diende als fitnessinstructeur tijdens haar twee jaar verplichte IDF-dienst.

In 2017 verbood Koeweit Wonder Woman, waarin Gadot de hoofdrol speelde. Destijds voerde het ministerie haar Israëlische nationaliteit aan als reden om de film niet te vertonen.

The Times Kuwait prees de stap om de aankomende film te verbieden en schreef dat deze door Arabische landen zou moeten worden geboycot omdat Gadot had “opgeroepen tot het…doden van kinderen in Gaza tijdens de agressie van 2014.”

In werkelijkheid postte Gadot in 2014 een Facebookfoto biddend over Shabbatkaarsen tijdens Operatie Protective Edge, waarbij ze schreef dat ze “mijn liefde en gebeden naar mijn Israëlische medeburgers stuurde.”

Verwijzend naar de “afschuwelijke daden uitgevoerd door Hamas, die zich als lafaards verschuilen achter vrouwen en kinderen,” riep Gadot nooit op tot de dood van Gazanen.

Ze voegde ook de hashtags #coexistence en #FreeGazaFromHamas toe. De laatste wordt gebruikt om solidariteit te betuigen met de inwoners van Gaza die lijden onder de wreedheid van de terreurgroep.

Het lijkt er echter op dat het wijdverbreide anti-Israël sentiment in de Arabische wereld een geschikte uitlaatklep heeft gevonden in Gadot, aangezien gebruikers van sociale media hebben opgeroepen om de film te verbieden in andere landen in de regio.

De mannelijke hoofdrol in Death on the Nile wordt gespeeld door Bollywood acteur Ali Fazal, een moslim van Indiase afkomst.

Begin januari postte Fazal op Instagram een shot uit de film van hemzelf en Gadot. Hij schreef dat hij een geweldige ervaring had op de set en bedankte de cast en crew.

“Aan elke technicus op deze film, bedankt voor jullie harde werk en doorzettingsvermogen. I sure…look good here, and you too @gal_gadot,” schreef hij als onderschrift, tagging zijn co-ster.

Gadot reageerde door een hartje achter te laten in de comments, wat de meest gelikete reactie op de post werd.

******************************************
TRAILER

******************************************

ENGLISH

Kuwait’s Information Ministry says Gal Gadot’s latest film shouldn’t be screened in country because she served in the IDF.

By World Israel News

Kuwait banned the screening of the new Gal Gadot film Death on the Nile, just days before the movie was set to be released in the country.

In a statement on Sunday, Kuwait’s Information Ministry said the decision was made in part due to her status as a “former soldier in the Zionist occupying army.” Gadot served as a fitness instructor during her two years of mandatory IDF service.

In 2017, Kuwait banned Wonder Woman, in which Gadot played the leading role. At the time, the Ministry cited her Israeli nationality as grounds for preventing the movie from being screened.

The Times Kuwait praised the move to ban the upcoming film, writing that it should be boycotted by Arab countries because Gadot had “called for the…killing of Gaza children during the 2014 aggression.”

In reality, Gadot posted a Facebook photo in 2014 praying over Shabbat candles during Operation Protective Edge, writing that she was “sending my love and prayers to my fellow Israeli citizens.”

Referencing the “horrific acts conducted by Hamas, who are hiding like cowards behind women and children,” Gadot never called for the deaths of Gazans.

She also included the hashtags #coexistence and #FreeGazaFromHamas. The latter is used to express solidarity with residents of Gaza who are suffering due to the terror group’s cruelty.

However, it appears that widespread anti-Israel sentiment throughout the Arab world has found a convenient outlet in Gadot, as social media users called for the film to be banned in other countries in the region.

Notably, the male lead in Death on the Nile is Bollywood actor Ali Fazal, who is a Muslim of Indian heritage.

In an early January Instagram post, Fazal posted a still from the movie of himself and Gadot, writing that he had a great experience on set and thanking the cast and crew.

“To every technician on this film, thank you for your hard work and perseverance. I sure…look good here, and you too @gal_gadot,” he wrote as the caption, tagging his co-star.

Gadot responded by leaving a heart in the comments, which became the most-liked response to the post.