10 november 2018

​270 gehandicapte kinderen in Guatemala krijgen rolstoelen uit Israël - 270 disabled Guatemalan kids get wheelchairs from Israel

270 gehandicapte kinderen in Guatemala kregen Wheelchairs of Hope van Israël (Foto: Eduardo Santos, de Israëlische ambassade in Guatemala) - 270 disabled children in Guatemala received Wheelchairs of Hope from Israel (Photo: Eduardo Santos, the Israeli Embassy in Guatemala)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

“De glimlach van de kinderen die de stoelen hebben ontvangen, weerspiegelt de vriendschap en de broederschap tussen ons”, zegt de president van Guatemala

Bron: israel21c, Abigail Klein Leichman, 8 november 2018


"De glimlach van de kinderen die de stoelen hebben ontvangen, weerspiegelt de vriendschap en broederschap tussen ons", zei Jimmy Morales, president van Guatemala, toen 270 kleurrijke kindvriendelijke rolstoelen werden uitgedeeld aan gehandicapte kinderen tijdens een ceremonie op de Israëlische ambassade in Guatemala.

De goedkope, duurzame, onderhoudsvriendelijke Wheelchairs of Hope is een concept van twee Israëlische deskundigen uit de kunststofindustrie, Pablo Kaplan en Chava Rothstein, en dient als een humanitaire missie om jonge kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden naar school te laten gaan.

De afgelopen jaren zijn er via hun non-profitorganisatie, duizenden rolstoelen verstrekt aan kinderen uit Nepal, Peru, Vietnam, Ethiopië, Colombia, Zuid-Afrika, Oekraïne, Israël, de Palestijnse Autoriteit en meer, met financiering van MASHAV Agency for International Development Cooperation, onderdeel van het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken.

"Zodra ik hoorde over het project Wheelchairs of Hope, heb ik besloten om alles in het werk te stellen dat de kinderen in Guatemala die deze stoelen nodig hebben, in aanmerking kwamen voor een dergelijke stoel”, zei de Israëlische ambassadeur in Guatemala, Matanya Cohen.

De stoelen die via het project worden geproduceerd, zijn stevig genoeg om moeilijk terrein te hanteren en zijn tegelijkertijd kleurrijk en vrolijk zodat ze meer lijken op speelgoed dan op medische apparatuur. De stoelen zijn ontworpen door Ziv-Av Engineering en DM Dot in overleg met het ALYN-ziekenhuis in Jeruzalem, een revalidatiecentrum voor kinderen en adolescenten.

Kaplan en Rothstein werken momenteel aan de volgende fase van het project: een stoel voor oudere kinderen (leeftijd 9-14) en een model voor kinderen met complexe handicaps.

____________

ENGLISH    

‘The smile of the children who received the chairs will reflect the friendship and brotherhood between our peoples", says Guatemalan president

By: israel21c,  Abigail Klein Leichman, November 8, 2018


“The smile of the children who received the chairs will reflect the friendship and brotherhood between our peoples,” said President of Guatemala Jimmy Morales as 270 colorful child-friendly wheelchairs were distributed to disabled children in a ceremony at the Israeli Embassy in Guatemala.

The inexpensive, durable, low-maintenance Wheelchairs of Hope were conceptualized by Israeli plastics-industry veterans Pablo Kaplan and Chava Rothstein as a humanitarian mission to enable young children with disabilities in developing countries to attend school.

Thousands of the wheelchairs have been provided in the past few years to children from Nepal, Peru, Vietnam, Ethiopia, Colombia, South Africa, Ukraine, Israel, the Palestinian Authority and more through their nonprofit organization, with funding from the Israeli Ministry of Foreign Affairs’ MASHAV Agency for International Development Cooperation.

“As soon as I heard about the Wheelchairs of Hope project, I decided to make every effort that Guatemalan children who need these chairs will receive them at no cost”, said Israel’s ambassador to Guatemala, Matanya Cohen.

The chairs produced by the project are sturdy enough to handle difficult terrain and at the same time are colorful and cheerful so that they resemble a toy more than medical equipment. The chairs were designed by Ziv-Av Engineering and DM Dot with consultation from ALYN Hospital in Jerusalem, a pediatric and adolescent rehabilitation center.

Kaplan and Rothstein are currently working on the next stage of the project: a chair for older children (ages 9-14) and a model for children with complex disabilities.