Nederlands + English

NEDERLANDS:

Op 12 en 13 november 2018 werd Zuid Israël bestookt met meer dan 460 raketten vanuit Gaza. Een ware “raketten Regen”. Twee dagen later op 14 november kwam het IsraelCNN video team aan in Zuid Israël. In de media horen wij hoofdzakelijk over slachtoffers in Gaza, maar nauwelijks over slachtoffers in Israël. Wij zijn samen met Ria Doekes van Yad L’Ami naar de Gaza grens gereden. Hoe is het om onder de terreur van Hamas aan de grens met Gaza te wonen, leven en te werken. Deze serie is het resultaat.

NACHAL OZ

Wat een dappere familie uit Rotterdam.
In maart 2018 maakte de familie Reijnen Aliyah (immigreerde) Ze kwamen te wonen in Nachal Oz, een kibboets 700 meter van de grens van Gaza.
Eind maart begonnen die ellendige demonstraties aan de grens. Ze hebben heel wat ballonnen over hun huis zien vliegen en brandende vliegers die hele velden in brand zetten. Beiden van beroep brandweerman werden al gauw ingeschakeld.
Luister zelf naar hun verhaal.
Tijdens de rakettenregen in begin mei 2019 werd het huis getroffen door een mortier.

Yad L’Ami

****************************************

ENGLISH:

On November 12 and 13, 2018, South Israel was bombarded with more than 460 missiles from Gaza. A true “Rain of Rockets”. Two days later on November 14, the IsraelCNN video team arrived in South Israel. In the media we mainly hear about victims in Gaza, but hardly about victims in Israel. We drove to the Gaza border together with Ria Doekes from Yad L’Ami. What is it like living and working under the terror of Hamas on the border with Gaza? This series is the result.

NACHAL OZ

What a brave family from Rotterdam.
In March 2018 the family Reijnen made Aliyah (immigrant). They came to live in Nachal Oz, a kibbutz 700 meters from the border of Gaza.
At the end of March those miserable demonstrations started at the border. They have seen a lot of balloons flying over their houses and burning kites burning all the fields. Both fireman’s profession were soon turned on.
Listen to their story yourself.
During the rocket rain in early May 2019, the house was hit by a mortar.

Yad L’Ami