14 oktober 2018

​IsraAID naar Florida om te helpen na vernietigende orkaan Michael - IsraAID to deploy in Florida following hurricane Michael’s devastation

Het team van IsraAID werkt aan het verwijderen van puin en het terugbrengen van gezinnen naar hun huizen in North Carolina (Foto: IsraAID) - IsraAID's team working to remove debris and restore families to their homes in North Carolina (Photo: IsraAID)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Israëlische NGO zal een team naar Florida sturen dat getroffen is door één van de sterkste orkanen, die het vasteland van de VS ooit heeft meegemaakt

Bron: IsraAID, 12 oktober 2018


IsraAID, de toonaangevende Israëlische humanitaire NGO, bereidt zich voor om een noodhulpteam in te zetten in het noordwesten van Florida, dat lijdt onder de zware verwoestingen van orkaan Michael, die woensdag aan land kwam als een categorie vier orkaan. Ten minste zes mensen zijn gedood, en naar verwachting zal dit aantal nog stijgen en duizenden werden geëvacueerd uit hun huizen. De orkaan heeft huizen, ziekenhuizen, wegen en watersystemen beschadigd en vernietigd in de strook gebieden van Florida, die is bezaaid met kleine kustgemeenschappen. Het noodhulpteam van IsraAID gaat helpen om getroffen mensen, terug te brengen naar hun huis.

IsraAID voert momenteel noodacties uit in Noord-Carolina, de Filipijnen en Indonesië. In Noord-Carolina werkt het team van IsraAID samen met Team Rubicon, de internationale organisatie voor rampenbestrijding die is opgericht door Amerikaanse militaire veteranen, om puin te verwijderen en de huizen te herstellen van mensen, die door de orkaan Florence vorige maand zijn getroffen. Het team van IsraAID in Florida zal ook samenwerken met Team Rubicon om de overlevenden van orkaan Michael, naar hun huizen te helpen terugkeren.

IsraAID heeft uitgebreide recente ervaring met de VS noodmaatregelen. Naast het team dat momenteel wordt ingezet in Noord-Carolina, heeft IsraAID sinds 2017 noodhulp geboden aan gemeenschappen die zijn getroffen door de orkanen Harvey, Maria en Irma, in Texas, Puerto Rico en Florida, en door bosbranden in Santa Rosa, Californië. Nadat de eerste noodperiode voorbij is, gaat IsraAID over op ondersteuning van een langdurig, duurzaam herstel, op basis van een beoordeling van de behoefte en in samenwerking met de lokale gemeenschap.

Na de orkanen van 2017 zijn de IsraAID teams in Houston en Puerto Rico nog steeds actief. In Houston voert de organisatie een nieuw project uit om de kwetsbaarheid van gemeenschappen voor toekomstige rampen in kaart te brengen, terwijl het team in Puerto Rico op lange termijn toegang biedt tot veilig water en zich bezighoudt met de respons van de gemeenschap op de psychologische en sociale impact van orkaan Maria.

____________

ENGLISH    

The Israeli NGO will send a team to Florida after one of the strongest storms the continental U.S. has ever seen

By: IsraAID, October 12, 2018


IsraAID, the leading Israeli humanitarian NGO, is preparing to deploy an emergency response team to northwest Florida, which has suffered brutal devastation at the hands of Hurricane Michael, since it made landfall as a category four hurricane on Wednesday. At least six people have been killed, with that number expected to rise, and thousands have been evacuated from their homes. The hurricane has damaged and destroyed houses, hospitals, roads and water systems across the Florida panhandle, which is dotted with small, coastal communities. IsraAID's emergency response team will work to return affected people to their homes.

IsraAID is currently conducting emergency response operations in North Carolina, the Philippines, and Indonesia. In North Carolina, IsraAID’s team is working with Team Rubicon, the international disaster response organization founded by U.S. military veterans, to remove debris and restore the homes of people forced to evacuate by Hurricane Florence last month. IsraAID’s team in Florida will also collaborate with Team Rubicon to aid the return of survivors of Hurricane Michael to their homes.

IsraAID has extensive recent experience in U.S.-based emergency response. In addition to the team currently deployed to North Carolina, IsraAID has since 2017 provided disaster relief to communities affected by Hurricanes Harvey, Maria, and Irma, in Texas, Puerto Rico, and Florida, and by wildfires in Santa Rosa, California. After the initial emergency period ends, IsraAID transitions towards supporting a long-term, sustainable recovery, based on an assessment of need and in partnership with the local community.

Following the 2017 hurricanes, IsraAID has kept teams on the ground in Houston and Puerto Rico. In Houston the organization is piloting a new project to map community vulnerability to future disasters, while in Puerto Rico the team is providing long-term access to safe water and developing community response to the psychological and social impact of Hurricane Maria.