NEDERLANDS + ENGLISH
Amona, een van de meest besproken dorpen op het ogenblik! Ontmoet Manya Hillel, een pionier die er bewust voor gekozen heeft om in Amona bij Ofra te gaan wonen. Een dorp (nederzetting) wat onder druk van Europa en Amerika dreigt ontruimt te worden ondanks vele toezeggingen dat men er mocht blijven wonen.
In 2017 is Amona onder grote protest ontruimd. Zie https://israelcnn.com/amona-violent-evictions-in-the-west-bank/

ENGLISH
Amona, one of the most talked about villages at the moment! Meet Manya Hillel, a pioneer who has deliberately chosen to live in Amona in Ofra. A village (settlement) which threatened under pressure from Europe and America clears to be despite numerous assurances that they could continue to live there.
In 2017 Amona has been cleared under great protest see https://israelcnn.com/amona-violent-evictions-in-the-west-bank/