Nederlands + English

Waarom dit speciale extra bericht.

Eindelijk hebben we de hand weten te leggen, via een vriendin in Israel, op een artikel waarin objectief de Gerechtelijke Hervormingen uitgelegd wordt. Voor ons was het erg moeilijk wat we wel en niet publiceren moesten. We gebruikten soms woorden die tot polarisatie zou kunnen leiden en dat is niet goed. Dus we willen dit allemaal rectificeren met deze geweldige uitleg wat er precies aan de hand is in Israel.
Bidt voor de regering van Israel dat men wijsheid krijgt om dit op te lossen.

Redactie Israelcnn.com

 

Door: Messiah’s Mandate – Ron Cantor

FABEL: De huidige coalitie is de democratisch gekozen regering van Israël. Het volk heeft voor deze hervormingen gestemd.

FEIT: Er bestaat niet zoiets als een democratisch gekozen regering in Israël. Begrijp me niet verkeerd, Israël is een democratische natie. Maar onze verkiezingen werken niet zoals in Amerika, waar je stemt voor een president en zijn platform. In Israël stem je op een partij (Red.ICNN Netzoals in Nederland). En dan moet de leider van de partij met de meeste stemmen onderhandelen en koehandel drijven om een coalitie te vormen met minstens 51% van de zetels in de Knesset. In deze situatie moet hij compromissen sluiten en deals sluiten om mensen over te halen zich aan te sluiten. Wanneer hij deze compromissen sluit, kan hij uiteindelijk dingen doen die hij niet beloofd heeft om te doen om een regering te vormen.

In de huidige situatie is het waar dat de premier een hervorming van het gerechtelijk apparaat wilde (zoals veel Israëli’s). Maar hij heeft zich niet kandidaat gesteld om het Hooggerechtshof volledig te ontmantelen. De maatregelen die nu worden genomen, maken geen deel uit van zijn campagne. Daarom protesteren honderdduizenden Israëli’s op straat.

FABEL: De wet die op zondag 23 juli door de Knesset werd aangenomen zal de Israëlische democratie versterken, niet verzwakken.

FEIT: Vandaag (28 juli)vertelde premier Netanyahu op CNN aan Wolf Blitzer dat de wet die zondag werd aangenomen de Israëlische democratie zou versterken, niet verzwakken. De wet waar hij naar verwijst is een wet waarbij het Hooggerechtshof een beslissing van de regering die “onredelijk” wordt geacht, kan herroepen. Premier Netanyahu probeerde de indruk te wekken dat “redelijkheid” een zwakke, willekeurige norm is, maar in werkelijkheid is het een juridische term die “zijn wortels vindt in verschillende juridische tradities en invloeden. Het Israëlische rechtssysteem put inspiratie uit het Joodse recht (Halakha), het Britse gewoonterecht en rechtsbeginselen die door andere westerse rechtssystemen zijn overgenomen.”

Het wegnemen van deze bevoegdheid van het Hooggerechtshof (om regeringsbeslissingen onredelijk te verklaren) zal het democratische karakter van Israël destabiliseren omdat “het opheffen van die norm het enige instrument zou wegnemen om willekeurige en zeer onredelijke beslissingen van de regering te herzien.” Er is geen andere controle op de beslissingen van de regering, aangezien de uitvoerende en wetgevende macht één zijn.

Hadden de premier en zijn coalitie gezegd dat ze de redelijke norm beter moesten definiëren, dan zou dat de democratie hebben versterkt. De afschaffing ervan verzwakt de reputatie van Israël als een democratisch land.

BREAKING 28 JULI: Likud-leiders eisen nu dat er een einde komt aan de eenzijdige justitiële hervormingen. “Netanyahu begrijpt dat ook,” zei een Likud-functionaris. “Alle bondgenoten van de premier begrijpen vandaag dat de hervorming enorme schade heeft aangericht.”

“Leden van Netanyahu’s eigen partij riepen ook op om “zich los te maken van Ben Gvir (minister van Nationale Veiligheid, die in 2008 is “veroordeeld voor het aanzetten tot racisme en het steunen van een terroristische organisatie” en alle extreme elementen van de coalitie die de Likud alleen maar schaden,” voegde het rapport eraan toe.” – All Israël News

FABEL: De demonstranten vertegenwoordigen de natie niet. De meeste mensen steunen de gerechtelijke hervormingen.

FEIT: 66% van de Israëli’s is tegen de hervormingen. 47% van de leden van Netanyahu’s eigen Likud-partij is tegen de hervormingen. 70% wil dat de regerende coalitie (Netanyahu) en de oppositieleiders (Lapid, Gantz) samenkomen om een beslissing te nemen over de weg voorwaarts voor de justitiële hervormingen.

Wanneer 5% (500.000 mensen) van de hele natie op een zaterdagavond naar buiten gaat om te protesteren, is het duidelijk dat de meerderheid van een natie bezorgd is. Stel je voor dat bijna 17.000.000 Amerikanen samenkomen om te protesteren! (Red.ICNN in Nederland 900.000 mensen). Ik geloof niet dat dat ooit gebeurd is, maar dat is waar we het over hebben.

FABEL: Israël zal nog steeds controles en zekerheden hebben tussen de wetgevende en de uitvoerende macht.

FEIT: In Israël zijn de uitvoerende en wetgevende macht één. De premier (uitvoerende macht) staat aan het hoofd van de coalitie die bestaat uit ten minste 51% van de Knesset (wetgevende macht). De oppositie (Knessetleden die geen deel uitmaken van de coalitie) is per definitie minder dan 50% en heeft daarom geen wettelijke bevoegdheid om de coalitie te controleren of in evenwicht te houden. Ze kunnen lawaai maken, maar dat is alles.

Er zijn geen controles of zekerheden tussen de premier en de coalitie omdat ze één in hetzelfde zijn. Zonder een onafhankelijk hooggerechtshof kan de coalitie elke wet aannemen die ze maar wil, ongeacht hoe die de mensenrechten beïnvloedt. Technisch gezien zouden ze zelfs een wet kunnen aannemen die zegt dat er geen verkiezingen meer komen en dan zou het Hooggerechtshof daar niets aan kunnen doen, als ze zo doorgaan. (Ik zeg niet dat ze dat zouden doen – en dat hoop ik ook niet – maar ik zeg wel dat ze die macht zouden hebben).

FABEL: De wet die is aangenomen tegen de “Redelijkheidsnorm” is als een grondwetswijziging, die iets toevoegt aan de basiswet van Israël.

FEIT: Premier Netanyahu vertelde Wolf Blitzer dat het schrappen van de “Redelijkheidsnorm” hetzelfde is als een grondwetswijziging in de VS. Het is waar dat de wet die de coalitie zondag aannam, iets toevoegt aan de Israëlische Basiswetten (de semi-grondwet van Israël), maar ze werd aangenomen met een meerderheid van 51% in de Knesset. De reden dat het Amerikaanse Hooggerechtshof nooit een grondwetswijziging ongedaan zou maken, is dat de lat erg hoog ligt om willekeurige veranderingen in de grondwet te voorkomen. “Een amendement kan worden voorgesteld door een tweederde stemming van beide Huizen van het Congres, of, als tweederde van de Staten daarom vraagt, door een daartoe bijeengeroepen conventie. Het amendement moet dan worden geratificeerd door drie vierde van de wetgevende machten van de staten, of drie vierde van de conventies die in elke staat zijn bijeengeroepen voor ratificatie.” Er is een reden waarom dit slechts 27 keer is gebeurd in de 250-jarige geschiedenis van Amerika. Het duurt meestal meerdere jaren voordat een grondwetswijziging wordt aangenomen. De huidige coalitie deed dit in ongeveer 6 maanden. (Red.ICNN In Nederland heeft de eerste kamer deze bevoegdheid)

In Israël kan een basiswet worden toegevoegd met een eenvoudige meerderheid van 51%. Nog een reden waarom we een sterk Hooggerechtshof nodig hebben.

WAT IS DE BASISWET VAN ISRAËL?

Israël heeft geen grondwet. Dit is een handicap die de situatie zou oplossen als we er iets aan zouden doen. Het probleem is dat wanneer het Hooggerechtshof een wet in Israël vernietigt, ze de basiswet gebruiken. De basiswet van Israël is een verzameling wetten die voornamelijk gebaseerd zijn op mensenrechten, de samenstelling van de regering, de rechterlijke macht, enz. Lees ze allemaal hier. Deze basiswetten zouden ooit onze grondwet kunnen zijn, samen met de Onafhankelijkheidsverklaring.

Het Hooggerechtshof heeft nog nooit een van de basiswetten omgedraaid. Maar de wet die zondag werd aangenomen, wordt toegevoegd aan de basiswet. En de coalitie heeft onlangs een wet aangenomen die Netanyahu ontslaat van zijn belangenconflict-overeenkomst – en die hebben ze toegevoegd aan de Basiswetten. Vandaag heeft de procureur-generaal het Hooggerechtshof gevraagd om deze wet ongedaan te maken. Als dat gebeurt, zal het de eerste keer zijn dat het Hooggerechtshof een basiswet ongedaan maakt. We stevenen misschien af op een constitutionele crisis.

FABEL: De zorgen over de economie van Israël worden overdreven.

FEIT: De zorgen zijn zeer reëel. Vandaag schreef Moody’s: “We verwachten negatieve gevolgen voor de Israëlische economie en veiligheid.” Er zijn berichten dat de leiding van Moody’s persoonlijk boos was op de premier, omdat hij hen beloofde dat hij niet in de richting zou gaan die hij is ingeslagen.

De shekel staat op zijn zwakste plek in vele jaren en sloot gisteren op 3,715 ten opzichte van de dollar, een sprong van 3,619 op de 23e.

“De benchmark TA-125 index van de Tel Aviv Stock Exchange daalde met 2,3% en de TA-35 index van blue-chip bedrijven daalde met 2,2%, terwijl de TA-90 index bij het sluiten van de markt in Tel Aviv met 2,8% daalde. De TA-index van de vijf grootste banken daalde met 3,9% en de TA-Insurance & Financial Services daalde met 3,1%.”

“Nog opzienbarender is dat bijna 70% van de Israëlische investeerders zei dat hun portefeuillebedrijven van plan waren om hun hoofdkantoor in de toekomst te verplaatsen en zich in een ander land te registreren… meer dan 20% van de bedrijven is van plan om hun werknemers weg te halen uit Israël.” En 70% van de Israëlische startups heeft actie ondernomen om fondsen te verschuiven of te verhuizen als gevolg van de gerechtelijke revisie. Dit is geen grap!

Vandaag waarschuwde de kredietbeoordelaar S&P dat het gebrek aan overeenstemming over de gerechtelijke hervorming tussen de oppositie in de coalitie een bedreiging vormt voor de Israëlische economie.

FABEL: De protesten komen alleen van uiterst links.

FEIT: Israël is een centrumrechts land. In de huidige Knesset behoort minder dan 4% van de zetels toe aan een linkse partij (Labor partij heeft 4 zetels, dat is 3,75%). De volledige vertegenwoordiging van de Israëlische linkervleugel is vier zetels op 120!!!

Er zijn 51 rechtse zetels.
Er zijn 12 zetels in centrum-rechts.
Er zijn 24 zetels in het centrum.
Er zijn 18 zetels bij de religieuzen, die de neiging hebben om bij rechts aan te sluiten.
En slechts 4 aan de linkerkant!
Dus als 500.000 mensen protesteren, wat neerkomt op minstens 5 miljoen mensen (de helft van het land), is het onmogelijk om te zeggen dat het slechts extreem-linkse demonstranten zijn.

De meest vaderlandslievende Israëli’s zitten bij de luchtmacht. Piloten van de luchtmacht zijn bereid te sterven voor hun land. “...meer dan 1.100 reserveofficieren van de Israëlische luchtmacht – waaronder 235 gevechtspiloten, 98 transportpiloten, 89 helikopterpiloten, 91 piloten die in de vliegschool dienen en 165 elite-commando’s van de luchtmacht – gaven hun brief uit waarin ze dreigden hun reservetaken op te schorten als de regering verder zou gaan met de revisie van de rechterlijke macht van het land.” Luchtmachtpiloten maken geen deel uit van de linkervleugel van Israël! Bovendien hebben 10.000 reservisten van het leger gezworen zich niet te melden voor hun dienst.

Een goede vriend van mij is voormalig kolonel bij de reservisten. Hij is al zijn hele leven lid van de Israëlische rechtervleugel. Zijn vader was een gerespecteerde generaal. En hij is bij elk protest. De demonstranten komen van links, rechts, het midden, religieus, seculier. Als je alleen maar naar pratende hoofden in Amerika luistert, hoor je over de “linkse” demonstranten. Ik woon in Israël; de protesten kwamen regelmatig langs mijn appartement in Tel Aviv. Ik heb zowel religieuze demonstranten gezien als mensen met de regenboogvlag. Ze komen uit alle sectoren van de Israëlische samenleving. Ze allemaal links noemen is slechts propaganda en een gespreksonderwerp. Maar het is niet de realiteit.

Verschillende topwetenschappers op nucleair gebied overwegen ontslag te nemen en “Duizenden Israëlische artsen hebben hun baan opgezegd.” Dit zijn zeer intelligente mensen die gewoonlijk geen partij kiezen in de politiek. Omdat dit de democratische structuur van Israël bedreigt, nemen ze drastische maatregelen.

FABEL: De Messiaanse beweging staat achter de coalitie.

FEIT: Ik kan niet voor de hele Messiaanse beweging spreken, maar ik kan je vertellen dat vrijwel elke leider waarmee ik nauwe banden heb, diep gealarmeerd is door de roekeloosheid van deze gerechtelijke hervorming. Lees dit artikel van pastor Guy Cohen uit Akko, Israël. Ik heb slechts één Israëlische Messiaanse leider ontmoet die ook maar een beetje het standpunt van de coalitie inneemt. (Ik weet zeker dat er meer zijn, maar degenen die ik ken zijn tegen de hervormingen).

FABEL: Netanyahu is een sterke leider, met “beide handen aan het stuur.”

FEIT: “‘Ik heb beide handen aan het stuur,’ benadrukte Netanyahu de afgelopen vier maanden tegenover elke Amerikaanse interviewer die hem wilde spreken.” Maar in werkelijkheid is Netanyahu nooit zwakker geweest. Het feit dat hij een pacemaker in zijn hart heeft laten plaatsen en zondag rechtstreeks het ziekenhuis verliet voor de Knesset, is een metafoor van hoe zwak hij momenteel is als politicus.

Ik zeg niet dat de premier een zwak persoon is. Ik zeg dat zijn huidige positie binnen zijn eigen coalitie erg zwak is. Om een coalitie op te bouwen moest hij concessies doen en compromissen sluiten met een aantal onbetrouwbare figuren.

De mensen die aan het roer staan zijn minister van Justitie Yariv Levine (Likud), minister van Financiën Bezalel Smotrich (Religieus Zionisme) en minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben G’vir (Jewish Power). Smotrich werd in 2005 opgepakt met 700 liter benzine die hij naar verluidt wilde gebruiken om auto’s te laten ontploffen tijdens een protest. Ben G’vir “werd in 2007 veroordeeld voor het steunen van een terreurorganisatie en het aanzetten tot racisme,” en mocht niet meer dienen bij de Israëlische Defensiemacht – nu houdt hij toezicht op de Israëlische politiemacht!

Volgens berichten, Netanyahu hoopte toen hij zondag rechtstreeks vanuit het ziekenhuis bij de Knesset aankwam, met een compromis te komen waarmee iedereen kon instemmen. Maar de extreme leden van zijn partij, hierboven genoemd, wilden er niets van weten en weigerden te buigen.

De eens zo grote Benjamin Netanyahu is nu overgeleverd aan de genade van zijn extreme coalitiepartners. Natuurlijk zou hij gewoon het juiste kunnen doen en zich tegen hen verzetten, maar dan zou de coalitie uiteenvallen en zou hij zijn premierschap verliezen. En de reden waarom hij zich dat niet kan veroorloven, staat hieronder.

FABEL: Rechtse Amerikaanse deskundigen zoals Ben Shapiro en Mark Levin hebben deze kwestie grondig bestudeerd.

FEIT Ben Shapiro en Mark Levin zijn heel slimme mensen. Maar ze wonen niet in Israël en ze halen hun informatie/onderwerpen van één kant en doen zich vervolgens voor als experts in deze kwestie. Hoe slim ze ook zijn, er zijn 10.000 Israëli’s die een beter onderbouwde beoordeling van de situatie kunnen geven dan zij. Ik heb hun commentaar gehoord en het enige wat ze doen is het herhalen van de gesprekspunten van de coalitie in Israël.

FABEL: Netanyahu gelooft sterk in deze hervormingen.

FEIT: In 2012 verklaarde Benjamin Netanyahu in een toespraak dat Israël een onafhankelijke rechterlijke macht nodig heeft. De clip, die viral is gegaan, “toont Netanyahu die een onafhankelijk rechtssysteem bejubelt als een van de fundamenten van de democratie…” hij gaat zelfs zo ver om te zeggen dat landen zonder een sterke en onafhankelijke rechterlijke macht vaak dictaturen zijn.

“Ik geloof dat een sterke, onafhankelijke rechtbank het bestaan van alle andere instellingen in een democratie mogelijk maakt. Ik vraag u om mij één dictatuur, één ondemocratische samenleving te laten zien waar een sterk, onafhankelijk rechtssysteem bestaat. Zoiets bestaat niet,” zei Netanyahu.

We kunnen dus alleen maar aannemen dat door het ontmantelen van het gezag van het Hooggerechtshof, zijn visie voor een toekomstig Israël zoiets is als een dictatuur.

FABEL: Netanyahu is een eerlijke bemiddelaar in deze kwestie.

FEIT: Op dit moment staat Benjamin Netanyahu terecht voor drie aanklachten van corruptie. Hij heeft een enorm belangenconflict. In 2020 ondertekende hij een “belangenverstrengelingovereenkomst ... die werd goedgekeurd door het [Hooggerechtshof], zodat hij premier kon blijven.”

“De belangenconflictenovereenkomst, ondertekend in 2020, stelt dat Netanyahu belangenconflicten heeft met betrekking tot benoemingen in het rechtshandhavingssysteem, gezien zijn proces voor omkoping, fraude en schending van vertrouwen. Dit betekent dat Netanyahu geen gerechtelijke benoemingen mag doen of betrokken mag raken bij wetgevende zaken die invloed kunnen hebben op zijn lopende proces.”

De reden dat hij zich niet kan verzetten tegen dwarse elementen van zijn coalitie is dat als hij de macht verliest, hij in de gevangenis kan belanden. Als het Hooggerechtshof eenmaal is uitgeschakeld, kunnen zijn coalitiepartners een wet aannemen die hem gratie verleent of die op zijn minst zegt dat een zittende premier niet terecht kan staan – en dan kan het Hooggerechtshof niets doen. Hij heeft deze extremisten nodig om er zeker van te zijn dat hij niet naar de gevangenis gaat.

Wat is de “wet van de redelijkheid”?

De zogenaamde “redelijkheidwet” die op zondag 23 juli werd aangenomen, ontneemt het Hooggerechtshof de bevoegdheid om regeringsbesluiten te blokkeren door ze “ernstig onredelijk” te verklaren. De meest recente keer dat dit werd gebruikt was bijvoorbeeld in het geval van Aryeh Deri, de leider van de Shas-partij. Hij kreeg de opdracht om in deze huidige coalitie zowel minister van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid als plaatsvervangend premier te zijn. Er is maar één probleem: hij is een crimineel. Deri bracht twintig jaar geleden meerdere jaren door in de gevangenis voor omkoping. Onlangs werd hij veroordeeld voor belastingovertredingen. Hij tekende een pleidooi waarin hij ontslag nam uit de Knesset en de indruk wekte dat hij uit de politiek zou stappen. Maar hij deed mee aan de volgende verkiezingen en werd beloond met sleutelposities. Het Hooggerechtshof oordeelde “10-1 dat Deri’s benoeming in het kabinet zowel onredelijk is vanwege overtredingen in het verleden als ongeldig vanwege de valse indruk die in 2022 werd gewekt dat hij de politiek zou verlaten.

Als dit vandaag zou gebeuren, na de stemming van 23 juli, dan zouden we een crimineel als plaatsvervangend premier hebben, evenals onze ministers van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid. (Opmerking: In de meest recente affaire, “werd hij ook verdacht van omkoping, fraude en schending van vertrouwen over de vermeende verduistering van honderdduizenden shekels aan staatsfondsen aan NGO’s die werden geleid door leden van zijn directe familie, maar die aanklachten werden ingetrokken.)

FABEL: Dit zal snel overwaaien.

FEIT: Volgens rapporten wil bijna 30% van de Israëli’s verhuizen. “Naar verluidt gelooft 54% van de Israëli’s dat de justitiële hervorming de veiligheid van de Joodse staat ondermijnt. En 56% ziet de mogelijkheid van een burgeroorlog. Dit is geen grap. De medische gemeenschap heeft deze week opgeroepen tot een eendaagse staking. Gisteravond (26 juli) kwamen 3.000 artsen bijeen om te praten over “verhuizing”, zoals het verlaten van de staat Israël om elders hun beroep uit te oefenen.

Artsen in Israël verdienen niet veel in vergelijking met de VS en door in Israël te blijven zijn ze patriotten. Maar nu overwegen ze te vertrekken omdat de aard van onze democratie zou kunnen veranderen. Ze willen geen deel uitmaken van een religieuze staat – een Joods Iran. Begrijp goed, dit zijn slechts 3.000 artsen die al deel uitmaakten van een online groep. Er kunnen duizenden anderen zijn die hetzelfde overwegen. Als zoiets zou gebeuren, zou dat ons medisch systeem in chaos storten. Nogmaals, als dit niets bijzonders was, iets waar de meerderheid voor was, dan zou de reactie niet zo heftig zijn. In de geschiedenis van Israël is er nog nooit zo’n publieke reactie geweest.

Israël heeft een sterk Hooggerechtshof nodig (Netanyahu is het daar in het verleden mee eens geweest). Ons Hooggerechtshof is de enige controle op de macht van de coalitie, aangezien de uitvoerende en wetgevende macht altijd door dezelfde regerende coalitie worden gecontroleerd.

FABEL: Rechters van het Hooggerechtshof kiezen hun vervangers.

FEIT: Dit is een misvatting die de ronde doet. Het idee is dat er een stel linkse rechters zijn die elkaar gewoon kiezen. In werkelijkheid wordt een rechter van het Hooggerechtshof gekozen door een commissie van negen mensen. Drie van hen zijn huidige rechters van het Hooggerechtshof. Twee komen van de Israëlische Orde van Advocaten. De andere vier zijn politici, twee uit de Knesset en twee uit het kabinet van de regerende coalitie.

Dit is iets dat de meeste Israëli’s wel willen hervormen. Ze zouden graag zien dat de balans meer doorslaat naar politici dan naar rechters. Dit kan gemakkelijk worden gedaan door twee extra Knessetleden toe te voegen, waarbij zij in de meerderheid zouden zijn.

 

******************************************

ENGLISH

Why this special extra post.

We finally managed to get our hands, through a friend in Israel, on an article objectively explaining the Judicial Reforms. For us it was very difficult what to publish and what not to publish. We sometimes used words that could lead to polarization and that is not good. So we want to rectify all this with this great explanation of exactly what is going on in Israel.
Please pray for the government of Israel to be given wisdom to resolve this.

Editor Israelcnn.com

 

By: Messiah’s Mandate – Ron Cantor

MYTH: The present coalition is Israel’s democratically-elected government. The people voted for these reforms.

FACT: There is no such thing as a democratically-elected government in Israel. Don’t get me wrong, Israel is a democratic nation. But our elections do not work like they do in America, where you vote for a president and his platform. In Israel, you vote for a party. And then the leader of the party with the most votes must negotiate and horse trade in order to form a coalition of at least 51% of the Knesset seats. In this situation, he will have to compromise and make deals to get people to join. When he makes these compromises, he may end up doing things that he did not promise to do in order to build a government.

In the present situation, it is true that the prime minister wanted to see judicial reform (like many Israelis). But he did not run on a platform of completely neutering the Supreme Court. The measures that are being taken now we’re not part of his platform. This is why hundreds of thousands of Israelis are protesting on the streets.

MYTH: The law passed by the Knesset on Sunday, July 23rd will serve to strengthen Israel’s democracy, not weaken it.

FACT: Today on CNN, Prime Minister Netanyahu told Wolf Blitzer that the law that they passed on Sunday would strengthen Israel’s democracy not weaken it. The law he is referring to is where the Supreme Court can overrule a decision by the government that is deemed “unreasonable.” Prime Minister Netanyahu sought to make it seem that “reasonableness” was a weak, arbitrary standard, but in truth it is legal term that finds its roots in various legal traditions and influences. Israel’s legal system draws inspiration from Jewish law (Halakha), British common law, and legal principles adopted by other Western legal systems.”

Taking away this Device of the Supreme Court (to declare government decisions unreasonable) will destabilize Israel’s democratic nature because “Canceling that standard would remove the only tool for reviewing arbitrary and highly unreasonable decisions by the government.” There is no other check on the government’s decisions, since the executive and legislature are one.

Had the Prime Minister and his coalition said that they needed to better define the reasonable standard, that would have strengthened democracy. Getting rid of it weakens Israel’s standing as a democratic country.

BREAKING JULY 28th: Likud leaders are now demanding and end to the unilateral judicial reforms. “Netanyahu understands that too,” said the a Likud official. “All of the prime minister’s allies understand today that the reform had caused tremendous damage.”

“Members of Netanyahu’s own party also called to ‘disengage from Ben Gvir (National Security Minister, who has been “convicted of inciting racism and supporting a terrorist organization in 2008″ and all extreme elements of the coalition that are only harming the Likud,’ the report added.” —All Israel News

MYTH: The protesters don’t represent the nation. Most people back the judicial reforms.

FACT: 66% of Israelis are against the reforms. 47% of the members of Netanyahu’s own Likud party are against the reforms. 70% want the ruling coalition (Netanyahu) and the opposition leaders (Lapid, Gantz) to meet together to decide on a way forward for judicial reform.

When 5% (500,000 people) of the entire nation go out on a Saturday night to protest, it is clear that the majority of a nation is concerned. Imagine nearly 17,000,000 Americans gathering to protest! I don’t believe that has ever happened, but that is what we are talking about.

MYTH: Israel will still have checks and balances between the legislative and the executive branch.

FACT: In Israel, the executive branch and the legislative branch are one in the same. The prime minister (executive) is the head of the coalition which is made-up of at least 51% of the Knesset (Legislature). By definition, the opposition (Knesset members not in the coalition) is less than 50%, and therefore has no legal authority to be a check or balance against the coalition. They can make noise, but that is about it.

There are no checks or balances between the prime minister and the coalition since they are one in the same. Without an independent Supreme Court, the coalition will be able to pass any law they want to regardless of how it affects human rights. Technically, they could even pass a law that says there will be no more elections and there would be nothing the Supreme Court could do about it, if they continue on this path. (I am not saying they would do that—and hope they would not—I am saying they would have that power.)

MYTH: The law passed against the “Reasonableness Standard” is like a Constitutional amendment, adding to Israel’s basic law.

FACT: Prime Minister Netanyahu told Wolf Blitzer that removing the “Reasonableness Standard” is like a constitutional amendment in the US. It is true that the law the coalition passed on Sunday adds to Israel’s Basic Laws (Israel’s quasi-constitution), but it passed with a 51% majority in the Knesset. The reason that the American Supreme Court would never overturn a constitutional amendment is because the bar is set very high to prevent arbitrary changes to the constitution.An amendment may be proposed by a two-thirds vote of both Houses of Congress, or, if two-thirds of the States request one, by a convention called for that purpose. The amendment must then be ratified by three-fourths of the State legislatures, or three-fourths of conventions called in each State for ratification.” There’s a reason it has only happened 27 times in America’s 250-year history. It typically takes several years for a constitutional amendment to pass. The present coalition did this in roughly 6 months.

In Israel, a Basic Law may be added by a simple majority of 51%. Another reason why we need a strong Supreme Court.

WHAT IS ISRAEL BASIC LAW?

Israel does not have a constitution. This is a handicap that if overcome would solve the situation. The problem is that when the Supreme Court overturns a law in Israel, they use the Basic Law. Israel’s Basic Law is a set of laws based primarily on human rights, the make-up of the government, the judiciary, etc. Read them all here. These basic laws could one day be our constitution together with the Declaration of Independence.

The Supreme Court has never turned over one of the Basic Laws. But the law that was passed on Sunday is being added to the Basic Law. And the coalition recently passed a law releasing Netanyahu from his conflict of interest agreement—and they added this to the Basic Laws. Today, the attorney general asked the Supreme Court to overturn it. If they do, it will be the first time that the Supreme Court overturned a Basic Law. We may be heading to a constitutional crisis.

MYTH: Concerns over Israel’s economy are exaggerated.

FACT:  The concerns are very real. Today Moody’s wrote, “We anticipate negative consequences for Israel’s economy and security.” There are reports that Moody’s leadership were personally angry at the prime minister, because he promised them that he would not go in the direction he has gone.

The shekel is at its weakest place in many years, closing yesterday at 3.715 to the dollar, jumping from 3.619 on the 23rd.

Tel Aviv Stock Exchange’s benchmark TA-125 index dropped 2.3% and the TA-35 index of blue-chip companies fell 2.2%, while the TA-90 index was down 2.8% at the market close in Tel Aviv. The TA index of the five largest banks slumped 3.9% and the TA-Insurance & Financial Services declined 3.1%.”

Even more startling, almost 70% of Israeli investors said their portfolio companies intended to relocate their headquarters in the future and register in another country… over 20% of companies are planning to relocate their employees away from Israel.” And 70% of Israeli startups have acted to shift funds or relocate due to the judicial overhaul. This is no joke!

Today the S&P credit rating agency warned that the lack of judicial overhaul consensus between the opposition in the coalition is threatening Israel’s economy.

MYTH: The protests are just from the far left.

FACT: Israel is a center-right country. In the present Knesset, less than 4% of the seats belong to a left-wing party (Labor party has 4 seats, which is 3.75%). The entire representation of the Israeli left wing is four seats out of 120!!!

  • There are 51 seats in the right.
  • There are 12 seats in the center-right.
  • There are 24 seats in the center.
  • There are 18 seats in the religious—who tend to caucus with the right.
  • And just 4 on the left!

So when 500,000 people protest, which represents at least 5 million (half the country), it is impossible to say that they are merely far-left protesters.

The most patriotic Israelis are in the Air Force. Air Force pilots are willing to die for the country. “…more than 1,100 Israeli Air Force reserve officers – including 235 fighter pilots, 98 transport pilots, 89 helicopter pilots, 91 pilots serving in the flight school and 165 elite Air Force commandos – issued their letter threatening to suspend their reserve duty if the government moved forward to overhaul the country’s judiciary.” Air Force pilots are not part of the left wing of Israel! In addition, 10,000 army reservists are vowing not to report for duty.

A good friend of mine is a former colonel in the reserves. He is a lifelong member of the Israeli right-wing. His father was a well-respected general. And he is at every protest. The protesters come from the left, the right, the center, religious, secular. If you just listen to talking heads in America, you will hear about the “leftists” protestors. I live in Israel; the protests would regularly go by my apartment in Tel Aviv. I have seen religious protestors as well as those with the rainbow flag. They come from all sectors of Israeli society. Calling them all leftists is merely propaganda and a talking point. But it is not reality.

Several top nuclear scientists are considering resigning and Thousands of Israeli doctors walked off their jobs.” These are very intelligent people who typically do not take sides in politics. Because this threatens the very democratic fabric of Israel, they are taking drastic measures.

MYTH: The Messianic movement is standing with the coalition.

FACT: I can’t speak for the entire Messianic movement, but I can tell you that virtually every leader that I am close to is deeply alarmed by the recklessness of this judicial overhaul. Read this article from Pastor Guy Cohen from Akko, Israel. I have only met one Israeli Messianic leader who is even moderately taking the coalitions position. (I am sure there are more, but the ones I know or against the reforms.)

MYTH: Netanyahu is a strong leader, with “both hands on the wheel.”

FACT:  “I have both hands on the wheel,’ Netanyahu has insisted to every American interviewer who would speak to him over the past four months.” But in truth, Netanyahu has never been weaker. The fact that he had a pacemaker put in his heart, and left the hospital straight for the Knesset on Sunday, is a metaphor of how weak he currently is as a politician.

I am not saying the prime minister is a weak person. I’m saying that his present position within his own coalition is very weak. To build a coalition, he had to make concessions and compromises with some unsavory characters.

The people steering the wheel are Justice Minister Yariv Levine (Likud), Finance Minister Bezalel Smotrich (Religious Zionism) and National Security Minister Itamar Ben G’vir (Jewish Power). Smotrich was caught in 2005 with 700 liters of gasoline that he allegedly intended to use to blow up automobiles in a protest. Ben G’vir was convicted in 2007 of supporting a terror organization and inciting racism,” and barred from serving in the Israeli Defense Forces—now he oversees Israel’s police force!

According to reports, when Netanyahu arrived at the Knesset on Sunday straight from the hospital, he was hoping to come up with a compromise that everyone could agree to. But the extreme members of his party, mentioned above, would have none of it and refused to bend.

The once great Benjamin Netanyahu is now at the mercy of his extreme coalition partners. Of course, he could simply do the right thing and stand up to them, but then the coalition would fall and he would lose his prime minister-ship. And the reason why he can’t afford that, is below.

MYTH: Right-Wing American Pundits like Ben Shapiro and Mark Levin have deeply studied this issue.

FACT: Ben Shapiro and Mark Levin are very smart people. But they don’t live in Israel, and they are getting their information/talking points from one side and then presenting themselves as experts on the issue. As smart as they are, there are 10,000 Israelis who could give a more educated assessment of the situation then they could. I have heard their comments and all they are doing is repeating talking points from the coalition in Israel.

MYTH: Netanyahu believes strongly in these reforms.

FACT: In 2012, Benjamin Netanyahu in a speech declared that Israel needs an independent judiciary. The clip, that has gone viral, “shows Netanyahu hailing an independent court system as one of the foundations of democracy…” he even goes so far as to say that countries without a strong and independent judiciary tend to be dictatorships.

“I believe that a strong, independent court allows for the existence of all other institutions in a democracy. I ask that you show me one dictatorship, one undemocratic society, where a strong independent court system exists. There’s no such thing,” Netanyahu said.

So one can only assume that by dismantling the authority of the Supreme Court, his vision for a future Israel is something like a dictatorship.

MYTH: Netanyahu is a honest broker on this issue.

FACT: As we speak, Benjamin Netanyahu is standing trial for three counts of corruption. He has a massive conflict of interest. In 2020, he signed a “conflict of interests agreement …which was authorized by the [Supreme Court], in order to allow him to continue serving as prime minister.”

“The conflict of interest agreement, signed in 2020, states that Netanyahu has conflicts of interest concerning appointments in the law enforcement system, given his trial for bribery, fraud and breach of trust. This means Netanyahu is barred from making judicial appointments, or getting involved in legislative matters that may impact his ongoing trial.”

The reason he cannot stand up to the fringe element of his coalition is because if he loses power, he may go to jail. Once the Supreme Court is declawed, his coalition partners can pass a law pardoning him or at least saying that a sitting prime minister cannot be on trial—and the Supreme Court could do nothing. He needs these extremists to assure himself that he will not go to jail.

What is the “reasonableness law”?

The so-called “reasonableness law” that was passed on Sunday July 23, removes the Supreme Court’s authority to block government decisions by pronouncing them “severely unreasonable.” For instance, the most recent time this was used was in the case of Aryeh Deri, the leader of the Shas party. He was tasked to serve in this present coalition as both Interior Minister and Health Minister and alternate Prime Minister. There is only one problem—he is a criminal. Deri spent several years in prison for bribery twenty years ago. Recently, he was convicted of tax offenses. He signed a plea deal in which he would resign from the Knesset and gave the impression he would quit politics. But he ran in the next election and was rewarded with key positions. The Supreme Court ruled “10-1 that Deri’s appointment to the cabinet is both unreasonable due to past offenses and invalid due to false impression given in 2022 plea bargain that he’d quit politics.”

If this happened today, after the July 23 vote—we would have a criminal as alternate prime minister as well as our interior and health minister. (Note: In the most recent affair, “He had also been suspected of bribery, fraud, and breach of trust over the alleged diversion of hundreds of thousands of shekels in state funds to NGOs run by members of his immediate family, but those charges were dropped.)

MYTH: This will quickly blow over.

FACTAccording to reports, nearly 30% of Israelis are looking to relocate. “A whopping 54% of Israelis reportedly believe the judicial reform is undermining the Jewish state’s security.” And 56% see the potential for civil war. This is no joke. The medical community called for a one-day strike this week. Last night (7/26) 3,000 doctors met together to discuss “relocation,” as in leaving the State of Israel to practice medicine elsewhere.

Doctors in Israel do not make a lot of money compared to the US and by staying in Israel they are being patriots. But now they are considering leaving because the nature of our democracy could be changing. They do not want to be part of a religious state—a Jewish Iran. Understand, these are just 3,000 doctors that were already part of an online group. There may be thousands of others considering the same thing. If such a thing took place it would throw our medical system into chaos. Once again, if this was no big deal, something that the majority was for, the response would not be this severe. In the history of Israel there has never been a public backlash like this.

Israel needs a strong Supreme Court (Netanyahu has agreed in the past). Our Supreme Court is the only check on the power of the coalition, since the executive and legislative branches are always controlled by the same governing coalition.

MYTH: Supreme Court justices choose their replacements.

FACT: This is a fallacy that has been swirling around. The idea is that there are a bunch of left-wing judges that just choose each other. In truth, the way a Supreme Court justice is chosen is through a committee of nine people. Three of them are current Supreme Court justices. Two come from the Israeli Bar Association. The other four are politicians, two from the Knesset at large and two from the cabinet of the ruling coalition.

This is something that most Israelis do want to reform. They would like to see the weight of balance more on the side of politicians, than judges. This could be done easily by adding two more Knesset members, in which they would be in the majority.