Nederlands + English

NEDERLANDS:

Op 12 en 13 november 2018 werd Zuid Israël bestookt met meer dan 460 raketten vanuit Gaza. Een ware “raketten Regen”. Twee dagen later op 14 november kwam het IsraelCNN video team aan in Zuid Israël. In de media horen wij hoofdzakelijk over slachtoffers in Gaza, maar nauwelijks over slachtoffers in Israël. Wij zijn samen met Ria Doekes van Yad L’Ami naar de Gaza grens gereden. Hoe is het om onder de terreur van Hamas aan de grens met Gaza te wonen, leven en te werken. Deze serie is het resultaat.

ASKHALON 1
Een wonder dat ze nog leven
Askhalon was deze keer wel het doelwit van de raketten. De Ethiopische familie die eigenlijk liever niet in beeld wil, namen ons toch mee, om het wonder te laten zien dat ze levend uit hun flat gekomen zijn. Op de bovenste verdieping was één persoon om het leven gekomen en één ernstig gewond.
Yad L’Ami

ASKHALON 2
Geen mond om te spreken
Ons eerste bezoek gaat naar Askelon waar Chagi, zelf nog helemaal van streek, zijn verhaal verteld. “Ik ben de mond van mijn moeder en ik zal vechten als een leeuw voor haar.” We waren allemaal een beetje van slag van deze trieste situatie.
Yad L’Ami

 

****************************************

ENGLISH:

On November 12 and 13, 2018, South Israel was bombarded with more than 460 missiles from Gaza. A true “Rain of Rockets”. Two days later on November 14, the IsraelCNN video team arrived in South Israel. In the media we mainly hear about victims in Gaza, but hardly about victims in Israel. We drove to the Gaza border together with Ria Doekes from Yad L’Ami. What is it like living and working under the terror of Hamas on the border with Gaza? This series is the result.

ASKHALON 1
A wonder that they are still alive
Askhalon was this time the target of the missiles. The Ethiopian family who actually do not want to be in the picture, took us anyway, to show the miracle that they have come alive from their flat. On the top floor, one person was killed and one seriously injured.
Yad L’Ami

ASKHALON 2
No mouth to speak
Our first visit goes to Askelon where Chagi, himself completely upset, told his story. “I am the voice of my mother and I will fight like a lion for her.” We were all a bit upset by this sad situation.
Yad L’Ami