Familie en vrienden begroeten de veroordeelde terroristische moordenaar Karim Younis,
die is vrijgelaten na 40 jaar gevangenschap in een Israëlische gevangenis.
Family and friends greet convicted terrorist murderer Karim Younis,
who was released after 40 year imprisonment in Israeli jail.
January 05, 2023. (Jamal Awad/FLASH90)

Nederlands + English

Arabisch-Israëlische terrorist die in 1980 een Israëlische soldaat vermoordde, is donderdagochtend vrijgelaten uit de gevangenis.

Door Pesach Benson, TPS

De Arabisch-Israëlische terrorist Karim Younis, wiens staatsburgerschap mogelijk wordt ingetrokken, is donderdagochtend vrijgelaten uit de gevangenis.

Hij en zijn broer, Maher, doodden Korporaal Avraham Bromberg in 1980 toen deze op weg was naar een legerbasis in de Golan.

Ze schoten Bromberg neer, gooiden hem uit een rijdende auto en lieten hem voor dood achter langs de kant van de weg. Bromberg stierf enkele dagen later.

De broers zaten 40 jaar achter de tralies en worden beschouwd als Palestijnse beroemdheden als de langst zittende gevangenen. Maher wordt naar verwachting over twee weken vrijgelaten.

Beide broers hadden oorspronkelijk levenslange gevangenisstraffen, maar die werden in 2012 door de Israëlische president Shimon Peres omgezet als een gebaar van goede wil naar de Palestijnen.

“Het verhaal van elke gevangene is het verhaal van een heel volk en ik ben er trots op een van hen te zijn die zich voor Palestina hebben opgeofferd,” zei Younis.

Minister van Binnenlandse Zaken Aryeh Deri wil hun staatsburgerschap intrekken.

In een brief aan procureur-generaal Gali Baharav-Miara schreef Deri woensdag: “Het is ondenkbaar dat deze mensen het Israëlische staatsburgerschap blijven houden. Het intrekken van hun staatsburgerschap zal een belangrijke boodschap hebben, als het gaat om degenen die symbool zijn geworden voor het plegen van criminele, terroristische daden.”

Hij voegde eraan toe: “Deze dingen krijgen een andere geldigheid voor diegenen die hun Israëlisch burgerschap gebruiken om de Staat Israël en zijn burgers te schaden.”

Het is onduidelijk of de gebroeders Younis hun staatsburgerschap kan worden ontnomen en gedeporteerd. De wet staat dit momenteel toe als de persoon het staatsburgerschap van een tweede land bezit. De broers Younis hebben alleen het Israëlische staatsburgerschap, maar kunnen mogelijk worden uitgezet naar de Palestijnse Autoriteit.

Als hen het staatsburgerschap wordt ontnomen, zouden de broers nog een tijdje in Israël mogen blijven onder een andere status, zoals tijdelijk ingezetene.

Onlangs zijn bij de Knesset twee wetsvoorstellen ingediend die het staatsburgerschap zouden ontnemen aan iedereen die een terreurbeurs van de Palestijnse Autoriteit ontvangt.

*********************************

ENGLISH

Arab-Israeli terrorist who murdered an Israeli soldier in 1980 released from prison Thursday morning, prompting efforts to strip him of citizenship.

By Pesach Benson, TPS

Arab-Israeli terrorist Karim Younis, whose citizenship may be revoked, was released from prison on Thursday morning.

He and his brother, Maher, killed Cpl. Avraham Bromberg in 1980 as he was on his way to an army base in the Golan.

They shot Bromberg, threw him out of a moving car and left him for dead by the side of a road. Bromberg died several days later.

The brothers served 40 years behind bars and are considered Palestinian celebrities as the longest-serving prisoners. Maher is expected to be released in two weeks.

Both brothers originally had life sentences, but in 2012 they were commuted by Israeli president Shimon Peres as a “goodwill” gesture to the Palestinians.

“Every prisoner’s story is the story of an entire people and I am proud to be one of those who sacrificed for Palestine,” Younis said.

Interior Minister Aryeh Deri is moving to revoke their citizenship.

In a letter to Attorney General Gali Baharav-Miara, Deri wrote on Wednesday, “It is unthinkable that these people will continue to hold Israeli citizenship. Revoking their citizenship will have an important message, when it comes to those who have become symbols for committing criminal, terrorist acts.”

He added, “These things take on a different validity as far as those who use their Israeli citizenship to harm the State of Israel and its citizens are concerned.”

It is unclear whether the Younis brothers can be stripped of their citizenship and deported. The law currently allows this if the person holds citizenship in a second country. The Younis brothers only hold Israeli citizenship but could potentially be deported to the Palestinian Authority.

If they are stripped of their citizenship, the brothers would still be allowed to remain in Israel for a period of time under a different status, such as a temporary resident.

Two bills were recently submitted to the Knesset that would strip the citizenship of anyone receiving a terror stipend from the Palestinian Authority.