02 oktober 2018

Christelijke organisatie in het zonnetje gezet voor steun in tijden van terreur – Christian group honored for support in face of terror

Krater na een brand in Be'eri Forrest (Foto: Eliyahu Hershkovitz) - Crater after a fire in Be'eri Forrest (Photo: Eliyahu Hershkovitz)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS   

In Kibbutz Magen vond vandaag een speciale ceremonie ter ere van de pro-Israëlische christelijke organisatie ICEJ plaats, georganiseerd door burgemeester Gadi Yarkoni en de regionale raad van Eshkol

Bron: JPOST, TAMARA ZIEVE, 2 oktober 2018


Israëlische dorpen in het grensgebied met Gaza uitten vandaag hun dankbaarheid aan de International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ) voor het verlenen van ondersteuning en assistentie aan bewoners, die sinds maart 2018 bijna dagelijks met branden worden geconfronteerd door brandgevaarlijke vliegers en ballonnen. De branden hebben ernstige schade aangericht en duizenden hectares akkers en boomgaarden in de as gelegd.

De bewoners in het Zuiden van Israël kregen ook te maken met een nieuwe zomer van raketten, toen het conflict tussen Hamas en Israël escaleerde.

De ICEJ reageerde door 17 all-terrain bluswagens en 7 mobiele stalen schuilkelders te doneren, in samenwerking met hun lokale ngo-partner Operation Lifeshield.

In Kibbutz Magen werd vandaag daarom een speciale ceremonie ter ere van de pro-Israëlische christelijke organisatie gehouden, georganiseerd door burgemeester Gadi Yarkoni en de regionale raad van Eshkol. De ceremonie volgde op de inwijding van een mobiele schuilkelder van een jeugdsportclub in Kibbutz Magen, die werd geschonken door de Zwitserse tak van ICEJ.

De delegatie, onder leiding van ICEJ voorzitter Dr. Juergen Buehler, bezocht een observatiepost van het IDF met uitzicht op Gaza bij Kissufim, waar afgevaardigden werden geïnformeerd over veiligheidsmaatregelingen door het Hoofd Beveiliging van de regio Eshkol, Elan Isaacson, en een demonstratie kregen te zien van de nieuwe bluswagens.

"Deze schuilkelders en brandbestrijdingsapparatuur hebben niet alleen te maken met het waarborgen van de veiligheid van onze mensen en middelen van bestaan”, zei Yarkoni. "Het gaat ook om onze emotionele veiligheid. We zijn het ICEJ zo dankbaar, dat ze ons deze zomer geholpen hebben in onze tijden van nood”.

"Het is een kernmissie van de Christian Embassy om er te zijn voor de Israëli's wanneer je geconfronteerd wordt met crisissen en uitdagingen”, zei dr. Bühler. "We weten dat onze hulp bijdraagt aan een stuk gemoedsrust, als je elke dag je kinderen naar school en naar een sportclub brengt en je dat kan doen in de wetenschap dat ze veilig zijn. En we bewonderen de standvastigheid van de inwoners van deze regio en hoe sterk zij zijn gebleven, in jaren van belemmering door raketten en nu door aanvallen van brandstichting”.

De nieuwe all-terrain bluswagens kunnen worden gebruikt om off-road gebieden te bereiken die niet toegankelijk zijn voor reguliere brandweerwagens, en daardoor brandweerlieden te helpen met het blussen van branden op de velden en boomgaarden van de Eshkol-regio.

Elf trailers werden geschonken door Kenneth Copeland Ministries en Eagle Mountain International Church, en de andere zes door ICEJ vestigingen in de VS, Canada, Finland, Duitsland en verschillende andere landen. Zes van de nieuwe mobiele schuilkelders werden door ICEJ Zwitserland ter beschikking gesteld via giften van de familie Rudolf & Helga Frei. De all-terrain bluswagens kosten elk $ 15.500, en de mobiele stalen schuilkelders elk $ 25.000, wat in de afgelopen maanden een totale schenking van $ 438.500 opleverde.

Het ICEJ heeft nu de afgelopen 12 jaar, 70 mobiele schuilkelders gedoneerd aan de dorpen in de grensgebieden met Gaza via Operation Lifeshield, dat onder leiding staat van Rabbi Shmuel Bowman.

_______________

ENGLISH    

A special ceremony honoring the pro-Israel Christian organization was held in Kibbutz Magen, hosted by Mayor Gadi Yarkoni and the Eshkol Regional Council

By: JPOST, TAMARA ZIEVE, October 2, 2018

 

Israeli communities near the border with Gaza expressed gratitude on Tuesday to the International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ) for providing support and assistance to residents who endured fires sparked by incendiary kites and balloons on an almost daily basis since March. The fires have caused serious damage and have destroyed thousands of acres fields and orchards in the area.

Southern residents withstood another summer of rockets as the conflict between Hamas and Israel intensified.

The ICEJ responded by donating 17 all-terrain fire-fighting trailers and 7 portable, steel bomb shelters, all in cooperation with their local NGO partner Operation Lifeshield.

A special ceremony honoring the pro-Israel Christian organization was held in Kibbutz Magen, hosted by Mayor Gadi Yarkoni and the Eshkol Regional Council. The ceremony followed the dedication of a bomb shelter at a youth sports club in Kibbutz Magen, which was donated by the ICEJ-Swiss branch.

The delegation, headed by ICEJ president Dr. Juergen Buehler, visited an IDF observation post overlooking Gaza near Kissufim, where delegates received a security briefing from the Eshkol Region’s chief security officer, Elan Isaacson, and saw a demonstration of the new fire-fighting trailers.

“These bomb shelters and fire-fighting equipment are not only about protecting the safety of our people and livelihoods”, said Yarkoni. “They are also about our emotional security. We are so grateful to the ICEJ for helping us in our hour of need this summer”.

“It is a core mission of the Christian Embassy to be there for Israelis whenever you face crises and challenges", said Dr. Buehler. “We know our assistance helps ensure that as you send your children to school and to sports club every day, you do so with the peace of mind that they will be safe. And we so much admire the steadfastness of the residents of this region and how you have stayed strong throughout the years of rocket barrages and now arson attacks".

The new all-terrain fire-fighting trailers can be used to reach off-road areas inaccessible to regular firetrucks, aiding firefighters to put out blazes deep in the fields and orchards of the Eshkol Region. Eleven trailers were donated by Kenneth Copeland Ministries and Eagle Mountain International Church, and the other six by ICEJ branches in the US, Canada, Finland, Germany, and several other nations.

Six of the new mobile bomb shelters were provided by ICEJ-Switzerland through donations made by the Rudolf & Helga Frei family. The fire-fighting trailers cost $15,500 each, and the bomb shelters are $25,000 each, for a total donation of $438,500 over recent months.

The ICEJ has now donated 70 mobile bomb shelters to the Gaza periphery communities over the past 12 years through Operation Lifeshield, which is directed by Rabbi Shmuel Bowman.