Eerste dienst van de nieuwe Messiaanse gemeente buiten Jeruzalem – Kehila Meshichit Mevasseret (Foto met dank)

Nederlands + English

Mevasseret Zion is een voorstad tien kilometer ten westen van Jeruzalem, aan weerszijden van de snelweg naar Tel-Aviv. Met zijn 25.000 inwoners is het een van de grootste en rijkste gemeenten in de omgeving van Jeruzalem. Tot voor kort was er geen Messiaanse gemeente in die stad, en de gelovigen in de stad bezochten gemeenten in Jeruzalem of andere steden.

Bron: Kehila News

Maar op vrijdag 17 september 2021 had ik het voorrecht om de allereerste bijeenkomst van een nieuwe Messiaanse gemeente in Israël bij te wonen, toen de nieuwe gemeente Mevasseret Zion werd geboren. De officiële naam is “Kehila Meshichit Mevasseret”, wat een dubbele betekenis heeft. “Messiaanse Congregatie van Mevasseret” of “Messiaanse Congregatie die [het evangelie] verkondigt”. Omdat de naam van de stad „verkondiger aan Sion” of „brenger van goed nieuws aan Zion” betekent. Het is ontleend aan de passage in Jesaja 40:9:  “Gij die goed nieuws brengt aan Sion (Mevasseret Zion), ga een hoge berg op. U die goed nieuws naar Jeruzalem brengt, verhef uw stem met een gejuich, verhef het, wees niet bang; zeg tegen de steden van Juda: ‘Hier is uw God!’” en dit is precies wat deze gemeente van plan is te doen.

De gemeente is de eerste dochtergemeente van de dertig jaar oude Jerusalem Assembly . Toen de gemeente van Jeruzalem bleef groeien en ze geen wens hadden om in een megakerk te veranderen, besloten ze een nieuwe gemeente te stichten. De afgelopen jaren heeft de Jerusalem Assembly ouderlingen aangesteld, opgeleid en toegerust, een geloofsverklaring geformuleerd, een gebouw gekocht en de lokale thuisgroep in Mevasseret gefaciliteerd om zich te ontwikkelen tot een onafhankelijke gemeente.

De eerste bijeenkomst vond buiten plaats, naast een parkeerplaats van een nabijgelegen nationaal park, aangezien het gebouw pas in januari 2022 klaar zal zijn. Ongeveer 100 mensen woonden het evenement bij, waaronder veel kinderen. De meesten zaten in rijen campingstoelen. Anderen zaten op grote buitenmatten die voor de gelegenheid waren neergelegd. Achter de gemeenteleden waren tafels opgesteld met eten, drinken en desserts voor de tijd van gemeenschap na de bijeenkomst. Gedurende de hele bijeenkomst stonden de sprekers voor een geweldig panoramisch uitzicht op de bergen van Jeruzalem.

Een van de hoofdvoorgangers, David, opende de bijeenkomst met de woorden: “Dertig jaar geleden veranderden 13 mensen van een huisgroep in wat nu de Jerusalem Assembly is”, en betuigde dank met het noemen van de namen van enkele van de oorspronkelijke 13 mensen die aanwezig waren op de bijeenkomst. “Uit die gemeente is deze gemeente geboren, Kehila Meshichit Mevasseret. Net als de moedergemeente zijn wij een gemeente van Joden en heidenen die geloven dat Yeshua onze Messias is, en dat verlossing alleen komt door wat hij voor ons deed aan het kruis om voor onze zonden te betalen. Vanavond vieren we het samen. We zullen kort onderwijs geven over parashat hashavua, we zullen aanbidding hebben, en Tibi [Frank, een van de hoofdvoorgangers] zal de preek houden. Laten we samen bidden.”

Eerste dienst van de nieuwe Messiaanse gemeente buiten Jeruzalem – Kehila Meshichit Mevasseret (Foto met dank)

Nadat hij de gemeente in gebed had geleid, droeg David de gemeente over aan het aanbiddingsteam, dat naar voren kwam voor een eerste lied. Het eerste lied ooit gezongen in de eerste bijeenkomst van deze gemeente was: “Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.” Na het lied was er een korte lering over de sidra, die die week Haazinu was. Na het onderricht leidde het aanbiddingsteam de gemeente in aanvullende liederen.

Na de aanbidding werden de kinderen naar hun Sabbatschool-lessen gestuurd en Tibi Frank kwam naar voren om de allereerste preek van de gemeente Mevasseret Zion te houden. Het was natuurlijk een preek over Jesaja 40.

“Shalom, en dank aan iedereen die is gekomen om deel te nemen aan onze vreugde”, begon hij, voordat hij de gemeente in gebed leidde. Na het gebed ging hij verder. “Dit is de openingsbijeenkomst van de Messiaanse Gemeente van Mevasseret. We danken God dat we deze bijeenkomst hier kunnen houden. Niet ver achter me, als je goed kijkt, zie je zelfs het gebouw dat wordt gebouwd. Met Gods genade en zijn hulp zullen we de komende maanden het gebouw betreden. We danken God dat de gemeente begint voordat het gebouw klaar is, want de gemeente is geen gebouw van dode stenen, maar van levende stenen. Wij zijn de gemeente. Dus ik ben blij dat iedereen die voor het openingsevenement is gekomen het gebouw niet ziet, maar je ziet hier het geestelijke gebouw dat de afgelopen weken, maanden, zelfs jaren is gebouwd. Dus ik ga je niet onze korte geschiedenis vertellen. De meesten van jullie weten het al. Ik wil me concentreren op het Woord van God. Sla met mij Jesaja 40 op en laten we de eerste 11 verzen lezen.”

Tibi hield een uitstekende preek over de betekenis van Jesaja 40, vooral gericht op de missie om te verkondigen: “Hier is uw God.” De meeste mensen van Israël accepteren niet dat Yeshua God is, en dat is wat onze missie is: naar Yeshua te wijzen en naar Israël uit te roepen: “Hier is uw God.”

In de preek wees Tibi er ook op dat de taal in vers 9 overschakelt van mannelijk naar vrouwelijk. Daarom is het Mevasseret Zion, in de vrouwelijke vorm. Waarom is dat? Omdat hij met ons praat, zijn bruid. “We moeten zijn als ‘Mevasseret Zion’, de verkondiger van Sion, die een hoge berg beklimt, wat een inspanning is, en de stem verheft met een uitroep, wat ook een inspanning is, en zonder angst verkondigt: ‘Hier is uw God.’ We moeten dit bericht authentiseren door het van dag tot dag te beleven,” zei Tibi. “Jesjoea zei dat een stad op een berg niet verborgen kan blijven. Laat onze gemeente zo zijn. Dus onze gemeente zal niet verborgen blijven vanwege de liefde en het licht van de Messias onder ons. Het brengt inspanning met zich mee, het brengt lijden met zich mee, het brengt dienstbaarheid met zich mee, het brengt doorzettingsvermogen met zich mee. Daarom, de slogan die we voor de gemeente hebben gekozen is ‘Samen dienen in geloof en de waarheid spreken in liefde’. Moge God ons helpen het te vervullen, zoals Yeshua deed. Hij diende in geloof tot zijn dood aan het kruis, en hij sprak Gods waarheid, maar hij deed dat in liefde, tot het einde. Moge God ons helpen het te behouden. We willen een gemeente zijn die de liefde van de Messias verkondigt en daarnaar leeft. We moeten trouw zijn in onze generatie, in onze plaats, en elke dag verkondigen: ‘Hier is uw God.’”

Na te hebben afgesloten met een slotgebed, vroeg Tibi de bezoekende ouderlingen van andere gemeenten om een ​​paar woorden te komen zeggen. De eerste was Meno Kalisher, hoofdvoorganger van de moedergemeente, de Jerusalem Assembly.

“Allereerst is het een spannende dag. Hoe vaak in ons leven hebben we de mogelijkheid om deel te nemen aan het oprichten van een nieuwe gemeente? Het is zo’n verbazingwekkende gebeurtenis, het is zo’n genade. Ik dank God ervoor. Tibi, het team dat je hier hebt is het fundament, niet voor een villa, maar voor een wolkenkrabber. Wat je hier hebt zijn parels, funderingspilaren. Ik bid dat deze gemeente een gemeente zal zijn die ’tot Zion proclameert’ (Mevasseret Zion). Ik wil jou en alle anderen aanmoedigen om de brieven aan de gemeenten in Openbaring hoofdstuk 2 en 3 te lezen. Lezen is een procedure die voorgangers nooit mogen vergeten. Als we ervoor zorgen dat we zijn zoals Smyrna en Philadelphia, zitten we goed. We hebben niet het recht om te zijn zoals de anderen. Moge God u zegenen.” Meno richtte toen zijn aandacht op een echtpaar dat nu in een gemeente in Yad HaShmona dient, maar die deel uitmaakten van de gemeente van Jeruzalem toen het begon, dertig jaar geleden, om hen te bedanken voor alles wat ze deden. Hij verklaarde dat ze, samen met een ander stel, op Paulus leken toen hij de kleine Timotheüs was. “Het is zo’n voorrecht dat je hier bent, zo’n zegen”, voegde hij eraan toe. “Bedankt. We hebben zoveel van je geleerd, dus ga daarmee door, en ik weet dat je dat zal doen.”

Het echtpaar in kwestie kwam naar voren en gaf hun zegen aan de nieuwe gemeente. ‘Shalom, beste vrienden,’ zei de echtgenoot. “We zijn zo blij om hier vandaag te zijn. Samen met Meno en Anat hebben we dertig jaar geleden een gemeente helpen oprichten. Bedankt dat je ons hebt uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag. Het is zo’n belangrijke dag, die we ons ons hele leven zullen herinneren, dat weet ik zeker. Het is het begin van een nieuwe plaatselijke gemeente in het Lichaam van de Messias hier, in Mevasseret Zion. We spraken en baden meer dan twintig jaar geleden met Meno en enkele andere mensen dat de gemeente van Jeruzalem op een dag een gemeentebaby zal krijgen. En vandaag is de dag aangebroken. We bidden dat deze gemeente sterk zal zijn. Dat het zal standhouden en gegrondvest zijn op waarheid. Dat u het Woord van God zult onderwijzen totdat de Messias terugkomt. Dat je vrucht zult hebben die blijft.”

Zijn vrouw voegde eraan toe: “Shalom aan de volgende generatie. We danken God voor de kans om hier te zijn. We willen alle eer aan God geven. Tegenwoordig maken we deel uit van iets dat veel groter is dan wijzelf. Vanwege de liefde van de Messias. Dat is het doel, dat is onze motivatie, want Hij is het waard. Soms is het moeilijk, maar Hij is het waard. Ik kan je uit ervaring vertellen dat er niets bevredigender is dan de Heer op deze manier te dienen. Deelnemen aan iets wat hij doet. Denk eraan hoe u kunt werken in geloof, in overeenstemming met hoop en liefde, niet in trots, angst of schuldgevoel. Moge God u zegenen om te doen wat juist is. Dien met heel je hart, en zelfs als er mislukkingen zijn, kun je voorwaarts gaan en geestelijke spieren ontwikkelen. Dat is wat ik vandaag voor je bid. Bedenk uit het Nieuwe Testament dat er geen hogere autoriteit is dan de plaatselijke gemeente. Investeer in alles, vervul alle taken van een plaatselijke gemeente: evangeliseren, onderwijzen, discipelen maken, dopen, gemeenschap hebben, dienen, zendelingen sturen, leidinggeven, geven, mededogen hebben en in de toekomst nog een gemeente stichten. Van deze plichten hangt de gezondheid van de gemeente af, dus je zult vrucht dragen die blijft.”

David Zadok, het hoofd van de Messiaanse uitgeverij HaGefen, en voorganger van de gemeente “Genade en Waarheid” in Kanot, dicht bij Gedera, kwam naar voren en voegde bemoedigende woorden toe, met een korte boodschap uit 2 Timoteüs 4. “Predik het woord; wees voorbereid in het seizoen en buiten het seizoen; corrigeer, berisp en moedig aan, met veel geduld en zorgvuldige instructie.”

Tot slot sprak Herbby Geer, voorganger van de All Nations Congregation, en vertegenwoordiger van de Southern Baptist Convention in Israël, ook een paar woorden. “We zijn verheugd om de start van een gemeente te zien. We hebben jarenlang gebeden voor een gemeente in Mevasseret Zion. De noodzaak is al zoveel jaren duidelijk en om u hier te zien staan ​​en Gods plan te vervullen is echt opwindend. We willen je op elke mogelijke manier bijstaan, voor je bidden. Moge het evangelie en het licht van Yeshua schijnen op iedereen om je heen. Ik zie dat jullie trouwe mensen zijn. Trouw aan Yeshua, en trouw om hem te zien als Messias en als God, en trouw aan zijn woord, om te doen wat hij wil dat deze gemeente doet. Vanuit ons hart bidden we, en we willen je zegenen, en als we kunnen, zullen we graag helpen met alles wat we kunnen. Dank God voor jullie, en voor ieder van jullie.

Hierna kwam Tibi naar voren met de andere ouderlingen en diakenen en deelde het Avondmaal uit met op de achtergrond muziek van een laatste aanbiddingslied. De bijeenkomst werd gesloten en de aanwezigen waren vrij om te eten en te drinken en samen te praten. De zon ging inmiddels onder en het prachtige uitzicht werd verduisterd, maar veel mensen bleven nog lang napraten nadat de vergadering voorbij was. Hoe vaak heb je tenslotte de kans om de allereerste vergadering van een nieuwe Messiaanse gemeente in Israël bij te wonen?

Bid dat God deze nieuwe gemeente zal zegenen en dat ze hun naam eer aan zullen doen, Kehila Meshichit Mevasseret.

“Noch degene die plant, noch degene die water geeft, is iets, maar alleen God, die dingen laat groeien.” 1 Kor. 3:7

 

 **************************
ENGLISH

First service of the new Messianic congregation outside of Jerusalem – Kehila Meshichit Mevasseret (Photo courtesy)

Mevasseret Zion is a suburb ten kilometers west of Jerusalem, straddling both sides of the highway to Tel-Aviv. With its 25,000 inhabitants, it’s one of the largest and wealthiest municipalities in the Jerusalem area. Until recently, there was no Messianic congregation in the city, and the believers in the city would attend congregations in Jerusalem or other cities.

Source: Kehila News

But on Friday, September 17, 2021, I had the privilege of attending the first-ever meeting of a new Messianic congregation in Israel, as the new congregation of Mevasseret Zion was born. The official name is “Kehila Meshichit Mevasseret,” which has a double meaning. “Messianic Congregation of Mevasseret,” or “Messianic Congregation which proclaims [the gospel]”

Because the name of the city means “proclaimer to Zion,” or “bringer of good news to Zion.” It is taken from the passage in Isaiah 40:9 – “You who bring good news to Zion (Mevasseret Zion), go up on a high mountain. You who bring good news to Jerusalem, lift up your voice with a shout, lift it up, do not be afraid; say to the towns of Judah, ‘Here is your God!’” – and this is exactly what this congregation intends to do.

The congregation is the first daughter-congregation of the thirty-year-old Jerusalem Assembly. As the Jerusalem Assembly kept growing, and they had no desire to turn into a mega-church, they decided to plant a new congregation. For the past few years, Jerusalem Assembly has been engaging, training, and equipping elders, formulated a statement of faith, purchased a building, and facilitated for the Mevasseret-based local home group to develop into an independent congregation.

The first meeting took place outside, next to a parking lot of a nearby national park, as the building won’t be ready until January 2022. About 100 people attended the event, including many children. Most sat in rows of camping chairs. Others sat on a large outdoors mats laid out for the occasion. Behind the congregants, tables were set up with food, drinks and deserts for fellowship time after the meeting. Throughout the meeting, the speakers stood in front of an amazing panoramic view of the Jerusalem Mountains.

One of the senior pastors, David, opened the meeting with the words: “Thirty years ago, 13 people of a home group turned into what is now the Jerusalem Assembly,” acknowledging the names of some of the original 13 people who were present at the meeting. “From that congregation, this congregation was born, Kehila Meshichit Mevasseret. Just like the mother congregation, we are a congregation of Jews and Gentiles who believe that Yeshua is our Messiah, and that salvation comes only through what he did for us on the cross to pay for our sins. Tonight we celebrate together. We will have a short teaching on parashat hashavua, we will have worship, and Tibi [Frank, one of the senior pastors], will deliver the sermon. Let’s pray together.”

First service of the new Messianic congregation outside of Jerusalem – Kehila Meshichit Mevasseret (Photo courtesy)

After leading the congregation in prayer, David handed the congregation over to the worship team, who came up for a first song. The first song ever sung in the first meeting of this congregation was “This is the Day that the Lord has made.” Following the song, there was a short teaching on the parasha, which that week was Haazinu. After the teaching, the worship team led the congregation in additional songs.

After the worship, the children were sent to their Sabbath School lessons, and Tibi Frank came up to deliver the first-ever sermon of the Mevasseret Zion congregation. It was, of course, a sermon on Isaiah 40.

“Shalom, and thank you to everyone who came to take part in our joy,” he started, before leading the congregation in prayer. After the prayer, he continued. “This is the opening meeting of the Messianic Assembly of Mevasseret. We thank God we can conduct this meeting here. Not far behind me, if you look carefully, you can even see the building which is being built. With God’s grace and his help, we will enter the building in the next few months. We thank God the congregation starts before the building is ready, because the congregation is not a building of dead stones, but of living stones. We are the congregation. So I’m happy that everyone who came for the opening event doesn’t see the building, but you see the spiritual building here that has been built during the past few weeks, months, even years. So I’m not going to tell you our short history. Most of you already know. I want to focus on the Word of God. Turn with me to Isaiah 40, and let’s read the first 11 verses.”

Tibi gave an excellent sermon on the meaning of Isaiah 40, especially focusing on the mission to proclaim “Here is your God.” Most of the people of Israel don’t accept that Yeshua is God, and that’s what our mission is – to point to Yeshua and shout to Israel “Here is your God.”

In the sermon, Tibi also pointed out that the language switches from masculine to feminine in verse 9. That’s why it’s Mevasseret Zion, in the feminine form. Why is that? Because he is talking to us, his bride. “We need to be like ‘Mevasseret Zion’ the proclaimer to Zion, who go up on a high mountain, which is an effort, and lift the voice with a shout, which is also an effort, and proclaim without fear ‘Here is your God.’ We need to authenticate this message by living it day by day,” Tibi said. “Yeshua said that a city on a mountain can’t be hidden. Let our congregation be like that. So our congregation won’t be hidden because of the love and the light of the Messiah among us. It entails effort, it entails suffering, it entails service, it entails perseverance. Therefore, the slogan we have decided upon for the congregation is ‘Serving together in faith, and speaking the truth in love.’ May God help us fulfill it, as Yeshua did. He served in faith until his death on the cross, and he spoke God’s truth, but he did so in love, until the end. May God help us maintain it. We want to be a congregation which proclaims the love of the Messiah and lives accordingly. We must be faithful in our generation, in our place, and proclaim every day ‘Here is your God.’”

After finishing with a closing prayer, Tibi asked the visiting elders from other congregations to come and say a few words. First up was Meno Kalisher, senior pastor of the mother congregation, the Jerusalem Assembly.

“First of all, it’s an exciting day. How many times in our lives do we have the opportunity to take part in the event of establishing a new congregation? It’s such an amazing occurrence, it’s such a grace. I thank God for it. Tibi, the team you have here is a foundation, not for a villa, but for a skyscraper. What you have here are pearls, foundation pillars. I pray this congregation will be a congregation which ‘proclaims to Zion’ (Mevasseret Zion). I want to encourage you and all the others to read the letters to the congregations in Revelation chapters 2 and 3. Reading that is a procedure pastors must never forget. If we make sure to be like Smyrna and Philadelphia, we are good. We have no right to be like the others. May God bless you.” Meno then turned his attention to a couple who now serve in a congregation in Yad HaShmona, but who were a part of the Jerusalem Assembly when it started, thirty years ago, thanking them for everything they did. He stated that they, together with another couple, were like Paul when he was little Timothy. “It’s such a privilege that you are here, such a blessing,” he added. “Thank you. We learned so much from you, so continue with that, and I know you do.”

The couple in question came forward and gave their blessings to the new congregation. “Shalom, dear friends,” the husband said. “We are so happy to be here today. We helped plant a congregation thirty years ago, together with Meno and Anat. Thank you for inviting us to take part in this day. It’s such an important day, which we will remember our whole lives, I’m sure. It’s the start of a new local congregation in the Body of the Messiah here, in Mevasseret Zion. We talked and prayed with Meno and some other people over twenty years ago that Jerusalem Assembly will one day have a congregational baby. And today the day has arrived. We pray this congregation will be strong. That it will stand and be founded on truth. That you will teach the Word of God until the Messiah comes back. That you will have fruit that remains.”

His wife added, “Shalom to the next generation. We thank God for the opportunity to be here. We want to give all glory to God. Today, we are a part of something much bigger than ourselves. Because of the love of the Messiah. That’s the goal, that’s our motivation, because he is worthy. Sometimes it’s hard, but he is worthy. I can tell you from experience that there is nothing more satisfying than serving the Lord like this. Taking part in something he does. Remember how to work in faith, according to hope, and love, not in pride, fear or guilt. May God bless you to do what’s right. Serve with all your hearts, and even if there are failures, you can go forward and develop spiritual muscles. That’s what I pray for you today. Remember from the New Testament that there is no higher authority than the local congregation. Invest in everything, fulfill all duties of a local congregation. To evangelize, to teach, to disciple, to baptize, have communion, serve, send missionaries, manage, give, have compassion, and plant another congregation in the future. On these duties, the health of the congregation depends, so you will give fruit that remains.”

David Zadok, the head of the Messianic publishing house HaGefen, and pastor of the congregation “Grace and Truth” in Kanot, close to Gedera, came up and added words of encouragement, giving a short message from 2 Timothy 4. “Preach the word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage—with great patience and careful instruction.”

Finally, Herbby Geer, pastor of the All Nations Congregation, and representative of the Southern Baptist Convention in Israel, also said a few words. “We are excited to see the start of a congregation. We have prayed for a congregation in Mevasseret Zion for many years. The need has been evident for so many years, and to see you stand here and fulfill God’s plan is really exciting. We want to stand by you in any way we can, pray for you. May the gospel and the light of Yeshua shine on everyone around you. I can see you are faithful people. Faithful to Yeshua, and faithful to see him as Messiah and as God, and faithful to his word, to do what he wants this congregation to do. From our heart we pray, and we want to bless you, and if we can, we will gladly help with anything we can. Thank God for you, and each and every one of you. We are excited to see what God will do through you.”

After this, Tibi came forward with the other elders and deacons and distributed communion to the background music of a final worship song. The meeting was dismissed, and the attendees were free to eat and drink and fellowship together. The sun was setting by now, and the beautiful view was darkened, but many people stayed and talked for long after the meeting was over. After all, how often do you have the opportunity to attend the first ever meeting of a new Messianic congregation in Israel?

Pray God will bless this new congregation, and may they live up to their name – Kehila Meshichit Mevasseret.

“Neither the one who plants, nor the one who waters is anything, but only God, who makes things grow.” 1 Cor. 3:7