The Quarrel

Montreal, it is 1948. Chaim is a writer who, after all he has endured in World War II, the Orthodox Judaism has said goodbye. He sees on the morning of Rosh Hashana (Jewish new year) a group of Jews are together in the park. Suddenly he discovers his childhood friend Hersh, an Orthodox Jew who survived the Holocaust like he, A joyful reunion soon, makes place for a bitter confrontation a Canadian feature film with essentially a dialogue between two actors.

ontreal, het is 1948. Chaim is een schrijver die, na alles wat hij heeft meegemaakt in de tweede wereldoorlog, het orthodoxe jodendom vaarwel heeft gezegd. Hij ziet op de ochtend van Rosh Hashana (Joods nieuwjaar) een groepje Joden bij elkaar staan in het park. Plotseling ontdekt hij zijn jeugdvriend Hersh, een orthodoxe Jood die net als hi,j de Holocaust heeft overleefd. Een vreugdevol weerzien maakt al snel, plaats voor een bittere confrontatie Een Canadese speelfilm met hoofdzakelijk een dialoog tussen twee acteurs.

572 views