Jeruzalemse Arabieren vallen vlag van Israëliërs aan, 26 aug. 2022. (Youtube/Screenshot)
Jerusalem Arabs attack flag bearing Israelis, Aug. 26, 2022. (Youtube/Screenshot)

Nederlands + English

Een Arabische menigte sloeg het slachtoffer met Palestijnse vlaggen. Een ander was erin geslaagd te ontsnappen.

Door Aryeh Savir, TPS

IDF-soldaten hebben zaterdag vijf Arabieren gearresteerd die ervan worden verdacht Joden te hebben aangevallen die de vorige dag met vlaggen marcheerden bij Nebi Samuel – de plaats die traditioneel wordt erkend als het graf van de Profeet Samuel, net ten noorden van de Ramot-buurt van de hoofdstad.

De politie verklaarde dat vijf bewoners van het gebied, in leeftijd variërend van 20 tot 50 jaar, werden gearresteerd voor verhoor door de Jeruzalem District Police.

Het incident werd door verschillende getuigen omschreven als een poging tot lynchen.

Op beelden van het incident is te zien hoe twee Israëli’s die Israëlische vlaggen droegen, worden aangevallen door een menigte Arabieren die Palestijnse vlaggen dragen. Eén Israëli wist te ontsnappen, terwijl de andere op de grond werd geslagen en mishandeld totdat troepen van de grenspolitie ter plaatse kwamen.

Het slachtoffer was licht gewond en weigerde ziekenhuisopname, meldde 124News.

De gearresteerde verdachten werden naar het politiebureau gebracht voor verhoor.

Aan het begin van de week wordt verwacht dat de verdachten naar de Militaire Rechtbank zullen worden gebracht om hun zaak te bespreken, en het onderzoek zal worden voortgezet “met het doel om degenen die betrokken waren bij de actie voor het gerecht te brengen.”

“De Israëlische politie zal blijven samenwerken met de veiligheidstroepen voor een vastberaden en compromisloze strijd tegen geweld en pesterijen van welke aard dan ook in het belang van de openbare vrede en veiligheid,” verklaarde de politie.

 

ENGLISH

An Arab mob beat the victim with Palestinian flags. Another had managed to escape.

By Aryeh Savir, TPS

IDF soldiers arrested on Saturday five Arabs suspected of attacking Jews who were marching with flags at Nebi Samuel – the site traditionally recognized as the Prophet Samuel’s grave, just north of the capital’s Ramot neighborhood – the previous day.

Police stated that five residents of the area, ranging in age from their 20s to 50s, were arrested for questioning by the Jerusalem District Police.

The incident was described by several witnesses as an attempted lynching.

Footage of the incident shows the assault of two Israelis who were carrying Israeli flags by a mob of Arabs carrying Palestinian flags. One Israeli managed to escape while the other was knocked to the ground and viciously beaten until Border Police troops arrived at the scene.

The victim was lightly wounded and refused hospitalization, 124News reported.

The arrested suspects were taken to the police station for questioning.

At the beginning of the week, it is expected that the suspects will be taken to the Military Court to discuss their case, and the investigation will continue “with the aim of bringing those involved in the act to justice.”

“The Israel Police will continue to work with the security forces for a determined and uncompromising fight against violence and bullying of any kind for the sake of public peace and security,” the police stated.