25 oktober 2018

Tenminste 17 doden in overstromingen in Jordanië; Israël sluit zich aan bij reddingsoperatie - At least 17 killed in Jordan flooding; Israel joins rescue effort

Unit 669 (Foto: Ofer Zidon/Flash90) - Unit 669 (Photo: Ofer Zidon/Flash90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

22 gewonden en 17 doden na plotselinge regenval, die een bus met kinderen en leraren in de buurt van de Dode Zee, wegvaagt

Bron: TOI, JUDAH ARI GROSS en AGENTSCHAPPEN, 25 oktober 2018


Tenminste 17 mensen, de meesten van hen kinderen, werden gedood toen hun bus werd weggevaagd door plotselinge overstromingen in de buurt van de Dode Zee in Jordanië, volgens de Jordaanse hulpdiensten. Nog eens 22 mensen raakten gewond bij het incident, meldde het officiële nieuwsagentschap Petra, onder verwijzing naar bronnen van de civiele hulpdiensten.

De leerlingen van een privéschool en hun volwassen begeleiders toerden rond in de buurt van de Dode Zee, toen zware regenval leidde tot plotselinge overstromingen in het gebied, aldus de minister van Volksgezondheid Ghazi al-Zaben en de officiële media. "Het lijkt erop, dat een modderstroom hun bus heeft weggevaagd", zei een ambtenaar van de civiele hulpdienst, de brandweer, die anoniem wilde blijven.

Het Israëlische leger nam deel aan de zoektocht en stuurde een aantal helikopters van de elite zoekeenheid 669 van de Israëlische luchtmacht over de grens, zei het leger. "In navolging van een verzoek van de Jordaanse regering, werd een aantal luchtmacht helikopters 669 met soldaten, geleid door de commandant van de eenheid, uitgezonden", zei de Israel Defense Forces in een verklaring. "Op dit moment helpen de soldaten bij het opsporen en redden van de vermisten en doen ze alles wat ze kunnen, ondanks de weersomstandigheden, om de overlevenden in het overstromingsgebied te helpen”, zei het leger.

Naast het leger, zond ook de Israëlische politie een contingent van redding- en medische specialisten, net als de civiele Megillot zoek-en-reddingseenheid.

Petra meldde, dat de Jordaanse premier Omar Razzaz ter plekke aanwezig was om toezicht te houden op de reddingsoperatie.

Jordanië werd vanmiddag getroffen door zware regenval die overstromingen veroorzaakte in verschillende gebieden. De Dode Zee, het laagste punt op aarde, is omgeven door steile hellingen en de valleien hebben vaak te maken met plotselinge overstromingen en aardverschuivingen.

Unit 669 voert zoek- en reddingsoperaties uit, in zowel militaire als civiele omstandigheden – zoals het ophalen van gewonde soldaten uit oorlogsgebieden en het transporteren van slachtoffers van een auto-ongeval naar ziekenhuizen.

_____________

ENGLISH    

22 injured and 17 died after sudden rains wash away bus carrying children and schoolteachers near the Dead Sea

By: TOI, JUDAH ARI GROSS and AGENCIES, October 25, 2018


At least 17 people, most of them children, were killed when their bus was swept away by flash floods near the Dead Sea in Jordan on Thursday, according to Jordanian emergency services. A further 22 people were injured in the incident, the official Petra news outlet reported, citing civil defense sources.

The students from a private school and their adult chaperones were touring near the Dead Sea when heavy rains led to flash floods in the area, Health Minister Ghazi al-Zaben and official media said. “It appears that a mudslide along the road swept their bus away”, said an official from the civil defense, Jordan’s fire service, who asked not to be named.

The Israeli military joined in the search, sending several helicopters from the Israeli Air Force’s elite search-and-rescue Unit 669 across the border, the army said. “In light of a request from the Jordanian government, a number of air force helicopters with 669 soldiers, led by the commander of the unit, were dispatched”, the Israel Defense Forces said in a statement. “At this time, the soldiers are assisting in the search and rescue efforts for the missing and are doing all they can, despite the weather conditions, to assist the survivors in the flood area”, the army said.

In addition to the military, the Israeli Police also dispatched a contingent of search-and-rescue and medical specialists, as did the civilian Megillot search-and-rescue unit.

Petra reported that Jordanian Prime Minister Omar Razzaz was on the scene to oversee the rescue mission.

Heavy rains hit Jordan on Thursday afternoon, causing floods in several areas. The Dead Sea, the lowest point on the earth, is surrounded by steep valley slopes that frequently witness flash floods and landslides.

Unit 669 performs search and rescue operations in both military and civilian conditions — extracting wounded soldiers from war zones and transporting car crash victims to hospitals.