Palestijnen verzamelen zich rond de auto van Joodse mannen die in brand werd gestoken in Ramallah, 1 dec. 2021. (Flash90)
Palestinians gather around the car of Jewish men that was set on fire in Ramallah, Dec. 1, 2021. (Flash90)

Nederlands + English

“We benadrukken dat het betreden van Gebied A verboden is en gevaarlijk voor Israëli’s,” zei een IDF-woordvoerder.

Door World Israel News

Twee orthodox-joodse Israëli’s, leden van de Breslov hasidische sekte, werden woensdag in Ramallah gered nadat ze per vergissing de Palestijnse stad waren binnengegaan.

Naar verluidt werden de Israëli’s opgemerkt door Palestijnse jongeren die de aanval inzetten. Verslagen op basis van getuigenissen van lokale bewoners geven aan dat de Israëli’s die in het voertuig zaten “een zekere dood overleefden” bij de aankomst van de Palestijnse politie, meldde N12.

Een menigte dwong de twee Israëli’s uit hun auto te komen en stak die vervolgens in brand.

De PA-politie kwam ter plaatse, haalde hen uit de menigte en begeleidde hen naar een IDF-controlepost aan de ingang van de stad, waar Israëlisch veiligheidspersoneel hen opwachtte.

“Twee Israëlische burgers gingen de stad Ramallah binnen. Ze vertrokken onder begeleiding van de Palestijnse veiligheidstroepen in coördinatie met de veiligheidstroepen in het gebied,” verklaarde de IDF-woordvoerder.

De twee worden ondervraagd over hoe ze erin slaagden Ramallah binnen te rijden, aangezien er waarschuwingsborden staan om niet binnen te komen, evenals een controlepost.

“We benadrukken dat het verboden en gevaarlijk is voor Israëli’s om Area A binnen te gaan,” zei de woordvoerder.

*************************************

*************************************

ENGLISH

“We emphasize that entry into Area A is prohibited and dangerous for Israelis,” an IDF spokesperson said.

By World Israel News Staff

Two Orthodox-Jewish Israelis, members of the Breslov hasidic sect, were rescued in Ramallah Wednesday after entering the Palestinian city, apparently by mistake.

The Israelis reportedly were noticed by Palestinian youths who began the attack. Reports based on testimonies from local residents indicate that the Israelis who were in the vehicle “survived a certain death” upon the arrival of the Palestinian police, N12 reported.

A mob forced the two Israelis out of their car and then set it ablaze.

PA police arrived at the scene, removed them from the crowd and escorted them to an IDF checkpoint at the entrance to the city, where Israeli security personnel met them.

“Two Israeli citizens entered the city of Ramallah. The civilians left accompanied by the Palestinian security forces in coordination with the security forces in the area,” the IDF spokesperson stated.

The two are being questioned as to how they managed to drive into Ramallah, as there are warning signs not to enter as well as a checkpoint.

“We emphasize that entry into Area A is prohibited and dangerous for Israelis,” the spokesperson said.