25 december 2018

​Joodse organisaties bieden hulp na Indonesische tsunami - Jewish groups offer assistance after Indonesian tsunami

Reddingswerkers dragen een lijkzak met het lichaam van een slachtoffer van de tsunami (Foto: Reuters) - Rescue workers carry a body bag containing the remains of a victim of tsunami (Photo: Reuters)


Nederlands en/and English

ENGLISH

Tsunami in Indonesië heeft meer dan 400 doden en duizenden daklozen veroorzaakt

Bron: Arutz Sheva, Marcy Oster - JTA, 25 december 2018


Joodse organisaties bieden hulp in de nasleep van een tsunami in Indonesië, die meer dan 400 doden en duizenden daklozen heeft veroorzaakt.

Het Amerikaans-Joods gezamenlijke distributiecomité biedt noodhulp en beoordeelt opkomende behoeften in de districten Kalianda en Rajabasa in Lampung, een provincie in de zuidpunt van het Indonesische eiland Sumatra, die zwaar werd getroffen door de tsunami. Ongeveer 14.000 mensen raakten gewond bij de natuurramp.

De tot nu toe verleende hulp omvat gezondheidsdiensten, schoon water en voorzieningen voor overlevenden.

Indonesië (Foto: iStock)


JDC (American Jewish Joint Distribution Committee) is sinds de tsunami in de Indische Oceaan in 2004 aanwezig in Indonesië. Meer recent heeft JDC hulp geboden na een aardbeving en tsunami in september op het eiland Sulawesi in Indonesië en een aardbeving die Lombok in juli trof.

IsraAID heeft een noodhulpteam in Indonesië, sinds de aardbeving en tsunami in september in Sulawesi.

In een post op Facebook schreef het Israëlische internationale bureau voor humanitaire hulp: "IsraAID's team, dat momenteel in Indonesië is, brengt de situatie na de dodelijke tsunami en vulkaanuitbarsting in kaart. Op dit moment beoordelen we ter plekke de behoeften, in gesprek met lokale partners”.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken deelde in een tweet dat het "diepe sympathieën" voor alle getroffenen van de natuurramp had, maar bood geen concrete hulp. Indonesië heeft geen diplomatieke betrekkingen met Israël en heeft vorige aanbiedingen van hulp afgewezen.

De tsunami sloeg zaterdagavond zonder waarschuwing toe en werd mogelijk veroorzaakt door een vulkaanuitbarsting op Anak Krakatau, een vulkanisch eiland. Meer dan 100 mensen worden nog steeds als vermist.

___________

ENGLISH    

Tsunami in Indonesia has left more than 400 dead and thousands homeless

By: Arutz Sheva, Marcy Oster - JTA, December 25, 2018


Jewish groups are offering assistance in the wake of a tsunami in Indonesia that has left more than 400 dead and thousands homeless.

The American Jewish Joint Distribution Committee is providing emergency relief and assessing emerging needs in the Kalianda and Rajabasa subdistricts of Lampung, a province on the southern tip of the Indonesian island of Sumatra, which was hard hit by the tsunami. Some 14,000 people also were injured in the natural disaster.

The aid provided so far includes health services, clean water and supplies for survivors.

Indonesia (Photo: iStock)


JDC (American Jewish Joint Distribution Committee) has had a presence in Indonesia since the 2004 Indian Ocean tsunami. More recently, JDC has provided aid after an earthquake and tsunami in September stuck Indonesia’s Sulawesi Island, and an earthquake that in July hit Lombok.

IsraAID has had an Emergency Response Team in Indonesia since the Sulawesi earthquake and tsunami in September, it noted.

In a post on Facebook, the Israeli-based international humanitarian aid agency wrote: “IsraAID’s team currently in Indonesia has been monitoring the situation following the deadly tsunami and volcanic eruption. At the moment, we are assessing needs on the ground, in conversation with local partners".

Israel’s Foreign Ministry in a tweet offered “profound sympathies” for all those affected by the natural disaster, but did not offer concrete aid. Indonesia does not have diplomatic relations with Israel and has rejected previous offers of aid.

The tsunami hit on Saturday night without warning, and may have been caused by a volcanic eruption on Anak Krakatau, a volcanic island. Over 100 people are still reported missing.