Magen David Adom gepantserde ambulances zijn onderweg naar Oekraïne om de gewonden uit het oorlogsgebied te helpen evacueren. Foto met dank aan MDA

De kogelvrije ambulances zullen vanuit buurland Polen Oekraïne binnenrijden en zelfs onder vuur kunnen opereren.

De Israëlische nationale noodhulpdienst Magen David Adom stuurt vier gepantserde ambulances naar het door oorlog verscheurde Oekraïne om de gewonden te helpen behandelen en uit het veld te evacueren.

Door: Israel21c – Naama Barak

De vier kogelvrije ambulances hebben eerder dienstgedaan bij MDA in Israël tijdens oorlogen en andere conflicten. Ze werden aan boord van een Lufthansa-vrachtvliegtuig naar Polen gevlogen en zullen voor evacuatieoperaties naar buurland Oekraïne worden gereden.

“MDA-paramedici en EMT’s, die soms hun eigen leven riskeren, hebben het leven van veel patiënten gered terwijl ze deze ambulances gebruikten”, zei MDA-directeur-generaal Eli Bin voordat de ambulances vertrokken.

“Vandaag, nadat ze hun dienst bij MDA aan het Israëlische volk hebben beëindigd, gaan ze op weg naar Oekraïne als onderdeel van de grote humanitaire respons die door MDA wordt gestuurd om de burgerbevolking daar te helpen. Met behulp van deze ambulances zullen medische teams in Oekraïne in staat zijn om burgerlevens te redden, zelfs onder vuur”, voegde hij eraan toe.

Gepantserde ambulances op weg naar Oekraïne vanuit Israël. Foto met dank aan het kantoor van de MDA-woordvoerder

MDA stuurt ook Russisch- en Oekraïens sprekende paramedici naar Moldavië om een ​​triagekliniek te bemannen en gewonde en zieke Oekraïners aan de grens te helpen. In Israël bemant het een humanitaire hotline met Russisch en Oekraïens sprekenden om de Oekraïense vluchtelingen die in het land zijn aangekomen te helpen bij het opsporen van vermiste familieleden, het navigeren door de sociale en overheidsinstanties voor benodigde diensten en het verlenen van medische hulp.

“We werken er hard aan om het trauma van de vluchtelingen die uit hun huizen en families zijn gescheurd te verzachten”, zegt Bin. “We hopen ze te herenigen met dierbaren en hen wat troost en afsluiting te bieden.”

De ambulancevlucht werd mogelijk gemaakt door de inspanningen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Israëlische ambassade in Oekraïne, het Joods Agentschap, DHL, de Luchtvaartautoriteit en donaties van American Friends of Magen David Adom en een christelijke organisatie in Zuid-Korea.

Sinds het uitbreken van gevechten in Oekraïne hebben meerdere Israëlische hulporganisaties en bedrijven noodhulpteams en uitrusting naar het land gestuurd en geholpen bij het evacueren van mensen in nood .

******************************************************

****************************************************

 

ENGLISH


Magen David Adom armored ambulances make their way to Ukraine to help evacuate the wounded from the warzone. Photo courtesy of MDA

The bullet-proof ambulances will drive into Ukraine from neighboring Poland and will be able to operate even under fire.

By Israel21c – Naama Barak

Israeli national emergency response service Magen David Adom is sending four armored ambulances to war-torn Ukraine to help treat the wounded and evacuate them from the field.

The four bullet-proof ambulances have previously served MDA in Israel during wars and other conflicts. They were flown to Poland aboard a Lufthansa cargo jet and will be driven into neighboring Ukraine for evacuation operations.

“MDA paramedics and EMTs, at times risking their own lives, have saved the lives of many patients while using these ambulances,” MDA director general Eli Bin said ahead of the ambulances’ send-off.

“Today, after they have ended their service with MDA to the Israeli people, they are making their way to Ukraine as part of the large humanitarian response being sent by MDA to benefit the civilian population there. Using these ambulances, medical teams in Ukraine will be able to save civilian lives, even under fire,” he added.

Armored ambulances on their way to Ukraine from Israel. Photo courtesy of MDA Spokesperson’s Office

MDA is also sending Russian- and Ukrainian-speaking paramedics to Moldova to staff a triage clinic and assist injured and ill Ukrainians at the border. In Israel, it is staffing a humanitarian hotline with Russian and Ukrainian speakers to help the Ukrainian refugees who arrived in the country locate missing relatives, navigate the social and governmental agencies for needed services and provide medical assistance.

“We are working vigorously to ease the trauma experienced by the refugees who have been torn from their homes and families,” Bin says. “We hope to reunite them with loved ones and provide them with some comfort and closure.”

The ambulance airlift was made possible by the efforts of the Ministry of Foreign Affairs, the Israeli Embassy in Ukraine, the Jewish Agency, DHL, the Aviation Authority, and donations from American Friends of Magen David Adom and a Christian organization in South Korea.

Since fighting broke out in Ukraine, multiple Israeli aid organizations and companies have sent emergency personnel teams and equipment to the country and have helped evacuate people in need.