Gouverneur van de Bank van Israël Amir Yaron, 2 januari 2022.
Governor of the Bank of Israel Amir Yaron, January 2, 2022.
Photo Credit: Yonatan Sindel/Flash90

Nederlands + English

Likud-minister Amichai Chikli heeft dinsdag commentaar geleverd op het gedrag van Bank van Israël-gouverneur Amir Yaron en gezegd dat de gouverneur de economie van Israël heeft gesaboteerd. Volgens Chikli “was zijn stap meer politiek dan economisch. Hij dient de elites en niet de burgers van Israël.”

Door: Jewish Press

Twee weken geleden zei Yaron tegen CNN dat de justitiële hervorming de economie van Israël ernstig zou kunnen schaden.

“Ik heb veel spijt van het gedrag van de gouverneur van de Bank van Israël,” zei Chikli tegen Reshet Bet Radio. “Zodra hij op een buitenlands netwerk ging en een boze voorspelling deed over de economie van Israël, saboteerde hij die.”

“Economie is vooral psychologie,” legde hij uit. “Wanneer je naar buiten komt en zegt dat er duisternis zal zijn boven een afgrond – creëer je een beeld van de toekomst. De voorspelling die je geeft is de voorspelling die je maakt.”

*******************************************

*******************************************

ENGLISH

Likud Minister Amichai Chikli on Tuesday commented on the conduct of Bank of Israel Governor Amir Yaron, saying the governor sabotaged Israel’s economy. According to Chikli, “His move was more political than economic. He serves the elites and not the citizens of Israel.”

By: Jewish Press

Two weeks ago, Yaron told CNN that the judicial reform could seriously hurt Israel’s economy.

“I am very sorry for the conduct of the governor of the Bank of Israel,” Chikli told Reshet Bet Radio. “As soon as he went on a foreign network and delivered an angry prophecy about Israel’s economy, he sabotaged it.”

“Economics is mostly psychology,” he explained. “When you come out and say there will be darkness over an abyss – you create an image of the future. The forecast you give is the forecast you make.”