2023-06-02: Palestijnse peuter en zijn vader neergeschoten door terroristen die mis schoten op IDF post – Palestinian toddler and his father shot by terrorists who misfired at IDF post.

– Een driejarige Palestijns kind en zijn vader zijn neergeschoten en gewond geraakt bij een vermoedelijke terroristische aanslag op een IDF-post in Judea en Samaria. Andere inzittenden in het voertuig raakten niet gewond.
– A three-year-old Palestinian and his father were shot and injured in a suspected terrorist attack at an IDF post in Judea and Samaria. There were other occupants in the vehicle who were not injured.

Lees verder

2023-06-02: IAEA accepteert Irans leugens over nucleaire installaties – IAEA accepted Iran’s lies over nuclear site

– Israël heeft donderdag zijn verontwaardiging geuit over de beslissing van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) om een onderzoek naar een niet-aangegeven Iraanse nucleaire installatie af te sluiten, en waarschuwt dat dit “extreem gevaarlijke gevolgen” kan hebben.
– Israel on Thursday expressed outrage over the decision by the International Atomic Energy Agency (IAEA) to close an investigation into an undeclared Iranian nuclear site, warning that could have “extremely dangerous consequence.

Lees verder

2023-06-01: Homesh yeshiva verhuisd naar permanente locatie op overheidsgrond – Homesh yeshiva moved to permanent site on state-owned land

– “Dit is een historisch moment, een stap in de richting van het rechtzetten van de verschrikkelijke en onterechte verwijdering uit Samaria”, zegt het hoofd van de regionale raad van Samaria. Washington ‘diep verontrust’
– “This is a historic moment, a step toward rectifying the terrible injustice of the expulsion from Samaria,” says Samaria Regional Council head. Washington deeply troubled.

Lees verder

2023-05-31: Knessetlid is voor ontmoeting met hoge Palestijnse functionaris die ‘kernwapens’ tegen Israël zou gebruiken – Knesset member to meet with senior Palestinian official who would ‘use nuclear weapons’ on Israe

– Labour MK Gilad Kariv zal deze zondag naar Ramallah reizen voor een ontmoeting met Fatahhoofd Jibril Rajoub , die de alom impopulaire en ziekelijke president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, probeert te vervangen.
– Labor MK Gilad Kariv will be traveling to Ramallah this Sunday to meet with Fatah senior Jibril Rajoub, who is seeking to replace the widely unpopular and ailing octegenarian Palestinian Authority President Mahmoud Abbas.

Lees verder

2023-05-31: Mossad-agent omgekomen in gekapseisde boot in Italië, overlevende agenten terug naar Israël met reddingsvlucht – Mossad agent killed in capsized boat in Italy, surviving agents spirited back to Israel on emergency flight

– Volgens de Italiaanse krant ‘La Repubblica,’ was de overleden man een voormalige Mossad ambtenaar, maar zijn naam werd niet genoemd vanwege Israëlische gevoeligheden. Volgens de krant vervoerde de noodlottige boot in totaal 23 personen toen de boot kapseisde.
– According to the Italian newspaper ‘La Repubblica,’ the deceased man was a former Mossad official, but his name was withheld due to Israeli sensitivities. According to the publication, the ill-fated boat carried a total of 23 individuals at the time that it capsized

Lees verder

2023-05-30: Palestijnse terreurgroep leidt internationaal studentenuitwisselingsprogramma – Palestinian terrorist group running international student exchange program

– Dekmantel organisatie voor de PFLP – de terreurgroep die Rina Shnerb vermoordde – werkt samen met scholen in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk als onderdeel van een studentenuitwisselingsprogramma, onthult waakhondgroep.
– Front organization for the PFLP – the terrorist group which murdered Rina Shnerb – is working with schools in the UK and France as part of a student exchange program, watchdog group reveals.

Lees verder

2023-05-30: Premier richt zich op VS na wegwerken binnenlandse hindernissen; Dermer leidt inspanning – PM turns focus on US after clearing domestic hurdles; Dermer to lead effort

– Aangezien de premier nog geen uitnodiging voor het Witte Huis heeft ontvangen, fungeert zijn naaste medewerker, minister van Strategische Zaken Ron Dermer, als contactpersoon met de regering.
– As the prime minister is yet to receive an invitation to the White House, his close associate, Strategic Affairs Minister Ron Dermer, acts as a liaison vis-à-vis the administration.

Lees verder

2023-05-26: Wat is Shavuot – het Wekenfeest? – What is Shavuot – the Feast of Weeks?

– Het feest van Sjavoeot, bij veel christenen bekend als het Wekenfeest, is een van de drie pelgrimsfeesten in de Bijbel. Het bijbelse feest Shavuot heeft een messiaanse connectie met de gebeurtenissen van Pinksteren.
– The Feast of Shavuot, known to many Christians as the Feast of Weeks, is one of three pilgrimage festivals in the Bible. The biblical feast of Shavuot has a messianic connection with the events of Pentecost

Lees verder

2023-05-26: BBC “wakkert terrorisme aan”, zegt MK; schrijft brief waarin verandering wordt geëist – BBC ‘fanning terrorism,’ MK says; pens letter demanding change

– De omroep BBC moet stoppen met zijn beleid om Israëlische nederzettingen “illegaal” te noemen en tegelijkertijd zelfs het gebruik van het woord “terrorist” te verbieden, eiste MK Ohad Tal in een brief aan de mediagigant.
– The broadcaster BBC must stop its policy of calling Israeli settlements ‘illegal’ while banning even the use of the word ‘terrorist,’ MK Ohad Tal demanded in a letter to the media giant.

Lees verder

2023-05-26: EU-gezant: “Gebied A en B bestaan niet, het is allemaal Palestina” – EU envoy: ‘No such thing as Area A and B, it’s all Palestine’

– De Duitse diplomaat Sven Kühn von Burgsdorff, die de Europese Unie vertegenwoordigt in Judea, Samaria en Gaza, zei woensdag tijdens een bezoek aan Samaria: “Er bestaat niet zoiets als Area B en C, het is allemaal Palestina.”
– German diplomat Sven Kühn von Burgsdorff, who represents the European Union in Judea, Samaria and Gaza, said on Wednesday during a visit to Samaria, “There is no such thing as Area B and C, it’s all Palestine.”

Lees verder

2023-05-25: Achter de schermen: Hoe heeft de IDF de terreur infrastructuur van de Islamitische Jihad vernietigd? – Behind the scenes: How did the IDF destroy Islamic Jihad terror infrastructure?

– In een interview beschreven commandanten van de inlichtingendienst van de IDF de topdoelen die de luchtmacht in de loop van vijf dagen eerder deze maand heeft vernietigd. Waaronder een tunnel diep onder de grond waarin de grootste raketproductie faciliteit van de PIJ zich bevond.
– In an interview, commanders in the IDF’s intelligence branch described the high-quality targets that the air force destroyed over the course of five days earlier this month. included a tunnel deep underground that contained the PIJ’s largest rocket-producing facility.

Lees verder

2023-05-25: Shin Bet pakt Arabisch-Israëlische Hamas-rekruut op die een bus wilde opblazen – Shin Bet busts Arab-Israeli Hamas recruit planning to bomb a bus

– Een 20-jarige Israëlische burger van Arabische afkomst werd gerekruteerd door de terreurgroep Hamas in Gaza en beraamde een aanslag in de Joodse Staat voordat hij werd gearresteerd door de Shin Bet
– A 20-year-old Israeli citizen of Arab descent was recruited by the Hamas terror group in Gaza and was plotting to carry out an attack in the Jewish State before being arrested by the Shin Bet security agency.

Lees verder

2023-05-24: ‘Joodse Jihad?: wilde opruiing van ex-Shin Bet-hoofden moet stoppen – ‘Jewish Jihad’? Ex-Shin Bet heads’ wild incitement must stop

– Het voormalige hoofd van de legendarische Shin Bet-veiligheidsdienst maakte opruiende opmerkingen tegen religieuze Joodse parlementsleden tijdens een recent links protest, waarbij die werden afgeschilderd als een grote bedreiging voor het voortbestaan van Israël.
– The former head of the storied Shin Bet security agency made incendiary comments against religious Jewish lawmakers at a recent left-wing protest, painting them as a major threat to Israel’s continued existence.

Lees verder

2023-05-23: ‘Om zijn [Abbas’] aandacht te trekken, houdt Netanyahu deze week de kabinetsvergadering in de oude stad van Jeruzalem – ‘To get his [Abbas’] attention, Netanyahu holds this week’s cabinet meeting in Jerusalem’s Old City

– “In tegenstelling tot wat Abu Mazen [alias Abbas] enkele dagen geleden zei, waren we hier duizenden jaren geleden en zullen we hier over duizenden jaren nog steeds zijn.”
– “In contrast to what Abu Mazen [aka Abbas] said several days ago, we were here thousands of years ago and will still be here thousands of years from now.”

Lees verder

2023-05-22: Jordanië beschimpt Ben-Gvir over bezoek Tempelberg – Jordan blasts Ben-Gvir over Temple Mount visit

– De minister van nationale veiligheid bezoekt de heilige plaats voor de tweede keer als lid van de regering van premier Benjamin Netanyahu. Dit is “een provocerende stap die wordt veroordeeld en een gevaarlijke en onaanvaardbare escalatie”, aldus het Jordaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.
– The national security minister visits the holy site for the second time as a member of Prime Minister Benjamin Netanyahu’s government. This is “a provocative step that is condemned, and a dangerous and unacceptable escalation,” Jordan’s Foreign Ministry says.

Lees verder

2023-05-22: David’s sling is Israëls nieuwste verdediging tegen terreurraketten – David’s sling is Israel’s newest defense against terror rockets

– David’s Sling maakte zijn debuut tijdens de laatste Shield and Arrow campagne tegen terroristen uit Gaza. Tijdens het eerste operationele debuut onderschepte David’s Sling twee Islamitische Jihad-raketten die op centraal Israël werden afgevuurd.
– David’s Sling made its debut during the latest Shield and Arrow campaign against Gaza based terrorists. During its first operational debut, David’s Sling intercepted two Islamic Jihad rockets fired at central Israel.

Lees verder

2023-05-17: Klimaatactivisten bezetten UvA en roepen op tot Intifada: ‘Ze roepen op tot vermoorden van Joden’ – Climate activists occupy UvA and call for Intifada: ‘They call for killing Jews’

– Dinsdagavond werd de Universiteit van Amsterdam (UvA) bezet door klimaatactivisten. Maar ditmaal bleef het niet enkel bij een klimaatbezetting: diverse activisten zagen ook hun kans schoon om op te roepen tot een Intifada. Intifada betekent letterlijk ‘opstand’ of ‘afschudding’ en zou volgens het CIDI een oproep zijn ’tot het vermoorden van Joden’.

On Tuesday night, the University of Amsterdam (UvA) was occupied by climate activists. But this time it was not just a climate occupation: several activists also saw their chance to call for an Intifada. Intifada literally means “uprising” or “shaking off” and, according to the CIDI, would be a call “to kill Jews.

Lees verder

2023-05-17: Israël heeft een nieuw beleid nodig om Hamas uit zijn comfort-zone te duwen – Israel needs a new policy to push Hamas out of its comfort zone

– De in Gaza heersende terreurgroep geniet van de economische voordelen van de wapenstilstand met Israël en het opbouwen van zijn strijdkrachten, terwijl de Palestijnse Islamitische Jihad de strijd voortzet.
– The Gaza-ruling terror group is enjoying the economic benefits of detente with Israel and building its forces, while allowing Palestinian Islamic Jihad to keep up the fighting.

Lees verder

2023-05-16: Grote grondoperatie in Gaza onvermijdelijk, waarschuwt Israëlische minister – Major ground operation in Gaza inevitable, warns Israeli minister

– “Het zal nodig zijn het probleem bij de wortel aan te pakken,” zei hij. “Naar mijn mening zullen we uiteindelijk Gaza moeten ontmantelen en haar van haar wapens ontdoen.”
– “It will be necessary to take care of the root of the problem,” he said. “In my opinion, at the end we’ll have to dismantle Gaza and disarm it of its weapons.”

Lees verder

2023-05-16: Geleerden geven uitleg over de tablet (met vloek) van de berg Ebal met de oudste Hebreeuwse tekst – Scholars expound on Mount Ebal curse tablet with oldest Hebrew text

– Een loden tablet gevonden op een plek waar miljoenen joden en christenen geloven dat de Israëlitische leider Jozua een altaar heeft gebouwd, bevat de oudste Hebreeuwse tekst die ooit in het land Israël is gevonden, evenals de naam van God
– A lead tablet found at a site where millions of Jews and Christians believe the Israelite leader Joshua built an altar contains the oldest Hebrew text ever found in the Land of Israel as well as the name of God

Lees verder

2023-05-15: Nu het staakt-het-vuren met de Palestijnse Islamitische Jihad stand lijkt te houden, heft de IDF de beperkingen voor het zuiden van Israël op – As ceasefire with Palestinian Islamic Jihad appears to hold, IDF removes restrictions for southern Israel

– Het door Egypte overeengekomen staakt-het-vuren maakte een einde aan vijf dagen van intens conflict tussen Israël en de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ), dat uitbrak nadat Israël dinsdagavond een gerichte aanval had uitgevoerd waarbij drie PIJ-leiders werden gedood.
– The Egyptian-negotiated ceasefire ended five days of intense conflict between Israel and Palestinian Islamic Jihad (PIJ) that erupted after Israel carried out a targeted strike on Tuesday night, killing three PIJ leaders.

Lees verder

2023-05-12: Israël waarschuwt voor ‘significante’ reactie als raketbeschietingen doorgaan; besprekingen over bestand opgeschort – Israel warns of ‘significant’ response as rocket fire continues; truce talks suspended

– Operatie Shield en Arrow is vrijdag voortgezet toen Israëlische gevechtsvliegtuigen terreurdoelen in Gaza troffen en terroristen meer raketten afvuurden vanuit de Gaza strook. Voor het eerst in de huidige gevechtsronde wordt een raket gelanceerd in de richting van Jeruzalem.
– Operation Shield and Arrow continued Friday as Israeli warplanes struck terror targets in Gaza and terrorists fired more rockets from the strip. A missile is launched toward Jerusalem for the first time in the current round of fighting.

Lees verder

Nieuwsbrief

Geef u op voor het Nieuws Weekoverzicht
nieuwsbrief@israelcnn.com

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...