The Man Who Captured Eichman

English - Nederlands

The hunt for the second world war criminal Adolf Eichmann (Robert Duvall) is central to this on truth-based American feature film from 1996. For years knew this infamous German troops to keep hiding under a false name in South America. Eichmann was the man who was responsible for the transport of millions of innocent people to concentration camps. As the redoubtable Israeli secret agent Peter Malkin (Arliss Howard) get a tip, he gets the heavy command Eichmanns shelter to figure out, to arrest him, and him to smuggle out of the country so he can be brought to justice. An Israeli commando team prepares for Operation Attila: the hunt for a seemingly typical family man who in World War II was a mass murderer.

De jacht op de tweede wereldoorlogsmisdadiger Adolf Eichmann (Robert Duvall) staat centraal in deze op waarheid gebaseerde Amerikaanse speelfilm uit 1996. Jarenlang wist deze beruchte Duitser zich onder een valse naam schuil te houden in Zuid-Amerika. Eichmann was de man die verantwoordelijk was voor het transport van miljoenen onschuldige mensen naar concentratiekampen. Als de geduchte Israelische geheime agent Peter Malkin (Arliss Howard) een tip krijgt, krijgt hij de zware opdracht Eichmanns schuilplaats te achterhalen, hem te arresteren, en hem het land uit te smokkelen, zodat hij berecht kan worden. Een Israƫlisch commando-team bereidt zich voor op Operatie Attila: de jacht op een schijnbaar doorsnee huisvader die in de Tweede Wereldoorlog een massamoordenaar was.

624 views