Anti-Israël Restaurant Jaffa

Vraagt u zich af waarom deze moslims bij een restaurant in Jaffa gearresteerd moesten worden? Dit is een absoluut krankzinnig verhaal!

Door Leah Rosenberg – Israel Unwired

Dit is een zeer populair Arabisch restaurant in Jaffa. Veel Israëliërs komen er.

Vorig jaar kwam dit restaurant in het nieuws omdat de eigenaar een groot voorstander is van anti-Israël groepen. En toch gaan Israëli’s er nog steeds heen. Ze hebben zelfs discriminerende, aparte rijen voor Joden en Arabieren. Israëliërs gaan er nog steeds heen omdat ze dit niet weten.

En wat is er nu gebeurd? Gisteren ging de politie naar het restaurant om de managers te arresteren voor het illegaal verbergen van illegale Arabische infiltranten. Ja, je leest dat goed. Er is een zeer geldige reden waarom de managers zijn gearresteerd. Op deze video is te zien hoe de Arabische werknemers in het restaurant de politieagenten aanvallen.

Als deze Arabieren Israël zo haten, hoeven ze niet in Israël te wonen. Ze kunnen naar een van de 22 Arabische landen gaan die ze hebben. Niemand dwingt hen te blijven. Ze zijn ondankbaar voor de kansen die de Joodse staat hen heeft gegeven. Maar voor die Arabieren die beseffen hoe gezegend ze zijn om in een vrije en democratische staat te leven, zijn ze altijd welkom om in het Joodse thuisland te wonen.

 

ENGLISH:

Are you wondering why these Muslims at a Jaffa restaurant have to be arrested? This is an absolutely insane story!

By Leah Rosenberg – Israel Unwired

This is an extremely popular Arab owned restaurant in Jaffa. Many Israelis go there.

Last year, this restaurant made the news because the owner is a huge supporter of anti-Israel groups. And yet, Israelis still go there. They also even have discriminating, separate lines for Jews and Arabs. Israelis STILL go because they don’t know this.

And what happened now? Yesterday, police went to the restaurant to arrest the managers for illegally hiding illegal Arab infiltrators. Yes, you read that right. There is an extremely valid reason that the managers are being arrested. This video shows the Arab workers in the restaurant attacking the police officers.

If these Arabs hate Israel so much, they don’t have to live in Israel. They can go to one of the 22 Arab countries that they have. No one is forcing them to stay. They are ungrateful for the opportunities that the Jewish state has given them. But for those Arabs who realize how blessed they are to live in a free and democratic state, they are always welcome to live in the Jewish homeland.