Nederlands + English

NEDERLANDS:

Op 12 en 13 november 2018 werd Zuid Israël bestookt met meer dan 460 raketten vanuit Gaza. Een ware “raketten Regen”. Een dag later op 14 november kwam het IsraelCNN video team aan in Zuid Israël. In de media horen wij hoofdzakelijk over slachtoffers in Gaza, maar nauwelijks over slachtoffers in Israël. Wij zijn samen met Ria Doekes van Yad L’Ami naar de Gaza grens gereden. Hoe is het om onder de terreur van Hamas aan de grens met Gaza te wonen, leven en te werken. Deze serie is het resultaat.

YAD L’AMI

Nog nooit van gehoord…!
Hebt u nog nooit gehoord van de Stichting Yad L’Ami? (de helpende hand voor Mijn Volk)
Stichting Yad L’Ami bestaat in Israël al sinds 2001. Al vrij snel daarna werd ook stichting Yad L’Ami in Nederland opgericht, voor de hulp in Israël. Geen gebouwen, geen salarissen, en alle helpers van Yad L’ Ami werken op vrijwillige basis.
Yad L’Ami biedt hulp aan groepen in Israël die de meeste zorg nodig hebben. Shoa (Holocaust) Overlevenden, Ethiopische studenten, basis zorg voor nieuwe immigranten enz. Hun hart gaat uit naar die vele gezinnen en kinderen aan de grens met Gaza, die getraumatiseerd zijn vanwege 17 jaar leven onder de raketten vanuit Gaza.
Een cheque uitschrijven is niet moeilijk, maar om juist die mijl mee te lopen met hen, die moeten knokken om hun hoofd boven water te houden, dat geeft de mens weer hernieuwde hoop. Bij Yad L’Ami gaat het om relatie met de mensen.

Voor de andere projecten, zie: www.yadlami.com

_______________________________________

ENGLISH:

On November 12 and 13, 2018, South Israel was bombarded with more than 460 missiles from Gaza. A true “Rain of Rockets”. One day later on November 14, the IsraelCNN video team arrived in South Israel. In the media we mainly hear about victims in Gaza, but hardly about victims in Israel. We drove to the Gaza border together with Ria Doekes from Yad L’Ami. What is it like living and working under the terror of Hamas on the border with Gaza? This series is the result.

YAD L’AMI

Never heard of it……!
Have you never heard of the Yad L’Ami Foundation? (the helping hand for My People)
The Yad L’Ami Foundation has existed in Israel since 2001. Soon after, the Yad L’Ami Foundation was founded in the Netherlands, to help people receive their donations through the Dutch foundation for aid in Israel. No buildings, no salaries, and all the helpers of Yad L ‘Ami work on a voluntary basis.
Yad L’Ami offers assistance to groups in Israel who need the most care. Shoa (Holocaust) Survivors, Ethiopian students, basic care for new immigrants, etc. Their hearts go out to many families and children on the border with Gaza, who have been traumatized because of 17 years of living under the rockets from Gaza.
Writing a check is not difficult, but to walk along with those miles who have to fight to keep their heads above water, that gives people renewed hope. At Yad L’Ami it is about relationship with the people.

For other projects, see: www.yadlami.com