04 oktober 2018

​Israëlische organisaties starten met hulp operaties in Indonesië na aardbeving en tsunami - Israeli organizations begin relief operations in Indonesia after earthquake and tsunami

De Indonesische marine bereidt hulppakketten voor om aan slachtoffers van de aardbeving en de tsunami in Palu bij Koarmada II haven in Surabaya, Oost-Java, uit te delen (Foto: ANTARA/DIDIK SUHARTONO/VIA REUTERS) - Indonesian navy prepare packages of aid to distribute to victims of the earthquake and tsunami in Palu at Koarmada II port in Surabaya, East Java (Photo: ANTARA/DIDIK SUHARTONO/VIA REUTERS)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het Amerikaans-Joodse distributiecomité (JDC) gaat in de nasleep van de aardbeving en tsunami, noodhulpdiensten en -benodigdheden naar Indonesië sturen

Bron: JPOST, JEREMY SHARON, 2 oktober 2018


Verschillende Joodse organisaties zijn begonnen met het verstrekken van noodhulpdiensten aan mensen die zijn getroffen door de zware aardbeving en tsunami, die vrijdag op het eiland Sulawesi in Indonesië plaatsvonden.

Het dodental van de ramp steeg dinsdag van een eerder gerapporteerde 844 tot bijna 1350, volgens het Indonesische nationale rampen agentschap, terwijl minstens 68.000 mensen hun huis hebben verloren.

Het Amerikaans-Joodse distributiecomité (JDC) stuurt medische spoedhulp, goederen - zoals dekzeilen, matrassen, dekens, generatoren, water en voedsel – naar het rampgebied en biedt psychosociale ondersteuning via een lokale organisatie waarmee het samenwerkt. Deze organisatie heeft een team in de stad Palu, getroffen door de tsunami, bestaande uit medisch personeel, een psychosociaal expert en vrijwilligers.

“Psychosociale hulp voor families van slachtoffers, inclusief traumatherapie, is van cruciaal belang in rampgebieden”, zei Maya Kroituro, directeur planning en operaties afdeling rampenbestrijding van JDC. “Deze dienstverlening helpt minderjarigen die hun ouders hebben verloren te herenigen met andere leden van hun familie en biedt ook psychologische hulp voor mensen die naaste familieleden hebben verloren - wat cruciaal is voor het bevorderen van hun fysieke en langdurige herstel na rampen”, zegt Kroituro.

De JDC is in Indonesië actief sinds de catastrofale tsunami in de Indische Oceaan in 2004, die ongeveer 227.000 mensen heeft gedood, en heeft de afgelopen zes jaar een psychosociaal curriculum ontwikkeld in samenwerking met zijn lokale partner voor rampen, zoals vorige week op Sulawesi.

De vertegenwoordiger van JDC in Indonesië houdt zich, in samenwerking met zijn wereldwijde rampenresponsteam, ook bezig met het evalueren van behoeften en werkt samen met lokale organisaties om kwetsbare groepen te beschermen, waaronder vrouwen, kinderen en ouderen.

"Onze harten gaan opnieuw uit naar de Indonesische bevolking, die in de afgelopen maanden twee tragische rampen heeft doorgemaakt en die onmiddellijke zorg en hulpmiddelen nodig hebben om zich beter voor te bereiden op toekomstige crisissen”, zei JDC CEO David M. Schizer, verwijzend naar de aardbeving in Lombok afgelopen augustus, waarbij meer dan 550 mensen zijn omgekomen.

"Joden over de hele wereld komen samen om de afsluiting van ons High Holiday seizoen te vieren, we zijn ons heel erg bewust van onze eigen zegeningen, en daarmee van onze verantwoordelijkheid om een gebroken wereld te helpen en de noodzaak om nu te handelen, om hoop te bieden aan degenen die te maken hebben zoveel wanhoop”, zei hij.

IsraAid, een Israëlische NGO, neemt ook deel aan hulp operaties, waarbij een klein team van ongeveer vijf werknemers naar verwachting deze week vertrekt naar Indonesië, ondanks het feit dat Israël geen diplomatieke betrekkingen onderhoudt met het land, waar de meerderheid van de bevolking moslim is. Het team verdeelt noodhulp zoals voedsel, water, dekens en tenten en begint ook met het beoordelen van de behoeften van de getroffen bevolking op de lange termijn.

Ook de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde World Jewish Relief is een actie 'Aardbeving en Tsunami Indonesië' gestart, en hoopt voedsel, water, medische en hygiënische voorzieningen, sanitaire voorzieningen en onderdak te bieden aan degenen, die door de ramp zijn getroffen.

_____________

ENGLISH    

The American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) has planned to send emergency medical services and supplies to Indonesia after the earthquake's and tsunami's aftermath

By: JPOST, JEREMY SHARON, October 2, 2018

 

Several Jewish organizations have begun providing emergency relief services to those affected by the severe earthquake and tsunami that struck the island of Sulawesi, in Indonesia, on Friday.

The death toll from the disaster rose sharply on Tuesday from a previously reported 844 to almost 1,350, according to Indonesia’s national disaster agency, while at least 68,000 people have lost their homes.

The American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) is sending emergency medical services, supplies – such as tarpaulins, mattresses, blankets, electrical generators, water and some food assistance – and psychosocial support through a local organization it partners with. This group has a team on the ground in the city Palu, which bore the brunt of the tsunami, including medical personnel, a psychosocial expert, and volunteers.

"Psychosocial support for families of victims, including trauma therapy, is critical in disaster zones", said Maya Kroituro, the director of planning and operations for JDC’s disaster response unit. "This service helps reunite minors who have lost parents with other members of their family, and also helps psychologically rehabilitate people who have lost close family members – which is critical in helping their physical and long-term recovery from disasters", says Kroituro.

The JDC has been working in Indonesia since the catastrophic Indian Ocean tsunami in 2004, which killed some 227,000 people, and over the last six years has developed a psychosocial curriculum in cooperation with its local partner for disasters exactly like the one that struck Sulawesi last week.

JDC’s Indonesia representative, in cooperation with its global disaster response team, is also engaging in needs assessments and working with local organizations to help ensure best practices among responders to protect vulnerable groups, including women, children, and the elderly.

“Our hearts go out once again to the people of Indonesia, who have suffered two tragic disasters in recent months and find themselves in need of immediate care and tools to better prepare themselves for future crises", said JDC CEO David M. Schizer, referring also to the Lombok earthquake in August, which left over 550 people dead.

“As Jews around the world gather to celebrate the conclusion of our High Holiday season, we are keenly aware of our blessings, our responsibility to repair a broken world, and the need to act now to deliver hope to those facing so much despair", he said.

IsraAid, an Israel-based NGO, is also participating in relief operations, with a small team of approximately five workers expected to depart to Indonesia this week, despite Israel having no diplomatic relations with the majority Muslim country. The team will distribute emergency supplies including food, water, blankets and tents, and also begin assessments for the long-term needs of the affected populations.

And the UK-based World Jewish Relief has launched an Indonesian Earthquake and Tsunami Appeal and hopes to provide food, water, medical and hygiene kits, sanitation services, and shelter for those affected by the disaster.