Nederlands + English

NEDERLANDS:

Op 12 en 13 november 2018 werd Zuid Israël bestookt met meer dan 460 raketten vanuit Gaza. Een ware “raketten Regen”. Twee dagen later op 14 november kwam het IsraelCNN video team aan in Zuid Israël. In de media horen wij hoofdzakelijk over slachtoffers in Gaza, maar nauwelijks over slachtoffers in Israël. Wij zijn samen met Ria Doekes van Yad L’Ami naar de Gaza grens gereden. Hoe is het om onder de terreur van Hamas aan de grens met Gaza te wonen, leven en te werken. Deze serie is het resultaat.

Uitzending was op Family7: 02 februari 2019 Zaterdagavond om 20.00 uur

Wij nodigen u uit om met ons mee te gaan naar Kfar Aza, waar David Bing, bekend als de Nederlandse Aardappelboer, met ons door de velden rijd die om het dorp liggen. In de verte zien we Gaza liggen. De velden waar, met name het laatste jaar, veel heeft plaats gevonden. Naast de vliegers en ballonnen was één van de meest ingrijpende gebeurtenissen was de tunnel vanuit Gaza, die op zijn veld uitkwam.

Yad L’Ami

****************************************

ENGLISH:

On November 12 and 13, 2018, South Israel was bombarded with more than 460 missiles from Gaza. A true “Rain of Rockets”. Two days later on November 14, the IsraelCNN video team arrived in South Israel. In the media we mainly hear about victims in Gaza, but hardly about victims in Israel. We drove to the Gaza border together with Ria Doekes from Yad L’Ami. What is it like living and working under the terror of Hamas on the border with Gaza? This series is the result.

Broadcast was on Family7: 02 February 2019 Saturday evening at 20.00

We invite you to come with us to Kfar Aza, where David Bing, known as the Dutch Potato Farmer, drive us through the fields that surround the village. In the distance we see Gaza. The fields where, especially in the last year, a lot has taken place. Besides the kites and balloons was one of the most radical events was the tunnel from Gaza, which came out on his field.

Yad L’Ami