PM Benjamin Netanyahu (L) with Likud MK David Amsalem (Yonatan Sindel/Flash90)

Nederlands + English

“Vandaag is er geen democratie in de staat Israël.”

Door World Israel News

Minister van Regionale Samenwerking Dudi Amsalem (Likud) zei zaterdag dat president van het Hooggerechtshof Esther Hayut en voormalig rechtbankvoorzitter Aharon Barak moeten worden aangeklaagd wegens “een couppoging”, en riep op tot een onderzoek naar de organisatoren van de protesten tegen het plan van de regering voor justitiële hervorming.

Hij zei ook dat een “elitaire minderheid in Tel Aviv” het land gijzelt en dat Israël daardoor momenteel “geen democratisch land” is.

“Ik vecht voor democratie,” verklaarde hij. “Vandaag de dag is er geen democratie in de staat Israël.”

“Iedereen die dit protest heeft geleid, inclusief [voormalig premier] Ehud Barak, Aharon Barak en de president van het Hooggerechtshof, zijn mensen die zouden moeten worden aangeklaagd voor een poging tot staatsgreep,” vertelde hij aan Channel 12’s Meet the Press.

Barak wordt algemeen beschouwd als de verantwoordelijke voor de “gerechtelijke revolutie” in het midden van de jaren ’90, waarbij het Hooggerechtshof verregaande bevoegdheden kreeg, die de huidige regering probeert te corrigeren.

“We moeten een onderzoekscommissie vormen naar [de protesten]. Dat zal gebeuren, ook al is het niet vandaag,” zei hij.

Zijn opmerkingen kwamen toen tienduizenden zaterdagavond voor de vijftiende achtereenvolgende week de straat opgingen om te protesteren tegen de plannen voor justitiële hervorming.

****************************************

ENGLISH

“Today, there is no democracy in the state of Israel.”

By World Israel News

Minister of Regional Cooperation Dudi Amsalem (Likud) said Saturday that Supreme Court President Esther Hayut and former court president Aharon Barak should be charged with “a coup attempt,” and called for a probe into the organizers of the protests against the government’s judicial reform plan.

He also said an “elitist minority in Tel Aviv” was holding the country hostage, and that Israel is currently “not a democratic country” as a result.

“I am fighting for democracy,” he declared. “Today, there is no democracy in the state of Israel.”

“Everyone who led this protest, including [former prime minister] Ehud Barak, Aharon Barak and the Supreme Court president, are people who should be charged with an attempted coup,” he told Channel 12’s Meet the Press.

Barak is widely considered as being responsible for the “judicial revolution” in the mid 1990s, in which the Supreme Court gained sweeping powers, that the current government seeks to correct.

“We have to form an investigative committee into [the protests]. It will happen, even if it isn’t today,” he said.

His comments came as tens of thousands took to the streets for the 15th consecutive week on Saturday night protesting against the plans for judicial reform.