Nederlands + English

NEDERLANDS:

Op 12 en 13 november 2018 werd Zuid Israël bestookt met meer dan 460 raketten vanuit Gaza. Een ware “raketten Regen”. Twee dagen later op 14 november kwam het IsraelCNN video team aan in Zuid Israël. In de media horen wij hoofdzakelijk over slachtoffers in Gaza, maar nauwelijks over slachtoffers in Israël. Wij zijn samen met Ria Doekes van Yad L’Ami naar de Gaza grens gereden. Hoe is het om onder de terreur van Hamas aan de grens met Gaza te wonen, leven en te werken. Deze serie is het resultaat.

Uitzending was op Family7: 30 Maart 2019 Zaterdagavond om 20.00 uur

In deze aflevering hebben we twee onderwerpen:

1: De stichting Yad L’ Ami is zeer betrokken bij het ondersteunen van therapieën voor de vele getraumatiseerde kinderen, middels honden of paarden therapie. We zijn al geweest bij Avi Biton met de honden therapie en nu gaan we naar de Paarden therapie met Chagi Kaplan en zijn broer Natanel Kaplan. Deze beide therapeuten wonen en werken dicht bij de grens in Sa’ad, en zijn vaders van vier kinderen. Avi en Chagi doen hun verhaal.

2: Netiv HaAsara. Een kibboets die het dichts aan de grens van Gaza ligt. Op sommige plaatsen staat er zelfs een 3 dubbele muur, wat ook weer een verhaal apart is. Een van die grijze muren is in fleurige kleuren beplakt met duizenden steentjes en tegeltjes. Op ieder tegeltje staat een wens of woord geschreven. Deze muur noemen ze “Het pad naar de vrede.” Daar willen we dan ook graag mee eindigen.

Yad L’Ami

****************************************

ENGLISH:

On November 12 and 13, 2018, South Israel was bombarded with more than 460 missiles from Gaza. A true “Rain of Rockets”. Two days later on November 14, the IsraelCNN video team arrived in South Israel. In the media we mainly hear about victims in Gaza, but hardly about victims in Israel. We drove to the Gaza border together with Ria Doekes from Yad L’Ami. What is it like living and working under the terror of Hamas on the border with Gaza? This series is the result.

Broadcast was on Family7: March 30, 2019 Saturday evening at 20.00

1: The Yad L ‘Ami Foundation is very involved in supporting therapies for the many traumatized children through dog or horse therapy. We have already been to Avi Biton with the dog therapy and now we are going to the Horse therapy with Chagi Kaplan and his brother Natanel Kaplan. Both of these therapists live and work close to the border in Sa’ad, and are fathers of four children. Avi and Chagi tell their story.

2: Netiv HaAsara. A kibbutz that is closest to the Gaza border. In some places there is even a 3 double wall, which is another story. One of those gray walls is covered in bright colors with thousands of stones and tiles. A wish or word is written on each tile. They call this wall “The Path to Peace.” We would therefore like to end with that.

Yad L’Ami