Nederlands + English

NEDERLANDS:

Op 12 en 13 november 2018 werd Zuid Israël bestookt met meer dan 460 raketten vanuit Gaza. Een ware “raketten Regen”. Twee dagen later op 14 november kwam het IsraelCNN video team aan in Zuid Israël. In de media horen wij hoofdzakelijk over slachtoffers in Gaza, maar nauwelijks over slachtoffers in Israël. Wij zijn samen met Ria Doekes van Yad L’Ami naar de Gaza grens gereden. Hoe is het om onder de terreur van Hamas aan de grens met Gaza te wonen, leven en te werken. Deze serie is het resultaat.

Uitzending was op Family7: 23 Maart 2019 Zaterdagavond om 20.00 uur

Natif Ha Asara. Een kibboets die het dichts aan de grens van Gaza ligt. Het hoofd van de veiligheid Zvi neemt ons mee en we rijden met hem dicht langs die hoge muur. Op sommige plaatsen staat er zelfs een 3 dubbele muur, wat ook weer een verhaal apart is. Hij vertelt allerlei dingen over de veiligheid en neemt ons mee naar kassen die door een terrorist in de brand is gestoken.

Yad L’Ami

****************************************

ENGLISH:

On November 12 and 13, 2018, South Israel was bombarded with more than 460 missiles from Gaza. A true “Rain of Rockets”. Two days later on November 14, the IsraelCNN video team arrived in South Israel. In the media we mainly hear about victims in Gaza, but hardly about victims in Israel. We drove to the Gaza border together with Ria Doekes from Yad L’Ami. What is it like living and working under the terror of Hamas on the border with Gaza? This series is the result.

Broadcast was on Family7: March 23, 2019 Saturday evening at 20.00

Natif Ha Asara. A kibbutz that is closest to the Gaza border. The head of security Zvi takes us with him and we drive close to that high wall. In some places there is even a 3 double wall, which is another story. He tells all sorts of things about safety and takes us to greenhouses that were set on fire by a terrorist.

Yad L’Ami