NEDERLANDS + ENGLISH
Mosab Hassan Yousef, zoon van Hamasleider Sjeik Hassan.
Op een bepaald moment dacht ik dat Joden de vijand van de mensheid waren. Ik dacht dat ze de vijand waren van mijn volk, de Palestijnen. Totdat ik ervoer wat de Joodse natie werkelijk is. Een duidelijk getuigenis.

ENGLISH
Mosab Hassan Yousef, Son of Hamas Leader Sheikh Hassan
At one point, I thought Jews were the enemy of humanity. I thought they were the enemy of my people, the Palestinians. Until I experienced what the Jewish nation really is. A clear testimony.