26 november 2019

2019-11-26-12.15: Zieke 'nazi-meisje'-video levert studenten een hoog cijfer op; Leraar ontslagen - Sick ‘Nazi Girl’ Video Earns Students High Grade; Teacher Fired

Argentijnse studenten gekleed als nazi's in een videoclip. (Twitter)
Argentinian students dressed as Nazis in music video. (Twitter)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De video bevat teksten als "Laten we zeep maken", verwijzend naar de zeep gemaakt van Joden in de concentratiekampen van de nazi's. 

Door United with Israel

Studenten in Noordwest-Argentinië die een videoclip maakten met coole, zingende nazi's kreeg een negen van de tien punten van de leraar, die vervolgens werd ontslagen, meldt JTA.

De video, die veelvuldig te zien was op sociale media, is een parodie op het lied "Barbie Girl" van de Deens-Noorse popgroep Acqua en bevat een meisje dat zingt: "Ik ben een nazi-meisje in een nazi-wereld".

De video bevat de vernedering van Joden en andere minderheden, maar ook teksten als "Laten we zeep maken", verwijzend naar de zeep gemaakt van Joden in de concentratiekampen van de nazi's. 

De studenten zijn van de Escuela Modelo van San Juan (Modelschool), waarvan de website beweert: "Wij vormen mensen met integriteit, solidariteit en ondernemerschap", aldus JTA.

In een verklaring die zaterdag werd vrijgegeven, uitte de school excuses aan een vertegenwoordiger van het plaatselijke Joodse gemeenschapscentrum en aan andere doelgroepen in de video, zei JTA. De leraar werd ontslagen, volgens berichten in de media.


__________________________
ENGLISH:

The video includes lines such as “Let’s make soap,” referring to the soap made from Jews at Nazi death camps.

By United with Israel

Students in northwest Argentina who created a music video featuring cool, singing Nazis received nine points out of ten from the teacher, who was subsequently fired, JTA reported.

The video, widespread on social media, is a parody of the song “Barbie Girl” by Danish-Norwegian pop group Acqua and features a girl singing, “I’m a Nazi girl in a Nazi world.”

The video includes the humiliation of Jews and other minorities as well as lines such as “Let’s make soap,” referring to the soap made from Jews at Nazi death camps.

The students are from the Escuela Modelo of San Juan (Model School) whose website claims, “We mold people with integrity, solidarity and entrepreneurship,” according to JTA.

In a statement released on Saturday, the school expressed apologies to a representative of the local Jewish Community Center and to other groups targeted in the video, JTA said. The teacher was fired, according to media reports.