Minister van Defensie Yoav Gallant bezoekt de IDF-divisie Judea en Samaria,
29 januari 2023. (Ariel Hermoni/Israëlisch ministerie van Defensie)
Defense Minister Yoav Gallant visits the IDF’s Judea and Samaria Division,
Jan. 29, 2023. (Ariel Hermoni/Israeli Defense Ministry)

Nederlands + English

Netanyahu heeft zijn reis naar Duitsland ingekort, terwijl Gallant het team instrueert te blijven streven naar handhaving van “de dagelijkse routine van Israëlische burgers.”

Door JNS en World Israel News

De Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant heeft de afgelopen 36 uur verschillende situatiebeoordelingen gehouden met betrekking tot niet nader omschreven “veiligheidsincidenten.”

Gallant’s kantoor gaf dinsdagavond een ongewoon cryptische verklaring vrij, waarin werd bekendgemaakt dat de vergaderingen werden bijgewoond door hooggeplaatste ambtenaren, waaronder Israel Defense Forces chief Lt. Gen. Herzi Halevi en Israel Security Agency (Shin Bet) hoofd Ronen Bar.

Volgens de verklaring hebben de functionarissen Gallant voorlopige bevindingen in verband met de incidenten voorgelegd en heeft de minister van Defensie hen opgedragen “hun inspanningen voort te zetten om de dagelijkse routine van de Israëlische burgers te verzekeren”.

De ontwikkeling komt nadat de Israëlische autoriteiten een onderzoek waren gestart naar een explosie in het noorden van Israël afgelopen maandag, waarbij een man die op de snelweg Route 65 bij het knooppunt Megiddo reed ernstig gewond raakte. Shareef ad-Din, uit de Arabische stad Salem, raakte gewond toen rond 6 uur ’s ochtends een explosief ontplofte, waarschijnlijk een bermbom.

De betrokkenheid van de Shin Bet bij het onderzoek suggereert dat het defensie-apparaat gelooft dat de bomaanslag een daad van terrorisme kan zijn geweest.

Het blijft echter onduidelijk of de bomaanslag een van de incidenten is die de aanleiding vormden voor de situatiebeoordeling.

Ondertussen zou premier Benjamin Netanyahu om 17.00 uur naar Berlijn vertrekken en vrijdagochtend terugkeren. Vooral door het veiligheidsincident werd de reis onderbroken.

Netanyahu zou donderdag voor het eerst sinds zijn herovering van het premierschap bij de verkiezingen van november een ontmoeting hebben met bondskanselier Olaf Scholz. De gesprekken zouden gaan over de bestrijding van Iran, waarbij Netanyahu Scholz zou vragen er bij de EU op aan te dringen meer sancties op te leggen aan het regime in Teheran.

 

********************************

ENGLISH

Netanyahu has cut short his trip to Germany, while Gallant instructs team to continue striving to maintain “the daily routine of Israeli citizens.”

By JNS and World Israel News

Israeli Defense Minister Yoav Gallant has held several situational assessments over the past 36 hours with regard to unspecified “security incidents.”

Gallant’s office released an unusually cryptic statement on Tuesday evening, revealing that the meetings were attended by top-ranking officials, including Israel Defense Forces chief Lt. Gen. Herzi Halevi and Israel Security Agency (Shin Bet) head Ronen Bar.

According to the statement, the officials presented Gallant with preliminary findings related to the incidents, and that the defense minister had instructed them to “continue efforts to ensure the daily routine of Israeli citizens.”

The development comes after Israeli authorities launched an investigation into an explosion in northern Israel on Monday that seriously wounded a man driving along the Route 65 highway at the Megiddo Junction. Shareef ad-Din, from the Arab town of Salem, was wounded when an explosive device detonated at around 6 a.m. in an apparent roadside bombing.

The Shin Bet’s involvement in the probe suggests that the defense establishment believes the bombing may have been an act of terrorism.

However, it remains unclear whether the bombing is one of the incidents that prompted the situational assessments.

Meanwhile, Prime Minister Benjamin Netanyahu was supposed to leave for Berlin at 5 p.m. and was scheduled to return Friday morning. Due mainly to the security incident, the trip was delayed.

Netanyahu was scheduled to meet with Chancellor Olaf Scholz on Thursday for the first time since regaining the premiership in the November election. The talks were expected to focus on countering Iran, with Netanyahu asking Scholz to urge the EU to apply more sanctions on the regime in Tehran.