Nederlands + English
Israël Relief Aid levert regelmatig nieuwe schoenen en huishoudelijke goederen aan het hulpcentrum in Jeruzalem.

Door Pillar of Fire

We zijn dankbaar dat het centrum er is voor degenen die in noodsituaties zijn. Een eenvoudige jurk, een stijlvol shirt, nieuwe schoenen zijn een grote zegen wanneer ze echt nodig zijn.

5.000 mensen per jaar hebben hulp nodig van het Jeruzalemse hulpcentrum.

Nieuwe immigranten, Holocaust-overlevenden, gewonde en alleenstaande soldaten, alleenstaande moeders, slachtoffers van terreur, Arabieren en Bedoeïnen.

Uw ondersteuning van Israël Relief Aid is een grote zegen voor het hulpcentrum. We zegenen u uit Jeruzalem!  

Wilt u helpen? Ga naar Doneer online.
 
**********************************
ENGLISH
Israel Relief Aid  regularly delivers new shoes and household goods to the relief center in Jerusalem. 

By Pillar of FireWe are grateful that the center is there for those in need. A simple dress, a stylish shirt, new shoes are a great blessing when they are really needed.5,000 people a year need help from the Jerusalem Relief Center.

New immigrants, Holocaust survivors, wounded and single soldiers, single mothers, victims of terror, Arabs and Bedouins.

Your support of Israel Relief Aid is a great blessing to the relief center. We bless you from Jerusalem!

Would you like to help? Go to Doneer online.