Photo courtesy: ©Getty Images/John Phillips/Stringer

Nederlands + English

Mel Gibson zal volgens een nieuw bericht dit jaar beginnen met het filmen van het langverwachte vervolg op zijn kaskraker The Passion of the Christ uit 2004. 

Door: Christian Headlines

Veteraan filmjournalist Jordan Ruimy meldde woensdag dat hij “hoorde dat Mel Gibson eindelijk gaat beginnen met het filmen van The Passion of the Christ: Resurrection over enkele maanden.”

“Er wordt momenteel gekeken naar een late voorjaarsproductie met Jim Caviezel in de rol van Jezus,” schreef Ruimy op zijn WorldofReel.com blog.

“Het heeft lang geduurd,” schreef Ruimy.

Volgens de entertainmentwebsite IMBD.com staat de nieuwe film gepland voor een release in 2024.

The Passion of the Christ blijft de best verdienende christelijke film aller tijden en stond in 2004 vier weekenden lang op nummer 1 in de box office. Hij bracht in eigen land 370 miljoen dollar op en volgde het verhaal van Jezus’ laatste uren voor zijn kruisiging.

Een vervolg “is al zo’n tien jaar in voorbereiding,” schreef Ruimy.

“Gibson heeft hard gewerkt aan het scenario met Braveheart-scenarist Randall Wallace – er zijn al zes concepten geweest,” schreef hij. “Resurrection zou zich concentreren op de vierentwintig uur die de passie van Jezus omvatten en de gebeurtenissen die drie dagen tussen zijn kruisiging en opstanding plaatsvonden.”

The Passion of the Christ kreeg drie Oscarnominaties: Cinematografie, Originele Score en Make-up.

De film kreeg een R-classificatie voor sequenties van grafisch geweld.

Gibson zei dat de film uit 2004 voor hem een spirituele ervaring was. Hij voelde zich door God geleid om hem te maken, zei hij.

“Een paar jaar geleden,” vertelde hij DTS Voice in 2004, “keek ik uit een raam en vroeg me af waarom ik niet zou springen. Het leven had geen betekenis. Het was saai. Doelloos. Toen wendde ik me tot Hem. Toen begon mijn relatie met Christus echt te groeien. …ik was een slechte kerel… een echt verschrikkelijke kerel. Mijn zonden waren de eerste die Hem aan het kruis nagelden. Ik wilde Zijn verhaal vertellen.”

****************************************

ENGLISH:

Mel Gibson will begin filming the much-anticipated sequel to his 2004 blockbuster The Passion of the Christ this year, according to a new report. 

By: Christian Headlines

Veteran movie journalist Jordan Ruimy reported Wednesday that he’s “hearing Mel Gibson will finally be shooting The Passion of the Christ: Resurrection in a few months.”

“A late Spring production is currently being eyed with Jim Caviezel set to return in the role of Jesus,” Ruimy wrote on his WorldofReel.com blog.

“It’s been a long time coming,” Ruimy wrote.

The entertainment website IMBD.com lists the new film as scheduled for a 2024 release.

The Passion of the Christ remains the top-grossing Christian-themed movie of all time and ranked No. 1 at the box office for four weekends in 2004. It grossed $370 million domestically and followed the story of Jesus’ final hours before His crucifixion.

A sequel “has been ruminating in development for around ten years now,” Ruimy wrote.

“Gibson has been hard at work on the screenplay with Braveheart screenwriter Randall Wallace – there have already been six drafts,” he wrote. “Resurrection would focus on the twenty-four hours encompassing Jesus’ passion and the events that occurred three days between his crucifixion and resurrection.”

The Passion of the Christ received three Oscar nominations: Cinematography, Original Score and Makeup.

It was rated R for sequences of graphic violence.

Gibson said the 2004 movie was a spiritual experience for him. He felt led by God to make it, he said.

“Couple years back,” he told DTS Voice in 2004, “I was looking out a window, wondering why I shouldn’t jump. Life had no meaning. It was boring. Purposeless. That’s when I turned to Him. That’s when my relationship with Christ really started growing. … I was a bad guy … a really horrible guy. My sins were the first to nail Him to the cross. I wanted to tell His story.”