2022-01-21: Boekrecensie: De boycot van Israël – Book Review: The Boycott of Israel

– Van Kees Broer verscheen recent opnieuw een zeer lezenswaardig boek: ‘De boycot van Israël’, uitgegeven via het CIDI. Het beschrijft de anti-Israëlische boycotbeweging in Nederland. Eerderverscheen zijn eerste boek ‘Vijftig jaar Palestina Komitee’.
– Kees Broer recently published another very readable book: ‘The Boycott of Israel’, published through the CIDI. It describes the anti-Israel boycott movement in the Netherlands. Earlier he published his first book ‘Fifty years Palestine Komitee’.

Lees verder

2022-01-21: Israël bereidt VN-resolutie voor om ontkenning holocaust tegen te gaan – Israel Preparing UN Resolution to Combat Holocaust Denial.

– Israël vraagt de Algemene Vergadering van de VN om unaniem een resolutie aan te nemen die het ontkennen van de Holocaust veroordeelt en alle landen en sociale media platforms oproept om antisemitisme te bestrijden.
– Israel is asking the UN General Assembly to unanimously adopt a resolution that condemns Holocaust denial and urges all countries and social media platforms to fight anti-Semitism.

Lees verder

2022-01-19: Rechter vaardigt bevel tot sloop uit tegen “andere moskee met gouden koepel” in Jeruzalem – Court issues demolition order on Jerusalem’s “other gold-domed mosque”

– Dit is een enorme constructie, op zeer grote schaal, gebouwd zonder vergunning, zonder planning, als een voldongen feit is geplaatst, terwijl de rechtsstaat gewelddadig en schaamteloos wordt genegeerd.
– This is a huge construction, on a very large scale, built without a permit, without planning, while placing a finished fact on the ground, while violently and blatantly disregarding the rule of law.

Lees verder

2022-01-18: Israël betaalt dubbel voor Duitse onderzeeërs – Israel to pay double for German submarines

– Het Israëlische ministeriële comité voor defensie-aankopen heeft zondag toestemming gegeven voor een betaling waarbij de staat het dubbele zal betalen van het oorspronkelijke bedrag voor drie Duitse onderzeeërs.
– Israel’s ministerial defense procurement committee on Sunday authorized a payment that will see the state pay double the original sum for three German submarines.

Lees verder

2022-01-13: Hamas ontmoet Iran; roept alle moslimlanden en Arabische landen op zich te verenigen in de oorlog tegen Israël – Hamas meets with Iran; Calls on all Muslim, Arab countries to unite in war against Israel

– Volgens een bericht van het Iraanse persbureau Mehr News Agency zei de minister van Buitenlandse Zaken dat Teheran “het kindermoordende Israëlische regime” veroordeelt dat door het Westen wordt gesteund.
– According to a report published in Iran’s Mehr News Agency, the foreign minister said Tehran condemns “the child-killing Israeli regime” that the West supports.

Lees verder

2022-01-12: Arabische rellen Bedoeïen proberen trein te laten ontsporen vanwege aanplant bomen in Negev – Bedouin Arabs riot, attempt to derail train over tree planting in Negev

– De zuidelijke Negev-regio van Israël, waar bewoners al lang klagen over een ontwrichting van de openbare orde, werd dinsdag opgeschrikt door rellen waarbij 18 arrestaties werden verricht
– Israel’s southern Negev region, where residents have long complained about a breakdown in law and order, on Tuesday which saw 18 arrests.

Lees verder

2022-01-12: Hoe 19e-eeuwse westerse archeologen Jeruzalem tot een zionistische droom maakten – How 19th Century Western Archaeologists Made Jerusalem a Zionist Dream

– De zoektocht naar Bijbelse schatten die in de 19e eeuw begon, veranderde fundamenteel de manier waarop westerlingen, inclusief joden, Jeruzalem zagen. De gevolgen waren enorm.
– The search for biblical treasures starting in the 19th century fundamentally changed the way Westerners, including Jews, saw Jerusalem. The consequences were enormous.

Lees verder

2022-01-07: Nederland: Oud-premier Van Agt beschuldigde Israël van het vergiftigen van Palestijnen – Netherlands: Former Prime Minister Van Agt accused Israel of poisoning Palestinians

– Dries van Agt, zei in een interview voor een onlangs uitgezonden documentaire dat Israëlische kolonisten hun Palestijnse buren in 2015 vergiftigden, een eeuwenoude antisemitische bloedlaster.
– Dries van Agt, said in an interview for a recently aired documentary that Israeli settlers poisoned their Palestinian neighbors in 2015, he was repeating a centuries-old anti-Semitic blood libel.

Lees verder

2022-01-06: IDF gaat gevechtseenheid voor religieuze vrouwen oprichten, ondanks rabbinale bezwaren – IDF to create combat unit for religious women, despite rabbinical objections

– IDF werkt aan oprichting van uitsluitend vrouwelijke gevechtseenheden om religieuze Joodse vrouwen tegemoet te komen De leidende Religieus Zionistische rabbijn is tegen vrouwen in gevechtsrollen.
– IDF gearing up to create female-only combat units to accommodate religious Jewish women; leading Religious Zionist rabbi opposed to women in combat roles.

Lees verder

2022-01-05: VN-vredesmacht aangevallen in Zuid-Libanon nabij Israëlische grens – UN peacekeeping forces attacked in southern Lebanon near Israeli border

– BEIRUT – Onbekende daders hebben een groep VN-vredeshandhavers in Zuid-Libanon aangevallen, hun voertuigen vernield en officiële voorwerpen van hen gestolen, zei een VN-official woensdag.
– BEIRUT — Unknown perpetrators attacked a group of United Nations peacekeepers in southern Lebanon, vandalizing their vehicles and stealing official items from them, a UN official said Wednesday.

Lees verder

2021-12-31: DEEL 5: Joodse Getuigenis aangaande vergelijking van nu met de Nazitijd – PART 5: Jewish Testimony regarding comparison of today with Nazi times

– N.a.v. het kort geding op 15 dec. jl. van het Cidi tegen Thierry Baudet, van de FVD, heeft een aantal overlevenden en nabestaanden van de Holocaust Thierry Baudet als steunbetuiging een getuigenis toegestuurd.
– As a result of the summary proceedings on Dec.15 by the Cidi against Thierry Baudet, of the FVD, a number of Holocaust survivors and relatives have sent Thierry Baudet a testimony in support.

Lees verder

Volg ons / Follow us

Recent Videos

Bezig met laden...