11 april 2017

Israëlische tech start-up helpt Syrische vluchtelingen om normaal dagelijks te kunnen koken.

Een groen-tech startup gevestigd in Israël is naar Jordanië gegaan om Syrische vluchtelingen en bedoeïenen-gemeenschappen te helpen aan hun eigen, duurzame manier van koken op gas, om zo de harde realiteit van het leven van de vluchtelingen te verlichten.

Op deze manier bouwen Israëlische green-tech bedrijven culturele bruggen met het helpen van Syrische vluchtelingen in Jordanië aan het schone, gratis gas.


Homebiogas system in Jordan (Photo: T.H. Culhane)

Eén van deze bedrijven, HomeBiogas, is mede-donateur van twee HomeBiogas systemen die worden opgezet in het Zaatari vluchtelingenkamp in Jordanië.

Het Zaatari Vluchtelingen Kamp herbergt ongeveer 80.000 mensen die Syrië zijn ontvlucht in de nasleep van de burgeroorlog die daar gaande is.

Het HomeBiogas systeem biedt kook-brandstof door organisch keuken- of dierlijk afval in een “vergister tank” te stoppen. Bacteriën in de “vergister tank” breken vervolgens het afval af in een proces genaamd anaërobe vergisting, waardoor biogas, zoals methaan ontstaat. Het gas wordt vervolgens doorgesluisd naar een fornuis via een leiding en biedt daarmee een schone, gratis, duurzame manier om eten te koken.


Syrian refugee tents in Jordan (Photo: T.H. Culhane)

Dit helpt om de gevaarlijke en onhygiënische kookvuren te vervangen die de vluchtelingen hebben gebruikt in het kamp. Deze kookvuren hebben meerdere malen dodelijke branden veroorzaakt die uitbraken in het krappe vluchtelingenkamp.

Daarnaast heeft HomeBiogas systemen geïnstalleerd in bedoeïenen-dorpen in Israël alsmede in gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever, als onderdeel van een project met het Peres Centrum voor Vrede.

Israeli tech helps Syrian refugees regain normalcy

A green-tech startup based in Israel has gone to Jordan to help Syrian refugees and Bedouin communities create their own, sustainable cooking gas, alleviate harsh reality of refugee life.

Israeli green-tech companies are building cultural bridges to help provide Syrian refugees in Jordan with clean, free cooking gas.

One of these firms, HomeBiogas, co-sponsored two HomeBiogas systems to be set up in the Zaatari refugee camp in Jordan.

The Zaatari Refugee Camp hosts around 80,000 people who fled Syria in the wake of the civil war going on there.

The HomeBiogas system provides cooking fuel by taking organic kitchen waste or animal waste and putting it into a “digester tank.” Bacteria in the “digester tank” then break-down the waste in a processes called anaerobic digestion, thus creating biogas, such as methane. The gas is then funneled to a kitchen stove via a pipe, providing a clean, free, renewable way to cook food.

This helps to replace the dangerous and unsanitary cooking fires which the refugees have been using to cook on in the camp. These cooking fires have already caused deadly fires to break out in the cramped refugee camp several times.

Additionally, HomeBiogas has installed biogas conversion systems in Bedouin villages in Israel as well as in underserved communities in the West Bank as part of a project with the Peres Center for Peace.

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4914485,...