11 april 2017

Natuur toegankelijk maken....

LOTEM- Making Nature Accessible werd in 1993 opgericht door Amos Ziv na een bewogen ontmoeting met een groep visueel gehandicapte tieners die wandelden in het Israëlische platteland. Amos realiseerde zich dat om deze specifieke wandelaars het maximale voordeel van de activiteiten in een landelijke omgeving aan te kunnen bieden, geschikte begeleiding en paden essentieel. waren. Amos riep de hulp in van de gewonde IDF veteraan Sorin Herscho, een held van de redding van gijzelaars in Entebbe (1976), die de voorzitter van Lotem zou worden.
Missie

Vandaag de dag, is Lotem de toonaangevende organisatie in Israël aanbieden van toegankelijke wandelingen en educatieve activiteiten in de natuur in het hele land aan kinderen en volwassenen met speciale behoeften, waaronder personen met visuele en auditieve beperkingen, fysieke, intellectuele en emotionele problemen en kinderen in het autisme spectrum. Ze zijn ook geschikt voor moeilijk opvoedbare jeugd en en moeders en kinderen uit opvanghuizen voor slachtoffers van huiselijk geweld. Met één centrum op een ecologische boerderij in het pittoreske Emek HaShalom (Vallei van de Vrede) Nature Park bij Yokneam en één in Jeruzalem, stelt Lotem ieder jaar meer dan 30.000 deelnemers in staat om deel te nemen aan activiteiten in de natuur . Een JNF partnerorganisatie, Lotem ontgrendelt letterlijk de deur van de natuur voor iedereen.


LOTEM – Making Nature Accessible

LOTEM- Making Nature Accessible was establishjnflogoed in 1993 by Amos Ziv following a moving encounter with a group of visually impaired teenagers hiking in the Israeli countryside. Amos realized that in order to provide these hikers with special needs with the maximum benefit of activities in a rural environment, suitable guidance and more defined trails were essential. Amos enlisted the support of wounded IDF veteran Sorin Herscho, a hero of the 1976 rescue of hostages in Entebbe, who would become the chairman of LOTEM.

Mission

Today, LOTEM is the leading organization in Israel offering accessible hikes and educational nature activities around the country to children and adults with special needs. These include individuals with visual and hearing impairments, physical, intellectual and emotional challenges and children on the autism spectrum. They also include at risk youth and mothers and children residing in shelters for victims of domestic violence. With one center on an ecological farm in the picturesque Emek HaShalom (Valley of Peace) Nature Park near Yokneam and one in

Jerusalem, LOTEM enables more than 30,000 participants to take part in nature activities every year. A JNF partner organization, LOTEM literally unlocks the door of nature to all.

Source: http://www.lotem.net/?page_id=386