Nederlands + English

NEDERLANDS:

Op 12 en 13 november 2018 werd Zuid Israël bestookt met meer dan 460 raketten vanuit Gaza. Een ware “raketten Regen”. Twee dagen later op 14 november kwam het IsraelCNN video team aan in Zuid Israël. In de media horen wij hoofdzakelijk over slachtoffers in Gaza, maar nauwelijks over slachtoffers in Israël. Wij zijn samen met Ria Doekes van Yad L’Ami naar de Gaza grens gereden. Hoe is het om onder de terreur van Hamas aan de grens met Gaza te wonen, leven en te werken. Deze serie is het resultaat.

Uitzending was op Family7: 02 februari 2019 Zaterdagavond om 20.00 uur

We gaan naar de Kibboets Sa’ad, dat ongeveer 3 km van de grens af ligt. We gaan daar naar een religieuze school, helemaal gebouwd als schuilkelder, met een geweldig team.
Ronit Bart verteld als onderwijzeres en als moeder van een getraumatiseerd zoontje, hoe ze vechten om vol te houden maar ook in hun vertrouwen op God. De stichting Yad L’ Ami is zeer betrokken bij deze school waar ze veel getraumatiseerde kinderen ondersteunen in paarden of honden therapie.

Yad L’Ami

****************************************

ENGLISH:

On November 12 and 13, 2018, South Israel was bombarded with more than 460 missiles from Gaza. A true “Rain of Rockets”. Two days later on November 14, the IsraelCNN video team arrived in South Israel. In the media we mainly hear about victims in Gaza, but hardly about victims in Israel. We drove to the Gaza border together with Ria Doekes from Yad L’Ami. What is it like living and working under the terror of Hamas on the border with Gaza? This series is the result.

Broadcast was on Family7: 02 February 2019 Saturday evening at 20.00

We go to the Kibbutz Sa’ad, which is about 3 km from the border. We go there to a religious school, completely built as a shelter, with a great team. Ronit Bart tels, as a teacher and as a mother of a traumatised son, how they fight to persevere, but also in their trust in God. The foundation Yad L ‘Ami is very involved in this school where they support many traumatized children in horse or dog therapy.

Yad L’Ami