10 oktober 2018

Vrijwilligers Royal Rangers uit Duitsland houden Israël groen - Royal Rangers volunteers from Germany keep Israel green

Delegatie Royal Rangers uit Duitsland maakt zich op voor werken in bos van Carmel (Foto: YOAV DEVIR KKL-JNF) - Royal Rangers delegation from Germany gets ready to work in Carmel Forest (Photo: YOAV DEVIR KKL-JNF)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Leden van de Royal Rangers, een evangelische christelijke jeugdbeweging in Duitsland, kwamen naar Israël om vrijwilligerswerk te doen in het bos van Carmel en bomen te planten in het Lavi-woud, in het Noorden

Bron: JPOST, 10 oktober 2018


Toen we hoorden we over de branden die in het bos van Carmel hadden gewoed, begrepen we dat dit een kans voor ons was om Israël te helpen", zei Andreas Huhn, leider van de buitenpost sectie van Hamburg. "Als rangers houden we van de natuur en het bos. Als christelijke Duitsers is het belangrijk voor ons om onze solidariteit met de Joodse natie te tonen”.

De Royal Rangers is een wereldwijde educatieve christelijke beweging, die liefde heeft voor de natuur en zich bezighoudt met het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden en gericht is op leren door middel van ervaring. De Duitse delegatie bestaat uit ongeveer 20 kinderen, tieners, volwassenen, rangers en leiders. Ze kwamen in Israël aan om twee weken lang te reizen, anderen te ontmoeten, vrijwilligerswerk te doen en het land te leren kennen. Dit is hun tweede jaar vrijwilligerswerk in de Carmel, als onderdeel van het programma.

De leden van de groep verspreidden zich over Hof HaCarmel Forest, waar ze zich bezighielden met snoeien en uitdunnen, barrière lijnen vormden om de verspreiding van branden te voorkomen, en haalden lagere boomtakken weg om te voorkomen dat de boomtoppen vlam zouden vatten in het geval van een brand.

"Het gezamenlijke werk is een prachtige manier om de band met de andere leden van de groep te versterken”, zei Simone Huhn, een teamleider van de Royal Rangers van Hamburg. "Ik houd heel veel van Israël en het geeft een enorme voldoening dat ik weet, dat we hier iets belangrijks doen”.

Het Hof HaCarmel Forest ligt verspreid over 10 vierkante kilometer op de westelijke hellingen van de berg Carmel van waaruit je een prachtig uitzicht hebt op de oogverblindende kustlijn van Carmel en de zee. De natuurlijke boomgaarden zijn geïntegreerd met het aangeplante bos en er is een overvloed aan rustplaatsen, uitkijkpunten en paden om te wandelen en te fietsen.

Roy Revach, een KKL-JNF boswachter en brandweerman, vergezelde de vrijwilligers bij hun werk. "Dit zijn jonge en toegewijde mensen, die hart hebben voor het bos”, zei hij. "Het is erg belangrijk voor ons om vrijwilligers te hebben voor activiteiten in het bos, want naast de professionele hulp en de extra handen, is het ook een prachtige manier om mensen met het land te verbinden en hun bewustzijn te vergroten wat betreft het belang van bossen en het behoud ervan”.

______________

ENGLISH    

Members of the Royal Rangers, an Evangelical Christian youth movement in Germany, came to Israel to perform volunteer forestry work in the Carmel Forest and plant trees in the north’s Lavi Forest

By: JPOST, October 10, 2018


Then we heard about the fires that broke out in the Carmel in the past, we understood that this was an opportunity for us to enlist to help Israel,” said Andreas Huhn, the Hamburg Outpost Leader. “As rangers we love nature and the forest. As Christian Germans it is important for us to show our solidarity with the Jewish nation”.

The Royal Rangers is a global educational Christian movement, which is concerned with nurturing a love of nature, developing leadership skills, and learning through experience. The German delegation includes approximately 20 children, teenagers, and adults, rangers and movement leaders. They arrived in Israel for two weeks of trips, tours, encounters, volunteer work, and getting to know the country. This is their second year volunteering in the Carmel as part of this program.

The members of the group dispersed throughout Hof HaCarmel Forest, where they engaged in pruning and thinning, created barrier lines to prevent the spread of fires, and pruned lower tree branches to prevent the treetops from catching fire in the event of a blaze.

“The joint work is a wonderful way to strengthen the bond with the other members of the group”, said Simone Huhn, a team leader in the Hamburg Royal Rangers. “I love Israel a lot and there’s a deep sense of satisfaction in knowing that we’re doing something significant here”.

The Hof HaCarmel Forest is spread out over 10 square kilometers on the western slopes of Mount Carmel and overlooks the stunning vista of the Carmel’s coastal plain and the sea. The natural tree groves are integrated with the planted forest, and there is an abundance of rest areas, lookout points, and paths for hiking and bicycling.

Roy Revach, a KKL-JNF forester and firefighter, accompanied the volunteers in their work. “These are young and dedicated people, who live the forest”, he said. “It is very important for us to recruit volunteers for activity in the forest, because in addition to the professional help and the extra working hands, it’s also a wonderful way to connect people to the land and increase their awareness to the importance of forests and preserving them”.