29 december 2018

M.b.v. Israëlische technieken, trainen hulpgroepen Eerste Hulpverleners in India en Sri Lanka - Using Israeli techniques, aid groups train first responders in India and Sri Lanka

Een training met veel slachtoffers en voorafgaande lezing in Gurugram, India (Foto: United Hatzalah) - A mass-casualty incident training and preceding lecture in Gurugram, India (Photo: United Hatzalah)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het Amerikaans-Joodse comité en United Hatzalah hebben Eerste Hulppersoneel in India en Sri Lanka opgeleid, hoe te reageren op situaties zoals terroristische aanvallen en natuurrampen

Bron: JNS, JACKSON RICHMAN, 27 december 2018


Het Amerikaans-Joodse comité (AJC) en United Hatzalah hebben Eerste Hulpdiensten opgeleid in India en Sri Lanka, hoe te reageren op situaties zoals terroristische aanslagen en natuurrampen.

De training begon op zondag in Gurugram en ging verder naar New Delhi, waar het United Hatzalah-team lessen gaf aan tientallen Eerste Hulpverleners, gevolgd door een gecombineerde oefening voor de deelnemers en gebruik makend van de Israëlische procedures.

"Er is een aantal manieren waarop we werken om Israël te promoten”, vertelde Shira Loewenberg, directeur van het Asia Pacific Institute van AJC, dat een humanitair fonds heeft, aan JNS. Loewenberg zei dat dit specifieke initiatief "een kracht benadrukt die Israël heeft", namelijk het vermogen om te reageren op verschillende rampen. Ze merkte op dat United Hatzalah een "innovatief en succesvol programma" heeft om hulpverleners op te leiden. Daarmee, zo stelde Loewenberg, kan "goede wil gecreëerd worden" tussen Israël en andere landen. "Israël gaat niet alleen maar over conflicten", benadrukte ze.

"Het is een hele gewaarwording om te zien hoe noodhulpsystemen werken in verschillende landen, en hoeveel we met elkaar kunnen delen en van elkaar kunnen leren", zei Dov Maisel, vice-president van Operations van United Hatzalah, die de leiding heeft van de missie. "De teams in India zijn professioneel en uitstekend in het bieden van hulp", ging hij verder. "Ze hadden zelfs een paar brandweermotoren, die vergelijkbaar zijn met die we in Israël gebruiken om sneller in noodgevallen ter plekke te zijn. We voegen iets toe aan hun reeds bestaande kennisbestand”, voegde hij toe, “namelijk het gebruik maken van verschillende stijlen van noodtriage en rampenbeheer, bekeken vanuit een aantal verschillende invalshoeken. Ons team bestaat uit EMS-experts, evenals enkele van Israël’s elite zoek- en redding-professionals, die op ramplocaties over de hele wereld zijn geweest”.

___________

ENGLISH    

The American Jewish Committee and United Hatzalah have been training emergency personnel in India and Sri Lanka on how to respond to situations such as terrorist attacks and natural disasters

By: JNS, JACKSON RICHMAN, December 27, 2018

 

The American Jewish Committee and United Hatzalah have been training emergency responders in India and Sri Lanka on how to respond to situations such as terrorist attacks and natural disasters.

The training started on Sunday in Gurugram and spread to New Delhi, where the United Hatzalah team provided lessons to dozens of first responders, followed by conducting a combined drill for the participants, utilizing Israeli procedures.

“There are a range of ways we work to promote Israel”, Shira Loewenberg, director of the Asia Pacific Institute at AJC, which has a humanitarian fund, told JNS. Loewenberg said this particular initiative is “highlighting a strength Israel has”, which is the ability to respond to various disasters. She remarked that United Hatzalah has an “innovative and successful program” to train rescue workers. Doing so, Loewenberg elaborated, can “create good will” between Israel and other countries. “Israel is not just about conflict”, she emphasized.

“It is eye-opening to see how emergency-response systems work in different countries, and how much we can share with one another and learn from each other”, said Dov Maisel, vice president of operations for United Hatzalah, who is leading the mission. “The teams in India are professional and are excellent at providing assistance”, he continued. “They even had a few fire-rescue motorcycles, which are similar to what we use in Israel to arrive at emergencies faster. We are adding to their already existing knowledge base”, he added, using “numerous styles of emergency triage and disaster management from a number of different angles. Our team is comprised of EMS experts, as well as some of Israel’s elite search-and-rescue professionals who have been at disasters all over the globe”.