Coronapas

Nederlands + English

Vanaf zondag verliezen meer dan een miljoen Israëliërs hun coronapas als gevolg van het besluit dat een booster-injectie zes maanden na ontvangst van de eerste twee doses vereist is.

Bron: Joods.nl

Uit gegevens van het ministerie van Volksgezondheid op maandag bleek dat 4,7 miljoen Israëliërs zes maanden geleden met twee doses werden gevaccineerd, maar slechts 3,2 miljoen van hen voorzien zijn van een derde injectie. Met als gevolg dat meer dan een miljoen Israëliërs op het punt staan hun groene pas te verliezen, de Israëlische versie van de coronapas.

De pas is geldig vanaf één week na ontvangst van de laatste benodigde dosis en tot zes maanden daarna. Het document, in het bezit van degenen die zijn ingeënt of hersteld van COVID-19 geeft toegang tot veel openbare plaatsen en evenementen, waaronder restaurants en musea.

Een tijdelijke coronapas kan worden verkregen door een negatieve coronatest op eigen kosten, tenzij de persoon niet in aanmerking komt voor vaccinatie.

Maandag maakte de Israëlische overheid basisreproductiesnelheid van het virus bekend. Deze is nog verder gedaald en staat nu op 0,78. Elk cijfer boven de 1 geeft aan dat het aantal besmettingen toeneemt, terwijl een cijfer daaronder aangeeft dat een uitbraak aan het afnemen is.

Terwijl er tijdens de vierde corona-golf in Israël een recordaantal dagelijkse gevallen zijn gemeld, is het aantal patiënten dat ziekenhuisopname nodig heeft lager gebleven dan bij eerdere golven, wat experts toeschrijven aan de hoge vaccinatiegraad van het land.

Het dodental sinds het begin van de pandemie is gestegen tot 7.692. September is de tweede opeenvolgende maand dat Israël minstens 500 sterfgevallen heeft geregistreerd, nadat in augustus 609 sterfgevallen werden toegeschreven aan het coronavirus.

Tegelijkertijd toonden de cijfers in Israël 3.819 nieuwe besmettingen aan, een voortzetting van een sterk dalende trend.

 

***********************
ENGLISH:

As of Sunday, more than a million Israelis are losing their coronapas as a result of the decision that a booster injection is required six months after receiving the first two doses.

Bron: Joods.nl

Health Ministry data on Monday showed that 4.7 million Israelis were vaccinated with two doses six months ago, but only 3.2 million of them are provided with a third injection. As a result, more than a million Israelis are about to lose their green pass, the Israeli version of the coronapas.

The pass is valid from one week after receiving the last required dose and for six months thereafter. The document, in the possession of those who have been vaccinated or recovered from COVID-19 allows access to many public places and events, including restaurants and museums.

A temporary coronapas can be obtained by a negative coronatest at one’s own expense, unless the person is not eligible for vaccination.

On Monday, the Israeli government announced basic reproduction rates of the virus. This has dropped even further and now stands at 0.78. Any figure above 1 indicates that the number of infections is increasing, while a figure below that indicates that an outbreak is declining.

While a record number of daily cases have been reported during the fourth corona wave in Israel, the number of patients requiring hospitalization has remained lower than in previous waves, which experts attribute to the country’s high vaccination coverage.

The death toll since the start of the pandemic has risen to 7,692. September is the second consecutive month that Israel has recorded at least 500 deaths, after 609 deaths were attributed to the coronavirus in August.

At the same time, figures in Israel showed 3,819 new infections, a continuation of a sharp downward trend.