18 oktober 2019

2019-10-18-11.30: Onderzoek: 59% van de Duitse kiezers ziet de plaag van het antisemitisme verder uitdijen -Research: 59% of German voters see the scourge of anti-Semitism expanding further

Betoging tegen antisemitisme van 12 oktober 2019 in Duitsland [ J-Press]
Anti-Semitism demonstration of 12 October 2019 in Germany [J-Press]

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Een onderzoek uitgevoerd voor de publieke omroep ARD – een gezamenlijke organisatie van Duitse regionale publieke omroepen – en gepubliceerd op vrijdag, toont aan dat 59% van de stemgerechtigde Duitsers gelooft dat antisemitisme zich verspreidt in hun eigen gemeenschappen. Dit betekent een sprong van 19% ten opzichte van de enquête van vorig jaar, waaruit bleek dat slechts 40% beweerde dat ze zich niet bewust waren van
toegenomen antisemitisme.

Door: Brabosh

Het onderzoek, uitgevoerd door Infratest, was gebaseerd op interviews met 1.062 Duitse kiezers, uitgevoerd tussen maandag en woensdag, een week na de terroristische poging om ongeveer 80 Joden te slachten in een synagoge in de stad Halle op Yom Kippur. Slechts 35% van de respondenten zei dat ze geen toename van antisemitisme in Duitsland hadden gezien – vergeleken met de 51% van vorig jaar die geen kwaad zag.

Tweederde of meer van de Duitsers die stemden voor de conservatieve partij van bondskanselier Angela Merkel, de centrumlinkse sociaal-democraten (SPD); de Groenen en het voormalige communistische links, waren zich bewust van het toenemende antisemitisme in hun land. Uiterst rechts zag 47% van de kiezers van de partij Alternative for Germany (AfD) een toename van antisemitisme, terwijl 48% dat niet deed.

Bronnen:
* naar een artikel van David Israel “Survey: 59% of German Voters See Anti-Semitism Rising” van 18 oktober 2019 op de site van The Jewish Press
* naar een artikel van Paul Ritter “‘Hart aber fair’ zu Halle und Judenhass: Wie antisemitisch ist Deutschland?” van 15 oktober 2019 op de site van Berliner Morgenpost

Wie antisemitisch ist Deutschland? ZDF info Doku dd. 25 januari 2019

_______________________
ENGLISH:

A study conducted for public broadcaster ARD - a joint organization of German regional public broadcasting companies - and published on Friday, shows that 59% of Germans entitled to vote believe that anti-Semitism is spreading in their own communities. This represents a jump of 19% compared to last year's survey, which showed that only 40% claimed they were unaware of increased anti-Semitism.

By Brabosch

The investigation, conducted by Infratest, was based on interviews with 1,062 German voters, conducted between Monday and Wednesday, a week after the terrorist attempt to slaughter about 80 Jews in a synagogue in the city of Halle on Yom Kippur. Only 35% of respondents said they had not seen an increase in anti-Semitism in Germany - compared to last year's 51% who saw no harm.

Two-thirds or more of the Germans who voted for the conservative party of Chancellor Angela Merkel, the center-left Social Democrats (SPD); the Greens and the former communist left were aware of the increasing anti-Semitism in their country. On the far right, 47% of the voters of the Alternative for Germany (AfD) party saw an increase in anti-Semitism, while 48% did not.

Sources:
* to an article by David Israel "Survey: 59% of German Voters See Anti-Semitism Rising" of 18 October 2019 on the site of The Jewish Press
* after an article by Paul Ritter "Hart aber fair" of Halle und Judenhass: Who is anti-Semitic ist Deutschland? "of 15 October 2019 on the site of Berliner Morgenpost

(Google Translate)

How anti-Semitic is Germany? ZDF info docu January 25, 2019