Premier Yair Lapid (l) met VN-secretaris-generaal Antonia Guterres, 20 september 2012. (Avi Ohayon/GPO)

PM Yair Lapid (l) with UN Secretary-General Antonia Guterres, Sept. 20, 2022. (Avi Ohayon/GPO)

Nederlands + English

Het zou de eerste keer zijn dat een Israëlische premier zich in de VN uitspreekt voor een tweestatenoplossing.

Door Debbie Reiss, WIN

Premier Yair Lapid zal naar verwachting zijn steun voor de oprichting van een Palestijnse staat aankondigen tijdens zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de VN op donderdag, volgens een bron dicht bij de Israëlische premier.

De bron erkende dat er druk werd uitgeoefend door de Biden regering om de tweestatenoplossing publiekelijk te onderschrijven, maar voegde eraan toe dat “het Israëlische veiligheidsbeleid door Israël wordt bepaald”.

“Steun voor de tweestatenoplossing is … het beste voor de staat Israël. Het grootste gevaar waar we voor staan is één staat,” citeerde Arutz 7.

Tijdens zijn toespraak tot de AVVN op woensdag onderschreef ook president Joe Biden de tweestatenoplossing, door te zeggen dat de Palestijnen “recht” hebben op hun eigen staat, en dat het de enige manier is om de veiligheid van Israël in de toekomst te garanderen.

“We zullen blijven pleiten voor een duurzame vrede tussen de Joodse en democratische staat Israël en het Palestijnse volk,” zei Biden tegen de Algemene Vergadering van de VN.

“De Verenigde Staten zetten zich in voor de veiligheid van Israël. Punt uit. En een onderhandelde tweestatenoplossing blijft onze beste manier om de veiligheid en welvaart van Israël voor de toekomst te garanderen en de Palestijnen de staat te geven waar ze recht op hebben,” zei hij.

“Beide volkeren genieten een gelijke mate van vrijheid en waardigheid,” voegde Biden eraan toe.

De president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, zal donderdag ook de AV toespreken en zal de VN oproepen om de Palestijnen de status van volwaardig lid van het wereldorgaan toe te kennen.

 

ENGLISH

It would mark the first time an Israeli prime minister has declared support for a two state solution at the UN.

By Debbie Reiss, World Israel News

Prime Minister Yair Lapid is expected to announce his support for the establishment of a Palestinian State during his speech to the UN General Assembly on Thursday, according to a source close to the Israeli premier.

The source acknowledged that there was pressure from the Biden administration to public endorse the two state solution, but added that “Israeli security policy will be determined by Israel.”

“Support for the two-state solution is … best for the State of Israel. The greatest danger we face is one state,” Arutz 7 cited the source as saying.

During his address to the UNGA on Wednesday, President Joe Biden also endorsed the two state solution, saying that the Palestinians were “entitled” to their own state, and that it was the only way to ensure Israel’s security going forward.

“We will continue to advocate for a lasting, negotiated peace between the Jewish and democratic state of Israel and the Palestinian people,” Biden told the UN General Assembly.

“The United States is committed to Israel’s security. Full stop. And a negotiated two state solution remains our best way to ensure Israel’s security and prosperity for the future and give the Palestinians the state to which they are entitled,” he said.

“Both people enjoying equal measure of freedom and dignity,” Biden added.

Palestinian Authority President Mahmoud Abbas is also slated to address the GA on Thursday, and is expected to call for the UN to grant the Palestinians full-member status at the global body.