IDF stafchef Aviv Kochavi op een conferentie in Modiin, 12 juni 2022. (Flash90)
IDF Chief of Staff Aviv Kochavi at a conference in Modiin, June 12, 2022. (Flash90)

Nederlands + English

Mocht er oorlog uitbreken in het noorden, dan zal Israël toeslaan met kracht “die je nog nooit hebt gezien,” zegt IDF-chef van de Generale Staf Aviv Kochavi.

Door JNS.org

Het hoofd van het Israëlische leger zei zondag dat de bevolking van Libanon niet moet wachten tot de volgende oorlog uitbreekt om te vluchten, maar moet evacueren “op het moment dat de spanningen beginnen.”

Sprekend op de Eerste Israëlische Top over het Thuisfront Commando, zei de chef van de Generale Staf van de Israëlische Defensiemacht Lt. Gen. Aviv Kochavi dat indien er oorlog zou uitbreken, de Libanese burgers een uitdrukkelijke waarschuwing zouden krijgen om te evacueren, maar waarschuwde dat Israël zou toeslaan met “immense kracht.”

“Ik zeg vanaf hier, tegen de burgers van Libanon … niet alleen raad ik u aan te vertrekken vanaf het moment dat de oorlog begint, ik raad u aan te vertrekken … voordat het eerste schot wordt afgevuurd, want de kracht van onze aanvallen zal iets zijn wat u nog nooit hebt gezien,” zei Kochavi.

“Een raketlanceerder of raketopslagplaats in een huis is een militair doelwit. Een [wapen]opslagplaats in een kelder is een militair doelwit. Een hoofdkwartier in een gebouw met meerdere verdiepingen is een militair doelwit. Elektriciteitscentrales en andere locaties die de oorlogsinspanningen van de vijand dienen, zijn militaire doelen,” voegde hij eraan toe.

Los daarvan kondigde de IDF maandag aan dat het een taskforce heeft opgericht om infiltraties door Palestijnen in Israël via de veiligheidsbarrière in Judea en Samaria te voorkomen. De taskforce, die zal worden gestationeerd in het Maccabim-gebied, zal worden geleid door de bevelvoerend officier van de Kfir-brigade, kolonel Sharon Atlit, en zal bestaan uit bataljons die in het gebied worden ingezet.

 

 

ENGLISH

Should war break out in the north, Israel will strike with power “you have never seen,” says IDF Chief of General Staff Aviv Kochavi.

By JNS.org

The head of Israel’s military on Sunday said that the people of Lebanon should not wait until the next war erupts to flee, but should evacuate “the moment tensions begin.”

Speaking at the First Israeli Summit on the Home Front Command, Israel Defense Forces Chief of General Staff Lt. Gen. Aviv Kochavi said that should war break out, Lebanese civilians would be given explicit warning to evacuate, but warned Israel would strike with “immense power.”

“I say from here, to the citizens of Lebanon … not only do I recommend you leave from when the war begins, I recommend you leave … before the first shot is fired, because the power of our attacks will be something you have never seen,” said Kochavi.

“A rocket launcher or missile warehouse in a home is a military target. A [weapons] warehouse in a basement is a military target. A headquarters in a multi-story building is a military target. Power stations and other sites that serve the enemy’s war fighting effort are military targets,” he added.

Separately, the IDF announced on Monday that it has established a taskforce to prevent infiltrations by Palestinians into Israel via the Judea and Samaria security barrier. The task force, which will be based in the Maccabim area, will be headed by the Commanding Officer of the Kfir Brigade, Col. Sharon Atlit, and will consist of battalions deployed to the area.