NEDERLANDS + ENGLISH
Israël heeft een systeem ontwikkeld, dat met een ongekende nauwkeurigheid aanval geleide raketten kan geleiden bij het opsporen en treffen van een vijandelijke lanceerinstallatie die raketten afvuurt op de Staat Israël. Door de nauwkeurigheid worden levens van onschuldigen gespaard. Het op een raket gemonteerde systeem, dat in nauwe coördinatie werkt met Iron Dome, Israëls beroemde raketafweersysteem dat de meeste raketten die door Palestijnse guerrillagroepen op Israëlische bevolkingscentra worden afgevuurd, onderschept, is in staat om een beschieting onmiddellijk te beantwoorden en de terroristen en hun lanceerinstallatie te vernietigen. Terwijl een Iron Dome raket wordt afgeschoten om de aanstormende raket in de lucht te onderscheppen, wordt een andere aanvalsraket afgeschoten die de lanceerinstallatie uitschakelt. Het apparaat is voor de IDF ontwikkeld door Israel’s Raphael Advances Defense Systems, en kan als ‘hersens’ worden bevestigd aan elke eenvoudige raket, en maakt er dan een zeer nauwkeurige raket van. De slimme-raket technologie scant het doelgebied en geeft een actueel beeld, dat de raket langs de beste route en plaats van aanval leidt.Het resultaat is een realtime aanvalswapen dat elk vijandelijk doelwit in bebouwde gebieden in een stad of dorp, in de buurt van een school of ziekenhuis, met precisie kan raken en dit kan uitschakelen, zonder burgers te verwonden. Het systeem wordt getest in de Negev en zou klaar moeten zijn voor de volgende oorlog met Hamas, of met elke andere militante groep in Syrië of Iran die probeert raketten op Israël af te vuren. Het mooie van het systeem is dat het aan elke raket kan worden bevestigd en in staat is om die met ongekende precisie tot op 3 meter van het doelwit te leiden.De hoop is, dat de nieuwe technologie een ‘luid en duidelijk’ signaal zal afgeven aan de andere kant, dat ze zich niet langer achter kinderen en scholen kunnen verschuilen om hun dodelijke wapenarsenaal op Israëlische burgers af te schieten. De Palestijnse terroristen die hun eigen kinderen gebruiken om hun militanten te beschermen, zorgen misschien niet voor hun volk, maar de inspanningen die Israël zich getroost om slimme en dure militaire opties te ontwikkelen om alle op de Joodse Staat afgevuurde wapens uit te schakelen en tegelijkertijd onschuldige omstanders te beschermen, bewijst de hoge waarde die de Staat Israël aan menselijk leven hecht, in de eerste plaats voor de bescherming van haar eigen burgers, maar ook voor het leven van de kinderen en niet-strijder aan de andere kant van het conflict.
Zie foto’s onderaan.

 

ENGLISH
Israel has developed a system can guide attack missiles to track and hit an enemy launcher that fires rockets at the State of Israel with unprecedented accuracy. Working in precise coordination with Iron Dome, Israel’s famous anti-missile system that has been intercepting most of the rockets fired on Israeli population centers by Palestinian guerrilla groups, the new IDF missile attachment is able to return fire immediately destroying the terrorists and their launcher. As the Iron Dome fires to intercept the terror missile, another attack missile is released taking out the launcher.Developed for the IDF by Israel’s Raphael Industries, the add-on “brains” can be attached to any simple rocket turning it into a highly precise attack missile. The smart-missile technology scans the target area presenting a live picture that guides the rocket along the best route and spot of attack.The result is a real-time attack weapon that can hit with precision any enemy target within built-up areas inside a town, village, near a school or hospital, and take it out without injuring civilians. The system is being tested in the Negev and should be ready for the next war with Hamas, or any other militant group in Syria or Iran that tries to fire rockets at Israel. The beauty of the system is that it can be attached to any missile and is able to guide it with unprecedented precision to within 3 meters (9.8 feet) of the target. Hopes are that the new technology will send a “loud” and clear message to the other side that they can no longer hide behind children and schools to shoot their deadly arsenal at Israeli civilians.
The Palestinian terrorists who use their own children to shield their militants may not care for their people, but the efforts that Israel goes to in order to develop smart and expensive military options able to take out any and all weapons fired on the Jewish state while at the same time protecting innocent bystanders proves the supreme value of human life held by the State of Israel, first of all for the protection of her own citizens, but also for the lives of the children and non-combatants on the other side of the conflict.