NEDERLANDS + ENGLISH
Naast het oprichten van een nieuwe gemeenschap op de bergen van Israël, is Michael ook betrokken bij het agrarische herstel van het land als biologische boer. Ga met ons mee voor deze aflevering om de gemeenschap van Pnei Kedem te bezoeken en Michael’s boerderij te bezoeken en het wonderlijke verhaal te horen van hoe deze wijngaarden en olijfgaarden vandaag de dag gedijen!

ENGLISH
Besides establishing a new a community on the mountains of Israel, Michael is also involved in the agricultural restoration of the land as an organic farmer. Join us for this episode to tour the community of Pnei Kedem as well as visit Michael’s farm and hear the miraculous story of how these vineyards and olive groves are thriving today!