Nederlands + English

NEDERLANDS:

Op 12 en 13 november 2018 werd Zuid Israël bestookt met meer dan 460 raketten vanuit Gaza. Een ware “raketten Regen”. Twee dagen later op 14 november kwam het IsraelCNN video team aan in Zuid Israël. In de media horen wij hoofdzakelijk over slachtoffers in Gaza, maar nauwelijks over slachtoffers in Israël. Wij zijn samen met Ria Doekes van Yad L’Ami naar de Gaza grens gereden. Hoe is het om onder de terreur van Hamas aan de grens met Gaza te wonen, leven en te werken. Deze serie is het resultaat.

Uitzending was op Family7: 16 Maart 2019 Zaterdagavond om 20.00 uur

Avi Biton is een therapeuten met honden en woont en werkt dicht bij de grens in Tkuma en Yad Mordechai. Avi die eens als soldaat in Gaza was en de angst in de ogen van de kinderen zag voelde zich geroepen om honden therapie te gaan doen. We nemen ook een kijkje in zijn bedrijfje. Eens zelf werkend met politie honden aan de grens van Gaza, traint nu zelf honden, en geeft getraumatiseerde kinderen honden therapie.

****************************************

ENGLISH:

On November 12 and 13, 2018, South Israel was bombarded with more than 460 missiles from Gaza. A true “Rain of Rockets”. Two days later on November 14, the IsraelCNN video team arrived in South Israel. In the media we mainly hear about victims in Gaza, but hardly about victims in Israel. We drove to the Gaza border together with Ria Doekes from Yad L’Ami. What is it like living and working under the terror of Hamas on the border with Gaza? This series is the result.

Broadcast was on Family7: March 16, 2019 Saturday evening at 20.00

Avi Biton is a therapist with dogs and lives and works close to the border in Tkuma and Yad Mordechai. Avi, who was once a soldier in Gaza and saw the fear in the eyes of the children, felt called to do dog therapy. We also take a look at his company. Once working with police dogs on the Gaza border, now training dogs, and giving traumatized children dog therapy.

Yad L’Ami