Soekot begint op 15 Tisjrie en duurt 7 dagen. De eerste twee dagen geldt een werkverbod. Daarna volgen vijf tussendagen. Hierbij geldt geen werkverbod. Daarna volgen Sjeminie Atseret (slotfeest) op 22 tisjrie en daarna Simchat Tora (Vreugde der Wet) op 23 tisjrie. Op beide dagen geldt een werkverbod.

Namen
1. Chag Hasoekot: Loofhuttenfeest (Leviticus 23,34)
2. Chag Ha’asief: Feest van de Oogst (Exodus 23, 16)
3. Zeman Simchatenoe: Feest van onze Vreugde (Deuteronomium 16,14)
4. Chag: Het Feest (Leviticus 23, 39-41)

Gebruiken
• De Soeka: Een tijdelijk bouwsel met een rietendak ter gelegenheid van Soekot in de tuin, op het balkon, of op de binnenplaats. Het symboliseert de afhankelijkheid van de mens van de bescherming van God. De historische betekenis is de tijdelijke woningen van het Volk Israël tijdens hun verblijf in de woestijn. In de Soeka worden kaarsen aangestoken, wordt de Kiddoesj uitgesproken en worden maaltijden gebruikt.
• Er worden vier soorten planten gebruikt:
1. een palmtak, loelav,
2. drie myrte-takjes, Hadassiem
3. twee wilgetakken, Arawot
4. de vrucht van de Etrogboom
• Plechtige ommegangen, haffakot waarbij de Chazan vóór opgaat, hebben plaats rond de verhoging, waar de Tora wordt gelezen, terwijl speciale liturgische formules, met het woord Hosjana (red ons) als refrein worden gezongen. • Het loelaw bensjen (dankzeggen) vindt thuis of in sjoel plaats Hosjana Rabba De Hosjana bestaat uit wilgetakjes die samengebonden zijn met repen wilgebast of palmblad. Ze worden tijdens de sjoeldienst gebruikt door tegen de lessenaar of bank te slaan totdat enkele blaadjes loslaten, waarna de tak wordt weggeworpen. Dit symboliseert de herrijzenis uit de dood. Sjeminie Atseret en Simchat Tora in de synagoge • Gesjem (regen): de Moesaf -dienst op Sjeminie Atseret- bevat een gebed om regen. • Er worden tijdens de dienst op Simchat Tora ommegangen met de Tora gemaakt waarbij wordt gedanst. • Kinderen hebben vlaggetjes bij zich met afbeeldingen van de Tora, Tien Geboden en de David Ster. Ze krijgen snoepjes. • Jongens die jonger zijn dan 13 worden naar voren geroepen en krijgen een grote gebedsmantel boven hun hoofd, waarna uit de Tora wordt voorgelezen. • Het laatste hoofdstuk van Deuteronomium en het eerste hoofdstuk van Genesis wordt gelezen. • De twee personen die voorlezen worden Chatan Tora (Bruidegom van de Wet) en Chatan Bereesjiet (bruidegom van het Begin) genoemd.