28 januari 2019

Video: Israëlisch hulpteam arriveert in Brazilië na ramp met dam - Video: Israeli aid team arrives in Brazil following dam disaster

Braziliaanse functionarissen begroeten het hoofd van een IDF opsporings- en reddingsteam, dat op zondag 27 januari in Brazilië aankwam (Screencapture/Globo TV) - Brazilian officials greet the head of an IDF search and rescue team that arrived in Brazil on Sunday January 27 (Screencapture/Globo TV)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het aantal doden door de instorting van de Braziliaanse dam is gestegen naar 58. IDF-delegatie arriveert in Brazilië om te helpen bij opsporing- en redding inspanningen

Bron: Arutz Sheva Staff, 28 januari 2019


Een Israëlische delegatie van hulpverleners en opsporings- en reddingsteams is afgelopen nacht gearriveerd in Brazilië en ging onmiddellijk op weg naar de plek van de verwoestende ingestorte dam, die tientallen inwoners heeft gedood en waardoor honderden mensen vermist zijn.

Op vrijdag stortte een dam in Minas Gerais in het zuidoosten van Brazilië in, wat een catastrofale overstroming veroorzaakte in Brumadinho. De autoriteiten zeggen nu dat 58 lichamen zijn teruggevonden, en er 305 mensen nog steeds worden vermist, waaronder 260 werknemers van het mijnbouwbedrijf Vale, die de dam exploiteerde.

Maandagochtend vroeg maakte een woordvoerder van het Israëlische leger bekend, dat een delegatie van de IDF in Brazilië was gearriveerd om te helpen bij de reddingspogingen. "Afgelopen nacht is de IDF-hulpdelegatie geland om te assisteren in het gebied van de ingestorte dam in Brazilië. De delegatie zal zo snel mogelijk zijn opsporings- en reddingsinspanningen starten in samenwerking met de plaatselijke autoriteiten”.


(Video: YouTube)

__________

ENGLISH    

Death toll in Brazilian dam collapse rises to 58. IDF delegation arrives in Brazil to assist with search and rescue efforts

By: Arutz Sheva Staff, January 28, 2019


An Israeli delegation of aid workers and search and rescue teams arrived in Brazil overnight and immediately headed to the scene of the devastating dam collapse which has killed dozens of locals and left hundreds missing.

On Friday, a dam in Minas Gerais in southeastern Brazil collapsed, causing a catastrophic flood in Brumadinho. Authorities now say that 58 bodies have been recovered, with 305 people still listed as missing, including 260 employees of the Vale mining company which operated the dam.

Early Monday morning, an Israeli army spokesperson announced that an IDF delegation had arrived in Brazil to aid with the rescue efforts. “Overnight, the IDF aid delegation to assist in the area of the collapsed dam landed in Brazil. The delegation will soon commence its search and rescue efforts in accordance with the local authorities".


(Video: YouTube)