30 mei 2018

Belgische Joden leven in permanente staat van beleg, zegt het hoofd van de antisemitisme waakhond

Door angst voor antisemitisch geweld en de aanwezigheid van gewapende politie en soldaten bij Joodse instellingen leven de Belgische Joden in een 'permanente staat van beleg' verklaarde het hoofd van de belangrijkste antisemitisme-waakhond van België tijdens een uitgebreid tv-interview dit weekend.

A Belgian soldier stands guard outside the Jewish museum in Brussels, where a plaque commemorates the victims of the 2014 terrorist attack. Photo: Reuters / Yves Herman.


"De aanwezigheid van militairen op straat voor Joodse sites is enigszins geruststellend," vertelde Joël Rubinfeld - president van de Belgische Liga tegen Antisemitisme - zondag aan de Franstalige omroep RTBF. "Maar je kunt je voorstellen in wat voor soort wereld we leven. Vandaag ga je naar een Joodse school en je hebt het gevoel dat je teruggaat naar Fort Knox, wat eigenlijk een soort permanente staat van beleg is."

In België gevestigde islamisten hebben het laatste decennium verschillende aanvallen op Joodse doelwitten in Europa uitgevoerd, waaronder een vuurwapenaanval op het Joods Museum van Brussel in mei 2014, waarbij vier mensen werden gedood. De 42.000 Joden in België worden ook onderworpen aan antisemitische intimidatie door moslimextremisten. Rubinfeld zei dat de organisatie de afgelopen twee of drie jaar te maken had gehad met een dozijn gevallen van Joodse scholieren die het slachtoffer werden van antisemitische pesterijen, evenals met een bredere trend van Joodse ouders die niet het risico willen lopen hun kinderen naar openbare scholen te sturen.

"Dit is wat ze noemen een dubbele straf, aan de ene kant zijn ze het slachtoffer van deze antisemitische daden, van pesten, of zelfs van fysiek geweld en aan de andere kant zijn zij het, en niet de agressors, die daarom hun school moeten verlaten," zei Rubinfeld.

"De laatste twee weken", voegde hij eraan toe, "waren we getuige van een 'stroom van antisemitische daden' geïnspireerd door Palestijns geweld op de grens tussen de door Hamas geregeerde Gazastrook en Israël."

Rubinfeld gaf aan dat het moeilijk was om Belgische politici ervan te overtuigen dat het land een ernstig probleem heeft met antisemitisme.

"Al in 2008-2009 zei ik tegen hen: Als je het niet doet voor mijn kinderen, doe het dan voor je eigen kinderen," zei hij.


Belgian Jews Live in ‘Permanent State of Siege,’ Says Head of Antisemitism Watchdog

Fear of antisemitic violence and the presence of armed police and soldiers outside Jewish institutions has left Belgian Jews living in a “permanent state of siege,” the head of Belgium’s main antisemitism watchdog disclosed during a wide-ranging TV interview this weekend.

“The presence of military on the street in front of Jewish sites is somewhat reassuring,” Joël Rubinfeld — president of the Belgian League Against Antisemitism — told the French-language broadcaster RTBF on Sunday. “But you can imagine what kind of world we live in. Today, you go to a Jewish school and you feel like you’re coming back to Fort Knox, which is really a kind of permanent state of siege.”

Islamists based in Belgium have carried out several attacks on Jewish targets in Europe during the last decade, among them a gun attack on the Brussels Jewish Museum in May 2014 in which four people were killed. Belgium’s 42,000 Jews are also subjected to antisemitic harassment by Muslim extremists. Rubinfeld said that over “the last two or three years,” his organization had dealt with a dozen cases of Jewish school students subjected to antisemitic bullying, as well as a broader trend of Jewish parents unwilling to risk sending their children to public schools.

“This is what they call a double punishment: on the one hand, they are victims of these antisemitic acts, of bullying, or even sometimes of physical violence, and on the other hand, it is they, and not the aggressors, who have to leave their school,” Rubinfeld said.

MAY 29, 2018 11:03 AM0
Kremlin Says It Is Roman Abramovich’s Right to Take Israeli Citizenship
The Kremlin said on Tuesday that Russian billionaire Roman Abramovich had every right to take Israeli citizenship, saying his choice...

The last fortnight, he added, had witnessed a “rush of antisemitic acts” inspired by Palestinian violence on the border between the Hamas-ruled Gaza Strip and Israel.

Rubinfeld reflected that it had been difficult to convince Belgian politicians that the country has a serious problem with antisemitism. 

“Already in 2008-2009, I told them: ‘If you do not do it for my children, do it for your children,’” he said.

Source: https://www.algemeiner.com/201...