12 oktober 2018

​Nieuw fonds maakt gebruik van Israëlische technologie om kleine boeren in Afrika te helpen - New fund utilizes Israeli tech to help small farmers in Africa

Een lokale boer oogst hete pepers op een Tikkun Olam Ventures proeflocatie in Butajira, Zuid-Ethiopië (Foto: JDC) - A local farmer harvests hot peppers on a Tikkun Olam Ventures pilot site in Butajira, southern Ethiopia (Photo: JDC)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

JDC-programma geeft duizenden landbouwers toegang tot leningen met een lage rente om hun gewasopbrengsten te verbeteren en om ervoor te zorgen, dat hun producten een eerlijke marktprijs krijgen

Bron: TOI, MELANIE LIDMAN, 11 oktober 2018


Naar schatting 5.000 Ethiopische boeren zullen deelnemen aan een nieuw landbouwkredietproject en educatieprogramma t.w.v. $ 14 miljoen, met behulp van Israëlische landbouwtechnologie en verbeterde zaden. Het initiatief, dat deze week is gestart door het Amerikaanse Joint Distribution Committee, sluit aan bij een aantal Israëlische landbouwverbeteringsprogramma's in Ethiopië en andere Afrikaanse landen.

In het proefprogramma, in de zuidelijke regio van Ethiopië, zal het JDC leningen tegen lage rente aanbieden aan grote landbouwbedrijven, die samenwerken met lokale boeren. De JDC biedt ook training in Israëlische druppel irrigatie en het gebruik van hybride zaden t.b.v. hogere opbrengsten van kleine oppervlakten.

JDC is van plan om in de komende jaren uit te breiden naar andere landen in Afrika.

Israël heeft een lange geschiedenis wat betreft het exporteren van landbouwexpertise, door zijn ervaring met barre woestijnomstandigheden en het gebrek aan ruimte. Het MASHAV-programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt veel mogelijkheden voor internationale boeren, waaronder studie- en uitwisselingsprogramma's in Israël, evenals landbouwtraining in veel landen.

_____________

ENGLISH    

JDC program will give thousands of agriculturists access to low-interest loans in bid to improve their crop yields, ensure their products command a fair market price

By: TOI, MELANIE LIDMAN, October 11, 2018


An estimated 5,000 Ethiopian farmers will take part in a new $14 million agricultural loan and education program utilizing Israeli agriculture technology and improved seeds. The initiative, launched by the American Joint Distribution Committee this week, joins a number of Israeli agriculture improvement programs in Ethiopia and other countries in Africa.

In the pilot program, in the southern region of Ethiopia, the JDC will offer low-interest loans to large agricultural enterprises that work with local farmers. The JDC will also offer training in Israeli drip irrigation and the use of hybrid seeds for higher yields in small places.

JDC plans to expand to other countries in Africa in the coming years.

Israel has a long history of exporting agricultural expertise, honed by the country’s harsh desert conditions and a lack of space. The Foreign Ministry’s MASHAV program runs many opportunities for international farmers, including study and exchange programs in Israel, as well as agriculture training in many countries.