NEDERLANDS + ENGLISH
Een “Lone Soldier” is een soldaat in de IDF zonder familie in Israël om hem of haar te steunen: een nieuwe immigrant, een vrijwilliger uit het buitenland, een wees of een individu uit een gebroken gezin.

Elke dag verdedigen tienduizenden soldaten de staat Israël en zijn burgers. Deze soldaten brengen regelmatig weekenden en vakanties thuis door, waar hun ouders in al hun behoeften voorzien: eten, de was, en zelfs een knuffel. De uitdagingen voor een alleenstaande soldaat ontstaan wanneer hij of zij de basis verlaat. Terwijl in Israël geboren alleenstaande soldaten hun familie hebben om naar terug te keren, moeten alleenstaande soldaten voor zichzelf zorgen tijdens hun verlof uit het leger. Dit kan een keer per maand zijn, of elk weekend, afhankelijk van waar ze dienen en welk deel van de opleiding ze volgen. Voor meer dan 7000 alleenstaande soldaten is er geen directe familie in Israël om hen te steunen.Hoewel ze zeer gemotiveerd en trots zijn om te dienen, worstelen velen van hen tijdens hun verlof met basisbehoeften die een gezin zou oplossen.

Er zijn momenteel meer dan 7.000 alleenstaande soldaten in dienst van de IDF. Ongeveer 45% van deze soldaten zijn nieuwe immigranten, afkomstig uit Joodse gemeenschappen over de hele wereld. Nog eens 50% zijn Israëli’s die wezen zijn of uit lage sociaal-economische milieus komen. Sommigen komen uit ultra orthodoxe buurten en worden door hun familie en gemeenschap gemeden omdat zij besloten hebben in het leger te gaan.

De meeste eenzame soldaten worden in gevechtseenheden geplaatst en zijn zeer gemotiveerd om in het Israëlische leger te dienen. Op elk moment zijn deze soldaten wakker en bewust en bewaken zij de grenzen van Israël over land, door de lucht en over zee.

******************************
ENGLISH:
A “lone soldier” is a soldier in the IDF with no family in Israel to support him or her: a new immigrant, a volunteer from abroad, an orphan or an individual from a broken home.

Every day tens of thousands of soldiers are defending the State of Israel and its citizens. These soldiers regularly spend weekends and holidays at home where their parents provide for all of their needs: food, laundry, and even a hug. Challenges for a lone soldier arise when he or she leaves base. While Israeli-born lone soldiers have their families to return home to, lone soldiers are left to fend for themselves while on leave from the army. This can be once a month, or every weekend, depending on where they serve and what part of training they are in. For more than 7,000 lone soldiers, there is no immediate family in Israel to support them. Though highly motivated and proud to serve, when on leave, many of them struggle with basic needs that a family would solve.

There are over 7,000 lone soldiers currently serving in the IDF. About 45% of these soldiers are new immigrants, coming from Jewish communities all over the world. Another 50% are Israelis who are orphans or that come from low socio-economic backgrounds. There are some that come from ultra orthodox neighborhoods who are shunned by their families and communities because they decided to go to the army.

Most lone soldiers are placed in combat units and come highly motivated to serve in the Israeli army. At any given time, these soldiers are awake and aware, guarding Israel’s borders by land, air and sea.